Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Autorisere (to authorize) conjugation

Norwegian
24 examples

Conjugation of autorisere

Jeg
Bokmål present tense
autoriserer
I authorize
Bokmål past tense
autoriserte
I authorized
Bokmål future tense
vil autorisere
I will authorize
Bokmål conditional tense
ville autorisere
I would authorize
Jeg
Bokmål imperative tense
autoriser
I authorize
Bokmål present perfect tense
har autorisert
I have authorized
Bokmål past perfect tense
hadde autorisert
I had authorized
Bokmål future perfect tense
vil ha autorisert
I will have authorized
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha autorisert
I would have authorized
Jeg
Nynorsk present tense
autoriserer
I authorize
Nynorsk past tense
autoriserte
I authorized
Nynorsk future tense
vil autorisere
I will authorize
Nynorsk conditional tense
ville autorisere
I would authorize
Jeg
Nynorsk imperative tense
autoriser
I authorize
Nynorsk present perfect tense
har autorisert
I have authorized
Nynorsk past perfect tense
hadde autorisert
I had authorized
Nynorsk future perfect tense
vil ha autorisert
I will have authorized
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha autorisert
I would have authorized

Examples of autorisere

Example in NorwegianTranslation in English
Drømmene burde være nok til å autorisere bruk av kanonen.The dreams should be all the council needs to authorize the Zeus cannon.
Nå, kan jeg finne Leela, men Du trenger å autorisere en telefon overvåker.Now, I could find Leela, but you'll need to authorize a wiretap.
Derfor spør vi deg om å autorisere en redningsoperasjon - før juma kommer seg inn i sikkerhetssonen.We're therefore are asking you to authorize the rescue operation before Juma manages to penetrate the lockdown.
Finn noen via radioen med myndighet til å autorisere betingelsene for min kapitulasjon.Get me someone on the other end of that radio with the power of the pen to authorize my, let's call it, the terms of my conditional surrender.
Bare noen minutter siden, FNs sikkerhetsråd Council fram å autorisere NATO luftangrep mot Wadiya, mindre Admiral Generelt Aladeen samtykker i å ta FN I person.Just moments ago, the U.N. Security Council voted to authorize NATO air strikes against Wadiya, unless Admiral General Aladeen agrees to address the U.N. In person.
Drømmene burde være nok til å autorisere bruk av kanonen.The dreams should be all the council needs to authorize the Zeus cannon.
Du må autorisere meg til å stenge CTU ute fra denne saken, si at vi har det under kontroll.Right now all you need to do is authorize me to terminate CTU's involvement in this matter.
En ny kongress vil kanskje ikke autorisere noe tilbud.A new Congress may not authorize any offer at all.
Med denne resolusjonen vil senatet autorisere et nytt tilbud til Siouxene. En...Charles, with this resolution, the Senate will authorize a new offering for the Sioux.
Nå, kan jeg finne Leela, men Du trenger å autorisere en telefon overvåker.Now, I could find Leela, but you'll need to authorize a wiretap.
Jeg autoriserer Dem som agent for salget av alle overlevende.I authorize you to be the agent for the sale of all survivors.
Jeg autoriserer tidsreisene.l authorize the missions.
-Susan. Ingen autoriserer labtid eller datasøk på en sak som denne.Look, Susan, no one would authorize lab time or a computer search for a case like this.
Styringsordre 355 autoriserer ingen bruk av agenter på jordenMa'am, according to Executive Order 355... we are unauthorized to use our assets on Earth.
Senatets etterretningskomite autoriserte et panel til å undersøke problemet.The Senate Intelligence Committee... today authorized a special panel... to investigate the current situation in New York City.
Hvem autoriserte angrepet på colombianerne?Who authorized the Colombian hit?
Filen viser at Ezra Kramer autoriserte 6 ulovlige...The file indicates that Ezra Kramer authorized six illegal...
Bare autoriserte personer har tilgang til å hente ut...Only authorized individuals are allowed - to access safe deposit... - Listen, lady,
Hvem autoriserte hans adgang til dette spillet?- Who authorized his access to this? - I did.
Det betyr: "William Dietrich er spesifikt autorisert til å få alle rapporter til overføring direkte.That translates: "William Dietrich is specifically authorized... ...toreceiveall reports for transmission direct.
Du er den eneste som er autorisert til det.You are the only person authorized to do so.
Hestene er ikke til salgs. Det kan hende, men kanskje jeg skal fortelle deg at vi er autorisert til å konfiskere det vi ikke får kjøpt.[ Chuckles ] That may be, but I think I ought to tell you... that we're authorized to confiscate any we can't buy.
Vi har blitt autorisert av keiseren til å kjøpe alt De kan skaffe.We have been authorized by the emperor to purchase all you can supply.
Også en fenrik? Det ville gi ham autorisert tilgang til broa.That would give him authorized access to the Bridge.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aktivisere
activate
analysere
analyse
antyde
allude
asfaltere
asphalt
attachere
do
auke
do
automatisere
automate
avansere
advance
avgjera
decide
avise
defrost

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'authorize':

None found.