Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Uitdagen (to challenge) conjugation

Dutch
37 examples

Conjugation of uitdagen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
daag uit
I challenge
daagt uit
you challenge
daagt uit
he/she/it challenges
dagen uit
we challenge
dagen uit
you all challenge
dagen uit
they challenge
Present perfect tense
heb uitgedaagd
I have challenged
hebt uitgedaagd
you have challenged
heeft uitgedaagd
he/she/it has challenged
hebben uitgedaagd
we have challenged
hebben uitgedaagd
you all have challenged
hebben uitgedaagd
they have challenged
Past tense
daagde uit
I challenged
daagde uit
you challenged
daagde uit
he/she/it challenged
daagden uit
we challenged
daagden uit
you all challenged
daagden uit
they challenged
Future tense
zal uitdagen
I will challenge
zult uitdagen
you will challenge
zal uitdagen
he/she/it will challenge
zullen uitdagen
we will challenge
zullen uitdagen
you all will challenge
zullen uitdagen
they will challenge
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou uitdagen
I would challenge
zou uitdagen
you would challenge
zou uitdagen
he/she/it would challenge
zouden uitdagen
we would challenge
zouden uitdagen
you all would challenge
zouden uitdagen
they would challenge
Subjunctive mood
dage uit
I challenge
dage uit
you challenge
dage uit
he/she/it challenge
dage uit
we challenge
dage uit
you all challenge
dage uit
they challenge
Past perfect tense
had uitgedaagd
I had challenged
had uitgedaagd
you had challenged
had uitgedaagd
he/she/it had challenged
hadden uitgedaagd
we had challenged
hadden uitgedaagd
you all had challenged
hadden uitgedaagd
they had challenged
Future perf.
zal uitgedaagd hebben
I will have challenged
zal uitgedaagd hebben
you will have challenged
zal uitgedaagd hebben
he/she/it will have challenged
zullen uitgedaagd hebben
we will have challenged
zullen uitgedaagd hebben
you all will have challenged
zullen uitgedaagd hebben
they will have challenged
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou uitgedaagd hebben
I would have challenged
zou uitgedaagd hebben
you would have challenged
zou uitgedaagd hebben
he/she/it would have challenged
zouden uitgedaagd hebben
we would have challenged
zouden uitgedaagd hebben
you all would have challenged
zouden uitgedaagd hebben
they would have challenged
Present bijzin tense
uitdaag
I challenge
uitdaagt
you challenge
uitdaagt
he/she/it challenges
uitdagen
we challenge
uitdagen
you all challenge
uitdagen
they challenge
Past bijzin tense
uitdaagde
I challenged
uitdaagde
you challenged
uitdaagde
he/she/it challenged
uitdaagden
we challenged
uitdaagden
you all challenged
uitdaagden
they challenged
Future bijzin tense
zal uitdagen
I will challenge
zult uitdagen
you will challenge
zal uitdagen
he/she/it will challenge
zullen uitdagen
we will challenge
zullen uitdagen
you all will challenge
zullen uitdagen
they will challenge
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou uitdagen
I would challenge
zou uitdagen
you would challenge
zou uitdagen
he/she/it would challenge
zouden uitdagen
we would challenge
zouden uitdagen
you all would challenge
zouden uitdagen
they would challenge
Subjunctive bijzin mood
uitdage
I challenge
uitdage
you challenge
uitdage
he/she/it challenge
uitdage
we challenge
uitdage
you all challenge
uitdage
they challenge
Du
Ihr
Imperative mood
daag uit
challenge
daagt uit
challenge

Examples of uitdagen

Example in DutchTranslation in English
- Goed... laten we hen uitdagen , laat ze een beetje denken...Fine... So let's challenge them, make 'em think a little bit...
- Ha, je denkt mij te kunnen uitdagen ?Do you think you can challenge me?
- Hem tot een duel uitdagen?-challenge him to a duel?
- Het enige dat ik kan doen. Martok uitdagen om het bevel over het schip.The only thing I can do... challenge Martok for command of the ship.
- Hij denkt dat we hem niet durven uitdagen.- He thinks we won't challenge him.
Ik daag uit, Daniel riskeer mensen om mij te verlaten.I challenge, if not dare the person... to leave me.
Ik daag uit.i challenge.
Brockett daagt uit en doet beroep op zwaar bewijsmateriaal die een impact zal hebben op verschillende zaken, waaronder die van Aaron Hensleigh, een theoloog, veroordeeld voor vier moorden.Brockett challenges and up secure evidentiary rule that will impact several cases including the death Row case of Aaron Hensleigh, a theologian convicted of four murders back in 1999.
De koning daagt uit à la guerre.His Majesty makes the challenge? A la guerre.
Lord Hallam daagt uit à plaisance.Lord Hallam challenges. A plaisance!
Wij dagen uit met gele chemicaliën. zij antwoorden met gele wezens.We challenge with yellow chemistry, they respond with yellow creatures.
"Net uitgedaagd voor een tweet uitdaging, door een grote slet."[ Keypad clicking ] "Just totes got tweet-challenged by a hooba-skank."
- Dat doet er niet toe. Hij heeft de Britten uitgedaagd namens jullie allemaal.He has challenged the British on behalf of you all.
- De regels van de Roedel worden uitgedaagd.The Pack's rule is being challenged.
- De regels van de roedel worden uitgedaagd.The Pack's rule is being challenged.
- Je wil dat ik hem uitdaag.You want me to challenge him.
Als ik hem nu uitdaag, kan ik hier een eind aan maken.If l challenge him now... l can finish this.
Daarom vraag ik jullie: Wie staat er achter me als ik Ishta uitdaag?I wish to know, if I am to challenge Ishta's leadership, who will follow me?
Getuigen te over hier dat ik u uitdaag tot een publiek debat.I'd like to challenge you to a public debate.
Het is gelukt de rechter over te halen voor een hoorzitting bij het Ohio Appelate Court, waar ik reclassering uitdaag.Now, I did manage to persuade my judge friend to get me an audience with the Ohio Appellate Court, where I'd like to challenge the parole board hearing.
- Pas als jij mij uitdaagt.Not until you challenge me straight up!
-Clark zei dat je mensen uitdaagt.Something Clark said. He told me you like to challenge people.
Als hij me uitdaagt, zal ik altijd vechten.If he challenges me, I'll fight anytime.
Als je mij uitdaagt, moet je een zwaard in je hand hebben.If you want to challenge me, you have to have a sword in your hand.
Als u zo blijft staren, zal hij denken dat u hem uitdaagt.Keep staring at him like that, he's gonna take it as a challenge.
- ...die keer dat jij uitdaagde de vrouw met één been voor een hinkelspel wedstrijd......that time when you challenged the lady with one leg to a hopscotch competition...
Al wie hem uitdaagde, zou sterven, zei men.They said whoever challenged him would die.
Dat is waarom ik je, toen we kinderen waren, op elke onmogelijke skipiste uitdaagde.That's why I challenged you to every impossible ski slope when we were kids.
De eerste die me uitprobeerde, uitdaagde.You're the first who tested me, who challenged me.
Dus toen hun captain ons uitdaagde tot een meting van moed, teamwerk en opoffering, heb ik die aangenomen.So when their captain challenged us to a contest of courage, teamwork and sacrifice, I accepted on your behalf.
Een herinnering aan een tijd dat twee machtige naties elkaar uitdaagden en stoutmoedig een race de ruimte in maakten.A reminder of a time when two powerful nations challenged each other and then boldly raced into outer space.
Ik denk dat we hem kwijtraakte toen die meiden ons uitdaagden in een drankwedstrijd.I think we lost him when that bachelorette party challenged us to a chug relay.
- En uitdagend.- And challenging.
- Misschien iets minder uitdagend.Maybe something a little less challenging.
- Misschien, maar het is wel uitdagend.Perhaps, but it's gonna be challenging.
- Nee, het is gewoon, ik bekeek de video's, en het lijkt fysiek erg... uitdagend.No, it's just, I've been watching the videos, and it seems very physically... challenging.
- Omdat Hartley een uitdagend karakter had.- That's because Hartley had a challenging personality.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uitdelen
distribute
uitdijen
grow
uitdoven
extinguish
uitduwen
push out
uitlogen
leach
uitvagen
sweep
uitvegen
wipe out
uitwegen
weigh out
uitzagen
do

Similar but longer

uitdragen
carry out

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'challenge':

None found.