Konspirera (to conspire) conjugation

Swedish
26 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
konspirerar
I conspire
Future tense
ska konspirera
I will conspire
Conditional mood
skulle konspirera
I would conspire
Past perfect tense
har konspirerat
I have conspired
Jag
Future perf.
ska ha konspirerat
I will have conspired
Conditional perfect tense
skulle ha konspirerat
I would have conspired
Du
Imperative mood
konspirera
conspire
Jag
Preterite past tense
konspirerade
I conspired
Past pluperfect tense
hade konspirerat
I had conspired

Examples of konspirera

Example in SwedishTranslation in English
"så fanns det ingen anledning att konspirera.""they would have no need to conspire.
Curzon hade hellre dött än att konspirera mot min make.Curzon would have died himself sooner than conspire against my husband.
Det kanske finns källor som är så viktiga... Som överträffar människans behov att konspirera...Perhaps there are sources of information that are so important as to transcend the human need to conspire.
Dina vänner har redan erkänt att ni har byggt en radio i syfte att konspirera med fienden, och att du var hjärnan bakom det.Your friends have already admitted to building a radio... in order to conspire with our enemy. They also said that you're the ringleader of the plot.
Du tvingade mig att konspirera med piraterna.It's you who forced me to conspire with the Japanese pirates.
"Eliten följer nationen i tider av fred och konspirera mot den i tider av motgång.The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity.
"så fanns det ingen anledning att konspirera.""they would have no need to conspire.
Curzon hade hellre dött än att konspirera mot min make.Curzon would have died himself sooner than conspire against my husband.
Det kanske finns källor som är så viktiga... Som överträffar människans behov att konspirera...Perhaps there are sources of information that are so important as to transcend the human need to conspire.
Dina vänner har redan erkänt att ni har byggt en radio i syfte att konspirera med fienden, och att du var hjärnan bakom det.Your friends have already admitted to building a radio... in order to conspire with our enemy. They also said that you're the ringleader of the plot.
- Menar du att han konspirerar mot mig?- Are you suggesting that he conspires against me?
-Och nu konspirerar hans änka! -"Bevis" - från Sejanus?And I know how his widow conspires against me now.
Att hon konspirerar för att låta dig och mr Northman fly det är förräderi. Straffet är sann död.For her to conspire to allow you and Mr. Northman to escape, well, that is treason, punishable by the true death.
Bossen, Kuroda konspirerar med kineserna och går runt och prålar med förmögenheten han samlat.Boss, Kuroda conspires with the Chinese and parades around with the fortune he's amassed.
De konspirerar inte, de köper båtar.They don't conspire... they buy boats.
- Du konspirerade med japanska pirater.He Ying, you conspired with Japanese pirates.
De viskade i mörka vrår... och gick ut sent en natt... och konspirerade länge.They whispered in dark corners... and went out late at night... and conspired, and conspired.
Den här mannen kom till mitt hus som gäst och konspirerade för att mörda min son, en 10-årig pojke.This man came into my house as a guest and there conspired to murder my son, a boy of 10.
Dessa män konspirerade!These men conspired.
Din farbror Ziro konspirerade med greve Dooku för att kidnappa din son, och anklaga Jedi för brottet. Onita mabongo, Jabba!Your uncle will admit he conspired with Count Dooku to kidnap your son and frame the Jedi for the crime.
Min bror såg öknen, de krigande stammarna Och de fientliga och konspirerande krafterna Men kände trots allt att han kunde skapa en nation.My brother looked at the vast desert, the warring tribes... the hostile outside forces conspiring against him... and nonetheless felt that he could build a nation.
"DELAT BESLUT" har konspirerat för att placera dig här.How nature and circumstance have conspired to place you in this position, my friend.
De har konspirerat mot honom.From the beginning, they've conspired by ***.
Du har konspirerat med ditt ofödda barn att frigöra dig. Och du gjorde Will till din medskyldige.You conspired with your unborn child to liberate yourself.
Han har konspirerat med MP.He has conspired with MP.
Har jag konspirerat med allihop?Have I conspired with all of them?

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

konsekrera
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

klokna
do
klänga
hold tight
knycka
pinch
knöla
bunch
kommunalisera
municipalize
konsertera
do
konsolidera
conscript
konstatera
establish
koreografera
choreograph
krackelera
crackle

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'conspire':

None found.
Learning Swedish?