Vervreemden (to alienate) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vervreemd
I alienate
vervreemdt
you alienate
vervreemdt
he/she/it alienates
vervreemden
we alienate
vervreemden
you all alienate
vervreemden
they alienate
Present perfect tense
heb vervreemd
I have alienated
hebt vervreemd
you have alienated
heeft vervreemd
he/she/it has alienated
hebben vervreemd
we have alienated
hebben vervreemd
you all have alienated
hebben vervreemd
they have alienated
Past tense
vervreemdde
I alienated
vervreemdde
you alienated
vervreemdde
he/she/it alienated
vervreemdden
we alienated
vervreemdden
you all alienated
vervreemdden
they alienated
Future tense
zal vervreemden
I will alienate
zult vervreemden
you will alienate
zal vervreemden
he/she/it will alienate
zullen vervreemden
we will alienate
zullen vervreemden
you all will alienate
zullen vervreemden
they will alienate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vervreemden
I would alienate
zou vervreemden
you would alienate
zou vervreemden
he/she/it would alienate
zouden vervreemden
we would alienate
zouden vervreemden
you all would alienate
zouden vervreemden
they would alienate
Subjunctive mood
vervreemde
I alienate
vervreemde
you alienate
vervreemde
he/she/it alienate
vervreemde
we alienate
vervreemde
you all alienate
vervreemde
they alienate
Past perfect tense
had vervreemd
I had alienated
had vervreemd
you had alienated
had vervreemd
he/she/it had alienated
hadden vervreemd
we had alienated
hadden vervreemd
you all had alienated
hadden vervreemd
they had alienated
Future perf.
zal vervreemd hebben
I will have alienated
zal vervreemd hebben
you will have alienated
zal vervreemd hebben
he/she/it will have alienated
zullen vervreemd hebben
we will have alienated
zullen vervreemd hebben
you all will have alienated
zullen vervreemd hebben
they will have alienated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vervreemd hebben
I would have alienated
zou vervreemd hebben
you would have alienated
zou vervreemd hebben
he/she/it would have alienated
zouden vervreemd hebben
we would have alienated
zouden vervreemd hebben
you all would have alienated
zouden vervreemd hebben
they would have alienated
Du
Ihr
Imperative mood
vervreemd
alienate
vervreemdt
alienate

Examples of vervreemden

Example in DutchTranslation in English
Als je Moslim agenten gaat controleren, ga je veel mensen vervreemden.You start checking on Muslim officers, you'll alienate a lot of people.
Als je doel was om je vrouw van je te vervreemden, dat is je dan gelukt.If your goal was to alienate your wife, I'd say you succeeded.
Door die verandering zijn onze burgerrechten uitgehold. Onze democratie maakt plaats voor despotisme. En we vervreemden van de rest van de wereld.And within that shift, there's been an erosion of our civil rights, our democracy has often given way to autocracy, and we've systematically alienated much of the rest of the world.
Dus ze probeert van iedereen te vervreemden, ook degene die ze om hulp vraagt.She tries to alienate anybody who might get close,even people she asks for help.
Eerst neem je me m'n zoon af, en nu wil je m'n kleinzoon van me vervreemden.- Yes, Randolph. First you take my son away, and now you want to alienate my grandchild.
- Ze vervreemdt zich al vlug.She's easily alienated.
Als hij hier vertrekt, is hij vervreemdt van de mensen waarhij mee werkt.When he leaves here, he's... he's gonna alienate the people he works with.
Hij vervreemdt alle mannen. Hij steelt vrouwen en kinderen.He alienates all the male competition, he steals women and children, he publicly humiliates his dissenters.
Hij vervreemdt mensen.I worry about that guy. He alienates people.
In één zin, opgesloten in een paniek kamer, mijn broers auto gejat... van mijn hele familie vervreemdt, in je winkel gecrasht en dit pistool gevonden.In a sentence, I've been locked in a panic room, stole my brother's car, probably alienated my whole family, crashed into your work and found this gun.
"Dit land van ons, is ons vervreemd.""This land of ours, is being alienated from us"
"Ik ben van mijn land vervreemd.""I'm being alienated from my land"
Als je vervreemd bent geraakt van de mensen om wie je geeft... dan ga je op andere plekken zoeken.When you're alienated from the people you care about you start to look other places.
Daarom heeft ze zo'n... koel en verstandelijk leven. Ze heeft iedereen van zich vervreemd.So the result is she's led this... cold cerebral life, and... and has alienated everyone around her.
De spree doder is diep vervreemd van zijn maatschappij.The spree killer is profoundly alienated from his society.
Als iemand dat is... komt dat doordat je onze vader doodde, je degene van ons vervreemdde... die echt weet hoe we Dahlia moeten verslaan.Well, Niklaus if indeed anything has killed the buzz, as you say, perhaps it was because murdering father alienated the one person who truly knows how to defeat Dahlia.
Daarom deed ik deze reis en annuleerde ik een week lessen en vervreemdde van mijn verloofde.I don't care. That's why I came on this trip and canceled a week of classes and alienated my fiancé.
Jij nam Simcha mee, zodat hij vervreemdde van z'n ouders.Simcha You took it, he so alienated from his parents.
De goddelijke kracht van geld, ligt in het wezen daarvan... als de vervreemde, in de steek gelaten... en zelf-verlatende essentie van de mensheid.The divine strength of gold lies in its being the estranged, alienated and self-alienating essence of Man.
Een vervreemde echtgenote is geen expert.An alienated wife is not an expert witness.
En ik vervreemde net op TV weer eens wapenbezitters om maar niet te spreken van mensen met pick-up trucks.I was just on TV for the 900th time and alienated gun owners to say nothing of people who own Dodge Durangos.
Hij leverde briljant werk, maar vervreemde alle collega's van zich.Carl Decker did brilliant work for us, but he alienated everyone he worked with.
Hij vervreemde steeds meer... en hij had zijn moeder gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen.He became increasingly alienated, and he had told his mother that he wanted to kill himself.
Deze bilaterale aanpak werkt vervreemdend.And this bilateral approach, it's... alienating.
Dr Brennan is kil, afstandelijk, vervreemdend.Dr. Brennan is cold, distant and alienating, your honor. Hey...!
Mensen vinden je raar en vervreemdend.People find you odd and alienating.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'alienate':

None found.
Learning languages?