Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Működik (to function) conjugation

Hungarian
62 examples

Conjugation of működik

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
működöm
I function
működsz
you function
működik
he/she to function
működünk
we function
működtök
you all function
működnek
they function
Past indefinite tense
működtem
I functioned
működtél
you functioned
működött
he/she functioned
működtünk
we functioned
működtetek
you all functioned
működtek
they functioned
Conditional present indefinite tense
működnék
I would function
működnél
you would function
működne
he/she would function
működnénk
we would function
működnétek
you all would function
működnének
they would function
Conditional past indefinite tense
működtem volna
I would have functioned
működtél volna
you would have functioned
működött volna
he/she would have functioned
működtünk volna
we would have functioned
működtetek volna
you all would have functioned
működtek volna
they would have functioned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok működni
I will function
fogsz működni
you will function
fog működni
he/she will function
fogunk működni
we will function
fogtok működni
you all will function
fognak működni
they will function
Subjunctive present indefinite tense
működjek
(if/so that) I function
működj
(if/so that) you function
működjön
(if/so that) he/she function
működjünk
(if/so that) we function
működjetek
(if/so that) you all function
működjenek
(if/so that) they function
Conjugated infinitives
működnöm
I to function
működnöd
you to function
működnie
he/she to function
működnünk
we to function
működnötök
you all to function
működniük
they to function

Examples of működik

Example in HungarianTranslation in English
A jó hír az, hogy a szíve továbbra is jól fog működni.The good news is your heart will continue to function just fine.
A mellizmok... valószínűleg megbénultak és a bordaközi izmok képtelenek voltak működni.The pectoral muscles... probably became paralyzed and the intercostal muscles were unable to function.
A te úgynevezett burkod egészen addig fog működni fizikailag, amíg el nem ér a méltatlan halál.Your so-called shell will continue to function physically until the unworthy death comes to you.
Addig viszont commissario- ként szeretnék működni.Until then, I intend to function as commissario.
Alig tudunk így működni.We're barely able to function.
Abnormálisan működöm.Highly dysfunctional.
Ahogy látja, én elég jól működöm implantátum nélkül.As you can see, I function pretty well without an implant.
Hogy is működöm?How do I function?
Hogy kemikáliák nélkül nem működöm.I hate that I can't function without being chemically altered.
Igen, de kiválóan működöm.Yes, but I'm extremly high functioning.
- Hibásan működsz.You are malfunctioning.
Lefotóznám, mennyire nem jól működsz.I'm going to take a picture of your dysfunction.
Miért akarnák, hogy így maradj, ha nem működsz megfelelően.Why would they want to keep you this way if you're not functioning properly?
Nem működsz teljes kapacitással.You do not function at full capacity.
Nem működsz tökéletesen, mikor az érzelmeid kavarognak bennek.You can't function when your emotions have been compromised.
A kérdéses személy úgy tűnik, jól működik, valójában alig van, vagy abszolút nincs tudatában annak, amit tesz. .The person in question still appears to function but is only partly aware or totally unaware of what they are doing.
A testek apró elektromos impulzusokat bocsátanak ki, amelyek miatt a sejt működik.Bodies regulate tiny electrical impulses that allow cells to function.
A testük látszólag egy szokatlan pszichokinetikus szinten működik.Their bodies appear to function on an unusual psychokinesis level.
A tudatos elme már nem működik annál a pontnál.The conscious mind ceases to function at that point.
Alig működik itt valami.Barely able to function.
- Az ön távollétében is működünk.We do function in your absence, Commander.
- Mi logikusan működünk.-We function logically.
...együtt éppen hogy működünk.Together, we're barely functional.
Művészet és kereskedés. Ebben a metszéspontban működünk, Mr. Maguire.Art and commerce, that is the intersection where we function, Mr. Maguire.
Teljes kapacitással működünk?Are we at full function?
Mert ha egy csapatként működtök és dolgoztok, uraim, ezt figyeljétek!Because when you're functioning and working as a team, gentlemen, look out!
! Mivel a biztonsági rendszerek a jelek szerint nem működnek, figyelembe kell vennünk a lehetőségét.Since the safety programs are malfunctioning, we must consider the possibility.
- A belső érzékelők nem működnek.- Internal sensors aren't functioning.
- A fô rendszerek működnek.- Major systems functional.
- A kommunikátorok nem működnek.Communicators are dysfunctional.
- A transzporterek nem működnek.- The transporters won't function.
A jedik parancsot adtak, hogy gátló chipet implantáljanak belénk a születésünkkor. De Tupé nem működött.The Jedi instructed that inhibitor chips be implanted in us at birth, but Tup's malfunctioned.
A kapcsolatunk csak máshol működött.Our relationship functioned outside it.
A légszűrő rendszer meghibásodott, de az elhatároló rendszer működött.The air filtration system malfunctioned, but the containment system worked.
A lézerspektroszkóp megint rosszul működött.The laser spectra-scope malfunctioned again.
A megoldás, bár működött, alapjában hibás volt és létrehozta azt az egyébként önellentmondó anomáliát ami tönkre is teheti a rendszert.While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.
Amikor az őseitek erre a bolygóra jöttek, az űrhajóik működtek!When your ancestors first arrived at this planet, their star ships functioned!
Ezek olyan emberek voltak, ...akik valahogy kapocsként működtek, ...a halandó világ és a halhatatlan világ között, ...az istenek és az emberek között.These were people who functioned sort of as liaisons between the mortal world and the immortal world, between the gods and the humans.
Vallási szektához hasonlóan működtek, a számok szentek voltak számukra, istenek, akik a világot alakították.They functioned like a religious sect, numbers were sacred to them, gods that conformed the world.
Így működtek a falvak és a törzsek évezredeken át.It's how villages and tribes have functioned for thousands of years.
Csak nagyon fáj, hogy gyógyszert kell szednem, hogy működjek.Just really hurts to know that I need to take pills simply to function.
A művész célja, hogy működjön, az élet ellenére is.- The function of the artist is to triumph over life.
A processzoromnak legalább 6.2, de maximum 8.7-re van szüksége, hogy rendesen működjön.My cpu requires a minimum of 6. 2 And a maximum of 8. 7 Continuous voltage in order to function properly.
A testemet nem arra tervezték, hogy működjön ezen a korai órán.- My body wasn't designed to function At this ungodly hour. I'm sorry.
Abszolút fontos, hogy tovább működjön.It's absolutely vital that that continues to function.
Ahhoz, hogy működjön egy biológiai rendszer, szüksége van genetikai információra a fehérjék építéséhez és kell a fehérje gépeknek is információ, hogy fenntartsák a sejt működési funkcióit.That is to say that DNA functions like a software program, only more complex than any anyone has ever created or devised. For a biological system to run and operate, it needs genetic information to build the proteins and build the protein machines that cause the cells to maintain their function.
A tudós csapataink azonnal munkához látnak, hogy összekapcsolják a szubtér- és navigációs rendszereinket, hogy egyetlen hajóként működjünk.Our science teams will get to work right away conjoining our warp and navigation systems so we will function as a single ship.
Az energia megőrzésének törvényei szerint, azért, hogy a testszervek rendben működjenek, nekik elegendő energiamennyiséget kell kapniuk!According to the Laws of energy conservation... in order for the organs of the body to function... they must receive fuel energy.
Biztosítsák, hogy a készülékek működjenek.They've got to check and make sure that these things function.
Bárhogy is működjenek, az biztos, hogy nem tudjuk újjáéleszteni Cybertront, ha nincs a birtokunkban mind a négy Omega kulcs.Whatever their function, this much is certain ... we cannot restore Cybertron without all four Omega keys in our possession.
Csak biztosítsa, hogy a Doktor műszerei ne működjenek.All you have to do is to ensure that the Doctor's instruments don't function.
A testünknek működnie kell...Our bodies are meant to function...
Az agyadnak működnie kell addig, amíg elárulsz nekem még egy dolgot.I need your brain to function long enough to tell me one more thing.
Az állambiztonság szerveinek nem áll módjában... a maga országán belül működnie.The organs of state security are not allowed to function within the borders of your country.
Az én feladatom, hogy megmutassam, hogyan kell működnie egy trillnek. Ez minden.My job is to show him what it's like to function as a joined Trill.
Nos, nem, utánanéztem a bátyád beállításainak, és a processzor túlmelegedett annál a sebességnél, aminél rendesen kellene működnie.Well, no, I went over your brother's specs and that processor is going to overheat at the speeds necessary for it to function properly.
Egy ideig eltart, míg alkalmazkodnak, míg rájönnek hogyan kell működniük az új helyzetben.I mean,it will take them some time to adapt, to figure out how to function within the new parameters.
- Ez azt jelenti, hogy Crossnak van egy működő anomália detektora.You realize this means that Cross still has a functioning detection network.
- Nem csak becsapja az embereket, de amikor balesetet szenvednek, nem lesz működő légzsákjuk.- Not only does he cheat people, but if they get into an accident, they don't have a functioning airbag.
- Van működő energiaforrása.It has a functioning power source.
- Ő csak egy hibásan működő gép, ennyi.She's just a machine that's malfunctioning, that's all.
10.000 méter van közted és a föld között és a tökéletesen működő repülők hangja megnyugtat, mert tudod hogy nem éhes vagy hanem csak feszült és magányos és látod, hogy a labda beesik a lyukba.There is 30,000 feet of air between you and the ground and the sound of those perfectly functioning jet engines is making you feel calm because you know that you are not hungry and that these are feelings of stress and loneliness and that you will see the ball cross the green and disappear into the hole.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

meggyilkol
murder
merészel
dare
mozdít
move something
mutat
show
muzsikál
make music
működtet
operate
grow
növekszik
grow
nyugtalanít
fret
nyújt
stretch

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'function':

None found.