Spreken conjugation

Conjugate spreken - speak

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
spreek I speak
Jij/Je/U
spreekt you speak
Hij/Zij/Het
spreekt he/she/it speaks
Wij/We
spreken we speak
Jullie
spreken you all speak
Zij
spreken they speak

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
sprak I spoke
Jij/Je/U
sprak you spoke
Hij/Zij/Het
sprak he/she/it spoke
Wij/We
spraken we spoke
Jullie
spraken you all spoke
Zij
spraken they spoke

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal spreken I will speak
Jij/Je/U
zult spreken you will speak
Hij/Zij/Het
zal spreken he/she/it will speak
Wij/We
zullen spreken we will speak
Jullie
zullen spreken you all will speak
Zij
zullen spreken they will speak

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou spreken I would speak
Jij/Je/U
zou spreken you would speak
Hij/Zij/Het
zou spreken he/she/it would speak
Wij/We
zouden spreken we would speak
Jullie
zouden spreken you all would speak
Zij
zouden spreken they would speak

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
spreke I speak
Jij/Je/U
spreke you speak
Hij/Zij/Het
spreke he/she/it speak
Wij/We
spreke we speak
Jullie
spreke you all speak
Zij
spreke they speak

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gesproken I have spoken
Jij/Je/U
hebt gesproken you have spoken
Hij/Zij/Het
heeft gesproken he/she/it has spoken
Wij/We
hebben gesproken we have spoken
Jullie
hebben gesproken you all have spoken
Zij
hebben gesproken they have spoken

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gesproken I had spoken
Jij/Je/U
had gesproken you had spoken
Hij/Zij/Het
had gesproken he/she/it had spoken
Wij/We
hadden gesproken we had spoken
Jullie
hadden gesproken you all had spoken
Zij
hadden gesproken they had spoken

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gesproken hebben I will have spoken
Jij/Je/U
zal gesproken hebben you will have spoken
Hij/Zij/Het
zal gesproken hebben he/she/it will have spoken
Wij/We
zullen gesproken hebben we will have spoken
Jullie
zullen gesproken hebben you all will have spoken
Zij
zullen gesproken hebben they will have spoken

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gesproken hebben I would have spoken
Jij/Je/U
zou gesproken hebben you would have spoken
Hij/Zij/Het
zou gesproken hebben he/she/it would have spoken
Wij/We
zouden gesproken hebben we would have spoken
Jullie
zouden gesproken hebben you all would have spoken
Zij
zouden gesproken hebben they would have spoken

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
spreek speak
Ihr
spreektspeak

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for spreken

There is no additional usage information for the verb spreken.

Examples of spreken

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
" Ik kon tot mijn hart spreken"l could speak to my heart
" Ik zou tot mijn verzwakte hart kunnen spreken"l could speak to my heart when it weakened
". Ja, kan ik spreek Ja, ik kan spreken."(mimics) "Yes, I can speak.
".. Ongenoegen leidt mijn tong en laat me spreken over niets meer dan...""... discomfort guides my tongue and bids me speak of nothing but... "
"A," hij vroeg om de advocaat van zijn vader te spreken.- "A," he asked to speak to his father's lawyer.
" Ik dring er op aan om te geloven dat ik de waarheid spreek, dat de wereld in de greep is van sinistere krachten om het in chaos te storten."I urge you to believe that I speak the truth, that the world is in the grip of sinister forces bent on tipping it into chaos.
". Ja, kan ik spreek Ja, ik kan spreken."(mimics) "Yes, I can speak.
"Als ik spreek met de tongen der mensen en der engelen ... ""If I speak in the tongues of men and of angels... "
"Hoewel ik de taal van mannen en engelen spreek..."Though I speak with the tongues of men and of angels..
"Ik maak een grapje". Waarom spreek je geen Chinees?Well, why don't you speak Chinese?
! Waarom spreekt ze geen Engels?Why does he not speak English?
"Als de hele kerk ervoor samenkomt op één plaats en in tongen spreekt en neerdaalt in al wie ongeletterd en ongelovig is, zal je dan niet zeggen dat ik gek bent?""If therefore the whole church become together in one place and speak in tongues and there come in those that are unlearned and unbelievers, will ye not say that ye are mad?"
"Als het ware, de vijand ligt binnen, waardoor het tegen haar eigen principes spreekt,"Its true enemies lie within, making it speak against its own principles,
"Als je spreekt, zal ik u het zwijgen opleggen."If you speak, I will silence you.
"Daarom spreekt ze voor je planeet. ""Therefore, she speaks for your planet."
"Alan sprak aan de telefoon met Patricia Martin. ""Alan spoke on phone with Patricia Martin."
"De dag voor de ochtend van juli... de man Jezus sprak tot een menigte van meer dan 5000 mensen aan de voet van de berg Tabor... bij het meer Galilea."The day before the nones of July the man Jesus spoke to a crowd of over 5000 people at the foot of Mount Tabor near Lake Galilee.
"De zoon van Kronos sprak en knikte met zijn donkere wenkbrauwen.""The son of Kronos spoke and nodded with his darkish brow."
"Hallo, Zafer. Ik sprak net de advocaat.""Hello, Zafer, I just spoke to the lawyer."
"Keek me vaak aan maar" "sprak niet met me."He looked at me often but he never spoke to me.
"dan is het minuten geleden dat we elkaar voor het laatst spraken terwijl je dit leest, voor jou."then as you read these words it has been mere minutes since we last spoke. For you.
- Als eerste... gezien ik Avo zelf niet kon vinden spraken we via een neef.First, while I could not find Avo myself, we spoke through a cousin.
- De man die we gisteren spraken.The guy we spoke with yesterday.
- Hoe lang spraken ze niet?- How long haven't they spoken?
- Ja, sinds we met elkaar spraken, heb ik een paar problemen.Yes, since we spoke, I've encountered a few problems.
- Bij wijze van spreke lieverd.- In a manner of speaking.
Bij wijze van spreke heeft ze bezit van je genomen... zowel lichamelijk, als geestelijk.In a manner of speaking, she possessed you... in body as well as mind.
En ik zal er met mijn hoofdtuinier over moeten spreke.And I will have to speak to my head gardener about it.
En wie 'n tong heeft, die spreke.And he that has a tongue, let him speak.
Jij... spreke...You, uh... speaky...
"Mr. Duncan heeft gesproken op PBS en NPR.""Mr. Duncan has spoken on PBS and NPR.
"Weet je wie ik al een tijdje niet meer gesproken heb?""You know who I haven't spoken to in a stretch?"
' Ik heb 'r niet gesproken.' I have not spoken ' r.
'Als een boot vergaat, heeft de zee gesproken.'"When a boat runs ashore, the sea has spoken."
'Er is geen mooier plek op aarde waar over liefde wordt gesproken."No place on earth as glorious as this... where love is spoken face to face.
( Japans sprekend )( speaking Japanese )
(Angelo Frans sprekend op video) Vrolijk kerstfeest, mama !(Angelo speaking French on video) Joyeux NoÃ"l, maman !
- Nu, sprekend van Daphne, ahem,- Now, speaking of Daphne, ahem,
Alcide heeft die titel verworven door 2 miljoen volgelingen te overtuigen... samen met de medicijnmannen in Frans-sprekend West Afrika... dat hij op een dag naar de hemel zal gaan terwijl hij nog leeft.He cinvinced two million followers and witch doctors in French-speaking West Africa that one day he'd go to Heaven while he was living.
Als strateeg sprekend... zeg ik dat onze positie hier onhoudbaar is.So speaking as a strategist... I should say our position here is untenable.

Questions and answers about spreken conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about spreken
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
sjiekendo
snoekenpike
spalkensplint
spekkenfill
spiekencrib
sprayenspray
Different length:
afsprekendo
besprekendiscuss
insprekenrecord
opsprekendo

Other Dutch verbs with the meaning speak

Verb
praaien

Do you know these verbs?

VerbTranslation
sorterensort
speldendo
spirantiserendo
spittendig
splijtensplit
spreidenlay out
sprengensprinkle
stabiliserentail parts
stamelenstammer
steengrillenstone grill