Samenspannen (to conspire) conjugation

Dutch
43 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
span samen
I conspire
spant samen
you conspire
spant samen
he/she/it conspires
spannen samen
we conspire
spannen samen
you all conspire
spannen samen
they conspire
Present perfect tense
heb samengespannen
I have conspired
hebt samengespannen
you have conspired
heeft samengespannen
he/she/it has conspired
hebben samengespannen
we have conspired
hebben samengespannen
you all have conspired
hebben samengespannen
they have conspired
Past tense
spande samen
I conspired
spande samen
you conspired
spande samen
he/she/it conspired
spanden samen
we conspired
spanden samen
you all conspired
spanden samen
they conspired
Future tense
zal samenspannen
I will conspire
zult samenspannen
you will conspire
zal samenspannen
he/she/it will conspire
zullen samenspannen
we will conspire
zullen samenspannen
you all will conspire
zullen samenspannen
they will conspire
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou samenspannen
I would conspire
zou samenspannen
you would conspire
zou samenspannen
he/she/it would conspire
zouden samenspannen
we would conspire
zouden samenspannen
you all would conspire
zouden samenspannen
they would conspire
Subjunctive mood
spanne samen
I conspire
spanne samen
you conspire
spanne samen
he/she/it conspire
spanne samen
we conspire
spanne samen
you all conspire
spanne samen
they conspire
Past perfect tense
had samengespannen
I had conspired
had samengespannen
you had conspired
had samengespannen
he/she/it had conspired
hadden samengespannen
we had conspired
hadden samengespannen
you all had conspired
hadden samengespannen
they had conspired
Future perf.
zal samengespannen hebben
I will have conspired
zal samengespannen hebben
you will have conspired
zal samengespannen hebben
he/she/it will have conspired
zullen samengespannen hebben
we will have conspired
zullen samengespannen hebben
you all will have conspired
zullen samengespannen hebben
they will have conspired
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou samengespannen hebben
I would have conspired
zou samengespannen hebben
you would have conspired
zou samengespannen hebben
he/she/it would have conspired
zouden samengespannen hebben
we would have conspired
zouden samengespannen hebben
you all would have conspired
zouden samengespannen hebben
they would have conspired
Present bijzin tense
samenspan
I conspire
samenspant
you conspire
samenspant
he/she/it conspires
samenspannen
we conspire
samenspannen
you all conspire
samenspannen
they conspire
Past bijzin tense
samenspande
I conspired
samenspande
you conspired
samenspande
he/she/it conspired
samenspanden
we conspired
samenspanden
you all conspired
samenspanden
they conspired
Future bijzin tense
zal samenspannen
I will conspire
zult samenspannen
you will conspire
zal samenspannen
he/she/it will conspire
zullen samenspannen
we will conspire
zullen samenspannen
you all will conspire
zullen samenspannen
they will conspire
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou samenspannen
I would conspire
zou samenspannen
you would conspire
zou samenspannen
he/she/it would conspire
zouden samenspannen
we would conspire
zouden samenspannen
you all would conspire
zouden samenspannen
they would conspire
Subjunctive bijzin mood
samenspanne
I conspire
samenspanne
you conspire
samenspanne
he/she/it conspire
samenspanne
we conspire
samenspanne
you all conspire
samenspanne
they conspire
Du
Ihr
Imperative mood
span samen
conspire
spant samen
conspire

Examples of samenspannen

Example in DutchTranslation in English
En de mensen zullen samenspannen om jou er onder te houden.And people will conspire to keep you down.
Ik bedoel, waarom laten ze ons samenspannen tenzij ze dat willen?I mean, why let us conspire unless they want us to?
Ik wil graag mijn jackpot opeisen omdat ik bewezen heb dat de politie en het O.M samenspannen om mijn cliënt erin te luizen, door het toestaan van een valse getuigenis.I would like to claim my jackpot for proving the police and the D.A.'s office conspired to frame my client by soliciting false testimony.
Ik zweer bij de Almachtige God dat Jennet en Thomas... samenspannen met duivels.I swear by Almighty God that Jennet and Thomas ... conspire with devils.
Maar er zijn krachten die samenspannen, duistere krachten, krachten van het hart.But there are forces that conspire... forces of darkness, forces of the heart.
En erger nog, je spant samen met andere schurken om de steengroeven te ruineren en chanteerde mijn moeder.And even worse, you conspired with other crooks to drive the quarry to ruin and blackmail my mother.
Het spant samen om de waarheid te onthullen, om je erheen te leiden.'It conspires to reveal the truth to lead you to it."
Je spant samen met mijn vader om onze plannen te saboteren.You conspire with my father to sabotage our plans.
Je spant samen om spionage te begaan.You conspired to commit espionage.
Je zou voor mij moeten buigen, maar spant samen...To do anything but bow to my will is absurd, yet you conspire...
Alais en onze vader spannen samen om je bespotten.Alais and our father conspire to mock you.
De Goden spannen samen tegen u.The gods conspire against you.
De Pazzis spannen samen tegen ons, mijn familie.The Pazzis conspire against us - my family!
De kwade machten spannen samen tegen je.The evil conspire together against you.
Dus jullie spannen samen om mij hier te krijgen?So you conspired to get me here?
Davis heeft met Lapointe samengespannen om Omar te laten vermoorden.Davis conspired with Lapointe to have Omar killed.
Deze bedrijven hebben samengespannen om talrijke onschuldige mensen te frauderen, en niet de interne winsten te vergeten.These companies conspired to defraud numerous innocent people, not to mention the internal revenue service.
Deze verrader, die in jouw bed ligt, heeft samengespannen met Sir Thomas Langley om mijn vader van het leven te beroven.This traitor, who lies in your bed, conspired with Sir Thomas Langley - to take my father's life.
Een moord samengespannen door hebzucht, uitgevoerd door de onwetenden.A murder conspired by greed. Executed by the ignorant.
Hij denkt dat ik heb samengespannen met Ava.He thinks I conspired with Ava.
De man spande samen tegen u, tegen zijn eigen Koninkrijk.The man conspired against you, against his own kingdom.
Edelachtbare, Ms. Lockhart spande samen met Eli Gold om Greengate diensten aan te bieden tegen een korting.Your Honor, Ms. Lockhart conspired with Eli Gold to offer Greengate services at a discount.
Het systeem spande samen en stuurde hem naar de gevangenis voor een misdaad die hij niet beging.I do. The system conspired to send him to prison for a crime he didn't commit.
Hij loog dat hij alleen was op de boot... en hij spande samen met Metcalf om tegen de politie te liegen.He lied when he said he was alone on the boat, and he conspired with Alison Metcalf to pass that lie on to the police.
Hij spande samen met Harold Gunderson om je eigen cliënt aan te spannen... zodat je getuige om kon kopen.He conspired with Harold Gunderson to file a lawsuit against your own client so you could bribe witnesses not to testify.
Dringende zaken spanden samen om me te vertragen.Pressing business conspired to delay me--
Dus we spanden samen om ze vernietigen.So, together we conspired to destroy them.
Een kleine groep kwaadaardige officieren, spanden samen, om mij te elimineren.A small clique of ambitious, dishonorable officers have conspired to eliminate me.
Jij en Shelby spanden samen, om je eigen kandidaat te drogeren en te chanteren.You and Shelby conspired to drug and blackmail your own candidate.
Jij, Perkins en Coggins spanden samen om een ? enorme hoeveelheid propaan te hebben?So, you, Duke Perkins and Reverend Coggins conspired to acquire a vast amount of propane?
Maar als ze samenspant tegen ons, zoekt ze een manier om alleen door Chianti te rijden.But if she conspires against us, she'd find a way to ride alone through Chianti.
Suggereer je dat hij samenspant tegen mij, Sir Roland?Are you suggesting that he conspires against me, Sir Roland?
Ze doet zich voor als trouwe onderdaan, Majesteit, maar ik ben overtuigd dat ze samenspant met uw vijanden, zoals ze dat met Cromwell deedShe masquerades as a loyal subject, Majesty, but I am convinced she conspires with your enemies, as she once did with Cromwell.
Dat ik samenspande met Torben en Herreshoff?Hmm? That I conspired with Torben and Herreshoff?
Door mee te leven met je oom, de man waar ze mee samenspande, geef je jezelf weer de schuld voor wat gebeurd is.In pitying your uncle, The man she conspired with, You're turning the blame for what she did
Eerder een wonder, als ik je stemmers vertel dat je samenspande met criminelen... om je in te dekken voor de sabotage aan het platform van mijn familie.[Chuckles] You will need a miracle when I tell the voters that you conspired with criminals to cover up the sabotage of my family's rig.
En soms was het net volgens Brian dat zelfs de maan samenspande tegen hem.And sometimes it seemed to Brian as if even the moon conspired against him.
Het feit dat je samenspande om de tijd van dit hof te verspillen is niet alleen persoonlijk beledigend, het is potentieel strafbaar.The fact that you conspired to waste this court's time is not only personally offensive, - it's potentially actionable.
De Conspiratii komt uit 1542 toen een groep kardinalen samenspanden om de paus te verdrijven.Conspiratii have their origins in 1542, when a group of cardinals conspired to oust the pope.
Dus heeft u een indirecte zaak dat de verdachten samenspanden?- So you have a circumstantial case that the defendants conspired? Yes.
Er waren talloze problemen die samenspanden om uw gezonde verstand te vertroebelen.There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense.
Het is zelfs bij me opgekomen dat jullie dames misschien samenspanden.Even entered my mind that maybe you two ladies conspired together.
Ik geloof dat hij de laatste is, van de mannen die tegen u samenspanden, Uwe Majesteit.I believe he is the last of the great men that conspired against you, your Majesty.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rommelen
rumble
roosteren
grill
samendrijven
round up
samengaan
go together
samensmelten
merge
samensnoeren
do
samenspelen
play together
samentreffen
coincide
sauzen
sauce
schaarden
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'conspire':

None found.
Learning languages?