Bombarderen (to bomb) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bombardeer
I bomb
bombardeert
you bomb
bombardeert
he/she/it bombs
bombarderen
we bomb
bombarderen
you all bomb
bombarderen
they bomb
Present perfect tense
heb gebombardeerd
I have bombed
hebt gebombardeerd
you have bombed
heeft gebombardeerd
he/she/it has bombed
hebben gebombardeerd
we have bombed
hebben gebombardeerd
you all have bombed
hebben gebombardeerd
they have bombed
Past tense
bombardeerde
I bombed
bombardeerde
you bombed
bombardeerde
he/she/it bombed
bombardeerden
we bombed
bombardeerden
you all bombed
bombardeerden
they bombed
Future tense
zal bombarderen
I will bomb
zult bombarderen
you will bomb
zal bombarderen
he/she/it will bomb
zullen bombarderen
we will bomb
zullen bombarderen
you all will bomb
zullen bombarderen
they will bomb
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bombarderen
I would bomb
zou bombarderen
you would bomb
zou bombarderen
he/she/it would bomb
zouden bombarderen
we would bomb
zouden bombarderen
you all would bomb
zouden bombarderen
they would bomb
Subjunctive mood
bombardere
I bomb
bombardere
you bomb
bombardere
he/she/it bomb
bombardere
we bomb
bombardere
you all bomb
bombardere
they bomb
Past perfect tense
had gebombardeerd
I had bombed
had gebombardeerd
you had bombed
had gebombardeerd
he/she/it had bombed
hadden gebombardeerd
we had bombed
hadden gebombardeerd
you all had bombed
hadden gebombardeerd
they had bombed
Future perf.
zal gebombardeerd hebben
I will have bombed
zal gebombardeerd hebben
you will have bombed
zal gebombardeerd hebben
he/she/it will have bombed
zullen gebombardeerd hebben
we will have bombed
zullen gebombardeerd hebben
you all will have bombed
zullen gebombardeerd hebben
they will have bombed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebombardeerd hebben
I would have bombed
zou gebombardeerd hebben
you would have bombed
zou gebombardeerd hebben
he/she/it would have bombed
zouden gebombardeerd hebben
we would have bombed
zouden gebombardeerd hebben
you all would have bombed
zouden gebombardeerd hebben
they would have bombed
Du
Ihr
Imperative mood
bombardeer
bomb
bombardeert
bomb

Examples of bombarderen

Example in DutchTranslation in English
"Belachelijke poging om Papa Doc Duvalier te vermoorden... ..door het bombarderen van het presidentiële paleis.""Ridiculous attempt to assassinate Papa Doc Duvalier... by bombing the presidential palace."
"Denk je dat ze ons met boterhammen bombarderen?""What do you think, they're bombarding with sandwiches?"
"Laten we Irak bombarderen".Let's bomb Iraq."
'Ik bedoel, hoe kan iedereen overal serieus over zijn... 'wanneer een of andere gek een bom kan stelen of op een knop kan drukken... en ons allemaal bombarderen todat we een hoopje stof zijn?"I mean. How can anyone be serious about anything... "when some moron can steal a bomb or push a button... and nuke us all until our shadows glow?"
'Om zo te zeggen mijn ijzeren vuist te laten zien aan de bondgenoten en ook ze te zeggen op hetzelfde moment dat er niets veranderd ook al vernietigen ze de communicatie lijnen met Het Rijk en hen plat bombarderen, het marcheren gaat door.'ln order, so to speak, to show my iron fist to the Allies and also to tell them at the same time it is not going to change anything even if you destroyed the lines of communication to the Reich and bombed them to pieces, we will still march.
- Ik bombardeer liever wat.- I'd rather be dropping bombs.
Caine 607... bombardeer nederzetting.Caine 607 proceed to the settlement and commence bombardment.
Crawlers 1 en 2... ga naar de nederzetting... en bombardeer die.Crawlers 1 and 2 proceed to settlement and commence bombardment.
Dan bombardeer je met feiten, met reeds bevestigde dingen, testen.Then you bombard it with fact, with things already established, to test it.
Dove 4, hier is Big Duke 6... bombardeer die bomenrij.Dove Four, this is Big Duke Six. Goddamn it! I want that tree line bombed!
- De knaap die ons bombardeert.Dostum, the guy who is bombing on us.
- Iemand bombardeert ons.- Somebody's bombing' us, blood.
Als die melding juist is en het toestel het doel bombardeert brengt dat dan de Doemsdagmachine op gang ?Dimitri, look, if this report is true... and the plane manages to bomb the target... is this gonna set off the doomsday machine?
Als je HIV in haar lichaam brengt en dan haar immuunsysteem bombardeert met anti-afstootmedicijnen, kan ze niet alleen uitkijken naar een leven met HIV.If you put HIV into her body and then bombard her immune system with anti-rejection drugs, she's not just looking at living with HIV.
Dat de soldaat het hele midden oosten bombardeert als vergelding?That the soldier in her bomb the entire Middle East in retaliation?
"Op 18 april van het jaar 1942 zijn Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe en Osaka gebombardeerd door de vijand."the cities of Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe and Osaka were bombed by enemy aircraft."
'Hij probeert acteurs aan te trekken voor z'n gezelschap... maar de besten dragen een uniform en de theaters zijn gebombardeerd.'"You see, doctor, he's been recruiting actors for his Shakespearean company. But all the able- bodied ones are in uniform and the theatres are bombed as soon as you book them.
- Beschoten en gebombardeerd?- Being shot at and bombed?
- Ja, de fabriek is gebombardeerd. Wellicht ook een deel van het magazijn.The factory was bombed, and parts warehouse might also hit,
- Nee, we zijn daar weg gebombardeerd.No. We were bombed out.
- De PLO bombardeerde Israël.- The PLO bombed Israel.
Aayan, waren dat niet jouw familieleden die werden gedood op het bruiloftsfeest... die de Amerikanen bombardeerde? Is dat zo?Aayan, those were your relatives that were killed in the wedding party the Americans bombed-- isn't that so?
Aayan, waren dat niet jouw familieleden die werden gedood op het bruiloftsfeest... die de Amerikanen bombardeerde?Aayan, those were your relatives that were killed In the wedding party the americans bombed...
Clinton bombardeerde Servië, zodat we Monica zouden vergeten.Clinton bombed Serbia so we'd forget about Monica.
Dat was niet 't vliegdekschip dat de Kobayashi bombardeerde.That wasn't the carrier Kobayashi dive-bombed.
'Ze schoten op hem en bombardeerden."They've shot and they've bombed.
- We bombardeerden onze eigen locatie.We bombed our own position. Oh...
Bedoel je dezelfde mensen die deze plek bombardeerden?Oh, you mean the same people that bombed this place, right?
De Amerikanen bombardeerden het vliegveld van Jalalabad... maar liet het konvooi blijkbaar ongemoeid.The US bombed the nearby Jalalabad airport but apparently did not attack the convoy.
De Duitsers bombardeerden de gevangenis en je ging bij het verzet.The Germans bombed, you all escaped, joined the Underground and became heroes.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'bomb':

None found.
Learning languages?