Документира (to document) conjugation

Macedonian
31 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
документирам
I document
документираш
you document
документира
he/she/it documents
документираме
we document
документирате
you all document
документираат
they document
Future tense
ќе документирам
I will document
ќе документираш
you will document
ќе документира
he/she/it will document
ќе документираме
we will document
ќе документирате
you all will document
ќе документираат
they will document
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би документирал
I (masculine) would have documented
би документирала
I (feminine) would have documented
би документирал
you (masculine) would have documented
би документирала
you (feminine) would have documented
би документирал
he would have documented
би документирала
she would have documented
би документирало
it would have documented
би документирале
we would have documented
би документирале
you all would have documented
би документирале
they would have documented
Past perfect tense
сум документирал
I (masculine) have documented
сум документирала
I (feminine) have documented
си документирал
you (masculine) have documented
си документирала
you (feminine) have documented
е документирал
he has documented
е документирала
she has documented
е документирало
it has documented
сме документирале
we have documented
сте документирале
you all have documented
сум документирале
they have documented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
документирав
I was documenting
документираше
you were documenting
документираше
he/she/it was documenting
документиравме
we were documenting
документиравте
you all were documenting
документираа
they were documenting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев документирал
I (masculine) had documented
бев документирала
I (feminine) had documented
беше документирал
you (masculine) had documented
беше документирала
you (feminine) had documented
беше документирал
he had documented
беше документирала
she had documented
беше документирало
it had documented
бевме документирале
we had documented
бевте документирале
you all had documented
беа документирале
they had documented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе документирав
I will have documented
ќе документираше
you will have documented
ќе документираше
he/she/it will have documented
ќе документиравме
we will have documented
ќе документиравте
you all will have documented
ќе документираа
they will have documented
Past aorist tense
Imperative tense
-
документирај
you document
-
-
документирајте
you all document
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум документирал
I (masculine) will document
ќе сум документирала
I (feminine) will document
ќе си документирал
you (masculine) will document
ќе си документирала
you (feminine) will document
ќе е документирал
he will document
ќе е документирала
she will document
ќе е документирало
it will document
ќе сме документирале
we will document
ќе сте документирале
you all will document
ќе сум документирале
they will document
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
документиран
documenting
документирајќи
documenting
документирање
documenting
документирал
documenting
документирала
documenting
документирало
documenting
документирале
documenting
documented
documented
documented
documented

Examples of документира

Example in MacedonianTranslation in English
Мрежата технологија на транспарентност од Глобал Воисес, нов истражувачки проект кој го изведовме оваа годинаа, ги документира проектите направени од граѓаните кои ја користат информатичката технологија за следење на транспарентноста и одговорноста.GV’s Technology for Transparency Network, a new research project we launched this year, has been documenting citizen-led projects that use information technology to monitor transparency and accountability.
Минатата година, ActionAid UK објави студија што го документира зголеменото практикување на корективното силување во Јужна Африка.Last year, ActionAid UK released a study documenting the rising use of corrective rape in South Africa.
Фотографот Џонатан Рашад, кој активно ја користеше камерата за да ги документира настаните уште од почетокот на египетската револуција, ги сподели следните фотографии од графити кои ја раскажуваат приказната на неговиот профил на Фликр.Photographer Jonathan Rashad, who has been actively using his camera to document major events since the beginning of the Egyptian revolution, shared the following photographs of graffiti which tell the story on his Flickr account.
Напис на блогот АфриГаџет ни го привлече вниманието со објава за работата на неколку камерунски занаетчии и производители, преку видеата кои се снимени од Вил Зимерман за неговиот блог 27 Месеци, кој што блог го документира „Камерун од технолошка гледна точка“.A post on AfriGadget blog brought to our attention the work of few Cameroonian craftsmen and makers through videos taken by Bill Zimmerman of 27 months, a blog documenting "Cameroon from a technologist's point of view".
Тимот на Фондацијата Метаморфозис си даде задача да ги документира линковите кон дискусиите за инцидентот преку отворање група наречена Кале на интерактивниот агрегатор Ping.mk, како ресурс за активистите, репортерите и истражувачите.The team of Metamorphosis Foundation set to a task to document links to discussions about the incident by setting a dedicated group named Kale on the interactive aggregator Ping.mk, providing a resource for activists, reporters and researchers.
Го отворив блогот за да ги документирам моите познавања, па ајде да се соочиме, исто така бидејќи е прилично жестока реалноста и фактот дека не може да се најде никаков извор за африканската или црнечка литература на франкофонската веб страна, освен на онлајн магазинот Cultures Sud.I opened a blog to document my readings, and let's face it, also because it's quite a violent reality, not to find any resources about African or black literature on the Francophone web, save for the online magazine Cultures Sud.
Сакам се да документирам!I want to document everything !
Морам да го документирам овој момент, во ред?- I need to document this moment, okay? ANNA:
Јас тоа само го документирам.I'm just documenting it.
А што мислеше дека ќе документираш?This? What did you think you'd document?
Можеби ќе го документираш состанокот во писмо, изразувајќи загриженост и каење.I don't know. Maybe you document your meeting in a letter... expressing your concern and regret.
Не само што ќе ги поставиме, ти ќе документираш како ги поставуваме.We not only plant it, you document us planting it.
Ние ќе документираме колку што можеме проекти кои користат технологија за транспарентност со цел да имаме подобро разбирање на нивното моментално влијание, нивните пречки и иден потенцијал.We will document in-depth as many technology for transparency projects as possible to gain a better understanding of their current impact, obstacles, and future potential.
Ние исто така создаваме сет од алатки од најефективните алатки користени од проектите кои ги документираме.We are also building a toolset of the most effective tools used by the projects that we document.
Доколку имате сугестии за примери кои може да ги документираме и евалуираме, Ве молиме пишете ни преку нашата страница за контакт.If you have suggestions for case studies that we should document and evaluate please get in touch via our contact page.
Овој документарец... го направивме со многу голема љубов да документираме дел од графитите кои исчезнале или исчезнуваат пред новите урбани концепти кои се спроведуваат во нашата држава, пред сè во Скопје.We made this documentary... in order to document with love part of the graffiti which disappeared or are about to disappear due to the new urban concepts implemented in our country, primarily in Skopje.
-Да, сакам да го документираме.- Yes. I want it documented.
Оттогаш, тие го документираат своето искуство и ни ја даваат нивната перспектива на настаните, вклучувајќи ги оние од изминатата недела.Since then they have been documenting their experiences and giving us their perspective on events, including those of the last week.
Во наредните три месеци осум истражувачи и осум рецензенти ќе документираат најмалку 32 примери од најиновативните проекти за користење технологија за транспарентност надвор од Северна Америка и Западна Европа.Over the next three months eight researchers and eight research reviewers will document at least 32 case studies of the most innovative technology for transparency projects outside of North America and Western Europe.
Овие фотографии го документираат значајниот референдум во Јужен Судан.These are photos documenting Southern Sudan's landmark referendum.
Познат е неговиот коментар дека тоа е „партијата на арамии и крадци“и обидот да се документираат финансиските шпекулации и проневерите извршени од нејзините членови.He famously called it "the party of crooks and thieves" and tried to document financial speculations and cases of embezzlement allegedly conducted by the party's members.
Во земјите каде што само пред неколку години, бројот на блогови можеше да се изброи само на една рака, сега има илјадници граѓани кои пишуваат нешто, ги кажуваат нивните приказни и го документираат светот околу нив.In countries where just a few years ago the number of blogs could be counted on one hand, there are now thousands of citizens typing away, telling their own stories and documenting the world around them.
Потоа, на 11 ноември 2011 година, зграпчете го вашиот компјутер, мобилен, камера или аудио рекордер и документирајте некој значаен дел од денот на било кој јазик.Then, on November 11, 2011, (11/11/11) whip out your computer, cellphone, camera or audio recorder and document a meaningful part of your day in any language.
Во текот на израелската војна во Газа, ние сите работевме заедно, возејќи до болниците, документирајќи ги мачените и повредените, од кои огромно мнозинство (преку 83%) цивили.During the Israeli war on Gaza, we all worked together, riding in ambulances, documenting the martyred and the wounded, the vast majority (over 83%) civilian.
Како што луѓето од Бахрир направија добро документирајќи ги злоделата кои нивниот режим ги изврши над нив откога започнаа да протестираат минатиот февруари, еве некои од снимките достапни на Јутјуб што покажуваат како полициски коли газат демонстранти во Бахраин.As Bahrainis did well documenting many of the atrocities their regime committed against them since they started protesting last February, here are some of the videos available on YouTube that show how police cars run over protesters in Bahrain.
Преку детално документирање и евалуирање на секој проект преку стандардна методологија ќе се цели да се добие подобра слика за кои тактики, алатки и совети се најефективни при 1) овозможување на владини информации слободно достапни за јавноста на разбирлив начин, 2) политичките и корпоративните лидери да бидат отчетни на законот и нивните предизборни ветувања, и 3) промовирање на граѓанско учество со цел поголем и порепрезентативен дел од граѓаните се вклучени во креирањето политики и политички процеси.By thoroughly documenting and evaluating each project with a standard methodology we aim to come to a better understanding of what tactics, tools, and tips are most effective in 1) making government information accessible to the general public in a meaningful way, 2) holding political and corporate leaders accountable to the rule of law and their campaign promises, and 3) promoting civic engagement so that a wider and more representative portion of citizens are involved in policy making and political processes.
Блогот Transubstantiation, кој за себе вели дека се обидува да „најде смисла во наследството на Вавилонската Кула“ предлага документирање на јазиците кои се во процес на изумирање:Transubstantiation, which described itself as trying to "make sense of the legacy of the Tower of Babel,” suggests documenting dying languages:
Семана публикации заедно со Гугл започнаа натпревар во Колумбија отворен за секој, без разлика на националноста, кој се состои од креирање, пишување и прикажување на содржина со која се запознава светот со особено важни места во Колумбија, кое не се познати за повеќето луѓе, користејќи најмалку две од алатките на Гугл: Пикаса, ЈуТјуб, Гугл мапи, Гугл земја, Скицирање (SketchUp), Креатор на страници (Page Creator) и/или Панорамио, како и документирање на истражувањето и прогресот преку блог.Semana publications in Colombia has opened a contest along with Google for anyone, regardless of nationality, to write, show and create content telling the world about a very special place in Colombia most people wouldn´t normally be aware of, using at least two of Google's tools such as Picasa, YouTube, Google Maps, Google Earth, SketchUp, Page Creator and or Panoramio, and documenting their research and progress through a blogger blog.
Освен тоа, неговата платформа 24sur24, која што е наменета за повеќе корисници, а служи за 24 часовно документирање и споделување на мултимедијални информации, е исто така номинирана за наградата Репортери без граници.In addition, Nawaat’s outlet 24sur24 , a multiple-user platform for documenting and sharing multimedia information on a 24-hour basis, is also nominated for the Reporters Without Borders Award.
Кој хоби-компјутерџија може да вложи 3 човечки години во програмирање, наоѓање на сите грешки, документирање на својот производ и бесплатно дистрибуирање?What hobbyist can put 3-man years into programming, finding all bugs, documenting his product and distribute it for free?
Отман, помеѓу пријателите познат и како „Ал Џед“ (Дедото), бил продавач на зеленчук и уште од почетокот на бунтот во Сирија, го документирал немирот во Хомс.Othman, known among his friends as "Al Jed" (the Grandfather), was originally a vegetable vendor and has been documenting unrest in Homs since the beginning of the Syrian uprising.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

гестикулира
gesticulate
гони
chase
доведува
bring
доверува
entrust with
додрка
finish masturbating
докторира
get a ph
докупи
buy more
дотрча
come running
дотури
pour some more
доцрта
finish drawing

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'document':

None found.
Learning languages?