Befri (to free) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of befri

Jeg
Bokmål present tense
befrir
I free
Bokmål past tense
befridde
I freed
Bokmål future tense
vil befri
I will free
Bokmål conditional tense
ville befri
I would free
Jeg
Bokmål imperative tense
befri
I free
Bokmål present perfect tense
har befridd
I have freed
Bokmål past perfect tense
hadde befridd
I had freed
Bokmål future perfect tense
vil ha befridd
I will have freed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha befridd
I would have freed

Examples of befri

Example in NorwegianTranslation in English
Jeg hadde ikke styrke til å befri meg selv.I had not the strength to free myself.
Han mistet armen sin i den hellige krigen for å befri slavene. Mistet musikken med armen.He lost his arm in the holy war to free the slaves, lost music with his arm.
Du ser, vi kan si at Crane mistet armen, for å befri meg.You see, we could say that Crane lost his arm to free me.
Han ofret sitt høyre bein for å befri slavene som Abe Lincoln sa var det eneste rette.He sacrificed his right leg fighting to free the slaves like Abe Lincoln said was the only thing humane to do.
Så det gikk uker før jeg fant en måte å befri mine følgesvenner på.So it was weeks before I found a way to free my companions.
La oss kjempe for å virkeliggjøre dette løftet og befri verden, rive murer mellom nasjoner og fjerne grådighet, hat og intoleranse!Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.
Jeg hadde ikke styrke til å befri meg selv.I had not the strength to free myself.
Du skulle bringe meg hodet til sjakalen som skal befri slavene.You were to bring me the head of the jackal who would free the slaves.
Som Farao kan du befri ditt folk, tilbe hvilke guder du vil, så lenge jeg kan tilbe deg.As Pharaoh, you can free your people, worship whatever gods you please, so long as I can worship you.
Men kunne jeg befri dem, så ville jeg.But if I COULD free them, I would.
De befrir seg selv, men forslaver folket!Dictators free themselves but they enslaVe the people.
Kaster jeg ut søppelet og befrir Rom fra malaria for å fylle min egen buk?To drain the Pontine Marshes. To free Rome from malaria. To fill my belly.
"så kommer vi tilbake og befrir deg.""Then we'll come back and free you."
Pillen befrir dere fra biologiens slaveri.The pill frees you from bondage to biology.
- Nei, jeg befrir deg!No! I'll free you!
- Mrs. Rosen befridde meg.Mrs. Rosen freed me.
Jeg befridde foreldrene hans fra å trelle under ham.I freed his parents from their bondage to his beauty. Hah!
Ettersom du befridde meg, må du være ætling av Melinda Warren.And if you freed me from that locket, you are a descendant of Melinda Warren.
Din tipp-tipp-oldefar var involvert i undergrunns jernbanen hvor han i hemmelighet transporterte befridde slaver til nordstatene og jeg tror, at disse hulene har vært nyttige.Your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad secretly transporting freed slaves to the North and l suspect these caverns came in handy.
Nate Meineke og Frank Cison, faren til han de befridde fra fangetransporten.Nate Meineke and Frank Cison- The father of that guy they freed from the prison transport.
Men det er befriende også, for nå har jeg et sted jeg kan rette all smerten og sinnet mot og få utløp for den .But it's freeing also because I finally have a place to put all my pain and all my anger and to release it.
Det ville være... befriende.It would be freeing.
Det er ganske befriende.It's kind of freeing.
Det er befriende, ikke sant?It is freeing, yes?
Det er befriende å innse at det er over.You know, actually, I feel like I can finally relax. Accepting that you've peaked is very freeing.
l januar ble vi befridd, de få av oss som var i live.In January, we were freed, the few of us who were left.
Harry Potter har befridd Noldus.Harry Potter freed Dobby.
I de siste seks månedene har vi befridd flere hjerner enn på seks år.Consider that in the past six months we have freed more minds than in six years.
Gud, den allmektige fader har befridd deg fra synd...God, the father of our Lord Jesus Christ has freed you from sin...
Du har befridd meg, reisende.You have freed me traveller.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

akkumulere
accumulate
bakke
hill
balsamere
embalm
barbere
shave
base
base
bearbeide
adapt
befolke
populate
befrukte
fertilise
begrunne
justify
beskylde
accuse

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'free':

None found.
Learning languages?