Snakke conjugation

Conjugate snakke - speak

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakker I speak

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakka I spoke

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil snakke I will speak

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville snakke I would speak

Bokmål imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakk I speak

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har snakka I have spoken

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde snakka I had spoken

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha snakka I will have spoken

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha snakka I would have spoken

Nynorsk present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakkar I speak

Nynorsk past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakka I spoke

Nynorsk future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil snakke I will speak

Nynorsk conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville snakke I would speak

Nynorsk imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
snakke I speak

Nynorsk present_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har snakka I have spoken

Nynorsk past_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde snakka I had spoken

Nynorsk future_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha snakka I will have spoken

Nynorsk conditional_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha snakka I would have spoken

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for snakke

There is no additional usage information for the verb snakke.

Examples of snakke

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
I min karriere som advokat og redaktør, har jeg blitt spurt om å snakke ved forskjellige anledninger og mange emner.During the course of my career as lawyer and editor... I've been required to speak on various occasions on many subjects.
Han insisterer på å snakke med deg, sir.He insists on speaking to you, sir.
Jeg begynte å snakke til henne.I started to speak to her.
Å slå noen er vel ikke å snakke med dem?Punching somebody isn't speaking to him, is it?
Hvis vi møtes på gaten, behøver De ikke å snakke til meg.I should be proud to speak to you. Proud to be under obligation to you.
I min karriere som advokat og redaktør, har jeg blitt spurt om å snakke ved forskjellige anledninger og mange emner.During the course of my career as lawyer and editor... I've been required to speak on various occasions on many subjects.
Han insisterer på å snakke med deg, sir.He insists on speaking to you, sir.
Jeg begynte å snakke til henne.I started to speak to her.
- Kan jeg snakke med deg et øyeblikk?- Can I speak to you a moment sir?
Du lovte meg å la meg snakke med han.You promised. Harry, let me speak to him.
"Du snakker til min kone!""You're speaking to my wife!"
- Du snakker engelsk.- You speak English.
Høres ut som språket de snakker på Nias-øyene.Sounds something like the language Nias Islanders speak.
Du snakker engelsk, gjør du ikke?You speak English, don't you?
Jeg snakker ikke bare for meg selv.I don't speak here for myself alone, but for these men you've condemned.
Riano, snakk til han du.Riano, you speak to him.
Vel, snakk opp.well, speak up.
Kom igjen, snakk ut, mann!Come on, speak up, man.
Han er virkelig så snill så, men han ser streng ut, så bare snakk.He's really a darling, though he looks severe, so just speak up.
Ikke snakk blasfemisk.Do not speak in blasphemy.
Do snakkar engelsk du nå?You no speak English now.
Du tror på en mann som gikk på vannet og en snakkende slange, men dette her kan du ikke tro på?There you go again, believe in a man who goes the water and speaking in a snake, but you can not believe it? Aims at least to me.
-Han snakka norsk i går.-He spoke Norwegian yesterday.
Vi snakka sammen på telefonen.I spoke to you on the phone.
VeI, Jim er ute av huset, gift med MicheIIe... den rødhåra nymfodama du snakka om.Oh, well, Jim is now out of the house, married to Michelle... that redheaded nympho chick that you spoke of.
Jeg har snakka med treneren din, Jake.I spoke with your coach, Jake.
- Har du snakka med min trener?- You spoke with my coach?

Questions and answers about snakke conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about snakke
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
sjekkecheck
slokkedo
slukkeextinguish
smykkepiece of
snakkatalk
stikkeput
svekkeweaken

Do you know these verbs?

VerbTranslation
skipeship
skjøneunderstand
slakteslaughter
slangemove
slettedelete
snakkatalk
snikesneak
spado
sperreblock
spurtesprint