Aankopen (to purchase) conjugation

Dutch
20 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
koop aan
I purchase
koopt aan
you purchase
koopt aan
he/she/it purchases
kopen aan
we purchase
kopen aan
you all purchase
kopen aan
they purchase
Present perfect tense
heb aangekocht
I have purchased
hebt aangekocht
you have purchased
heeft aangekocht
he/she/it has purchased
hebben aangekocht
we have purchased
hebben aangekocht
you all have purchased
hebben aangekocht
they have purchased
Past tense
kocht aan
I purchased
kocht aan
you purchased
kocht aan
he/she/it purchased
kochten aan
we purchased
kochten aan
you all purchased
kochten aan
they purchased
Future tense
zal aankopen
I will purchase
zult aankopen
you will purchase
zal aankopen
he/she/it will purchase
zullen aankopen
we will purchase
zullen aankopen
you all will purchase
zullen aankopen
they will purchase
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou aankopen
I would purchase
zou aankopen
you would purchase
zou aankopen
he/she/it would purchase
zouden aankopen
we would purchase
zouden aankopen
you all would purchase
zouden aankopen
they would purchase
Subjunctive mood
kope aan
I purchase
kope aan
you purchase
kope aan
he/she/it purchase
kope aan
we purchase
kope aan
you all purchase
kope aan
they purchase
Past perfect tense
had aangekocht
I had purchased
had aangekocht
you had purchased
had aangekocht
he/she/it had purchased
hadden aangekocht
we had purchased
hadden aangekocht
you all had purchased
hadden aangekocht
they had purchased
Future perf.
zal aangekocht hebben
I will have purchased
zal aangekocht hebben
you will have purchased
zal aangekocht hebben
he/she/it will have purchased
zullen aangekocht hebben
we will have purchased
zullen aangekocht hebben
you all will have purchased
zullen aangekocht hebben
they will have purchased
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou aangekocht hebben
I would have purchased
zou aangekocht hebben
you would have purchased
zou aangekocht hebben
he/she/it would have purchased
zouden aangekocht hebben
we would have purchased
zouden aangekocht hebben
you all would have purchased
zouden aangekocht hebben
they would have purchased
Present bijzin tense
aankoop
I purchase
aankoopt
you purchase
aankoopt
he/she/it purchases
aankopen
we purchase
aankopen
you all purchase
aankopen
they purchase
Past bijzin tense
aankocht
I purchased
aankocht
you purchased
aankocht
he/she/it purchased
aankochten
we purchased
aankochten
you all purchased
aankochten
they purchased
Future bijzin tense
zal aankopen
I will purchase
zult aankopen
you will purchase
zal aankopen
he/she/it will purchase
zullen aankopen
we will purchase
zullen aankopen
you all will purchase
zullen aankopen
they will purchase
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou aankopen
I would purchase
zou aankopen
you would purchase
zou aankopen
he/she/it would purchase
zouden aankopen
we would purchase
zouden aankopen
you all would purchase
zouden aankopen
they would purchase
Subjunctive bijzin mood
aankope
I purchase
aankope
you purchase
aankope
he/she/it purchase
aankope
we purchase
aankope
you all purchase
aankope
they purchase
Du
Ihr
Imperative mood
koop aan
purchase
koopt aan
purchase

Examples of aankopen

Example in DutchTranslation in English
(Versterkt) "Dames en heren, breng uw aankopen naar de kassa. De winkel gaat sluiten.(Amplified) 'Ladies and gentlemen, 'please bring your purchases to the checkout, 'as the store is about to close.
- De creditcard van de rechter is gebruikt voor 3 aparte aankopen, alle 3 in dezelfde fotografiewinkel.- So the judge's credit card was used for 3 separate purchases, all at the same camera store.
- Jij hoort bij mijn duurste aankopen.You're one of three very expensive things I recently purchased.
- Maar ze noteerde allemaal een reeks... kleine aankopen, net onder het limiet van Homeland Security... alle aan de dezelfde lokale werknemer...But they all report a series of small purchases just under the homeland security limit, all to the same local worker...
- Nou, Charles, als advocaat, weet u dat die aankopen, vermenging betekent en een vermengd bezit is een gezamenlijk bezit, wat betekent dat Stella van jullie beide is.Well, Charles, as a lawyer, you know that those purchases constitute commingling, and a commingled asset is a marital asset, which means that Stella is now owned by both of you.
Een waarde van 2 miljoen dollar gekocht van de Crypt Kings, te koop aan wie, mijnheer Andrews?Worth two million dollars purchased from the Crypt Kings for sale to whom, Mr. Andrews?
Al het onroerend goed in een straal van acht km om Owen's huis zijn de laatste twee jaar aangekocht door dezelfde projectontwikkelaar, Jay Stern Investeringen.Owen's house were purchased over the last two years by the same property developer: Jay Stern Investments.
Altijd al, Sir, maar ik werd verschillende keren aangekocht.Always, sir, but I've been purchased over several times.
Dat appartement is aangekocht voor precies één dollar. Wat?That property was purchased for exactly one dollar.
Dat nummer is deel van een groep aangekocht door de Des Plaines politie.That cell is part of a batch purchased by the Des Plaines police department.
De volgende nummers duiden het jaar aan wanneer de haai is aangekocht.Right. The next two numbers denote the year that the shark was purchased.
"Gefeliciteerd bij de aankoop van uw voetbal van het merk FootMaster.""Congratulations on your purchase of a FootMaster-brand soccer ball."
'Gezien uw aankoop zijn deze boeken misschien iets voor u.'"Based on your recent book purchase, "here's a list of books you might be interested in."
'Met de aankoop van de concessie van de gebroeders Manuel... 'beheren we straks, op het Garret-perceel na... 'alle grote goudaders die tot nu toe zijn ontdekt."With purchase of the claim formerly operated by the Manuel brothers... "we will control, save one, the Garret property... "every considerable deposit now discovered."
- ACCESSOIRES Ge zijt bedankt, goede vrouwe, voor uw aankoop.I want to thank thee, kind lady, for your purchase.
- Alleen bij 'n aankoop.Only with a purchase.
En wanneer de FED deze certificaten aankoopt met geld dat het in essentie gecreëerd heeft uit het niets, belooft de overheid eigenlijk om dat geld terug te betalen aan de FED.And when the FED purchases these bonds with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the FED.
Ik ben degene die mijn regering overtuigde... om toe te geven dat Conner Industries het oude resort van de lokale bewoners aankoopt.[Sighs] I am the one who convinced my government... to allow Conner Industries to purchase the old resort from the local owners.
Deze vaten komen van hetzelfde lot, dat de school aankocht.These cans are all from the same batch that the school board purchased.
Ze glipten hier naar binnen en toen ze PGE aankochten... werden alle PGE aandelen, Enron.They slid in here, and when they purchased PGE, all the PGE stock became Enron.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aangapen
concern
aanhopen
do
aankomen
arrive
aanlopen
ogle

Similar but longer

aanknopen
enter into

Random

aaneenklinken
do
aaneensluiten
write in one
aanhalen
quote
aankanten
do
aankondigen
announce
aankooien
do
aankoppelen
do
aankrijgen
succeed in getting on
aanloeren
do
aanmelden
register

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'purchase':

None found.
Learning languages?