Prasować (to iron) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
prasuję
I iron
prasujesz
you iron
prasuje
he/she/it irons
prasujemy
we iron
prasujecie
you all iron
prasują
they iron
Imperfective future tense
będę prasować
I will iron
będziesz prasować
you will iron
będzie prasować
he/she/it will iron
będziemy prasować
we will iron
będziecie prasować
you all will iron
będą prasować
they will iron
Imperative
-
prasuj
you iron!
niech prasuje
let him/her/it iron
prasujmy
let's iron
prasujcie
you all iron
niech prasują
let them iron
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
prasowałam
I ironed
prasowałaś
you ironed
prasowała
she ironed
prasowałyśmy
we ironed
prasowałyście
you all ironed
prasowały
they ironed
Future feminine tense
będę prasowała
I will iron
będziesz prasowała
you will iron
będzie prasowała
she will iron
będziemy prasowały
we will iron
będziecie prasowały
you all will iron
będą prasowały
they will iron
Conditional feminine tense
prasowałabym
I would iron
prasowałabyś
you would iron
prasowałaby
she would iron
prasowałybyśmy
we would iron
prasowałybyście
you all would iron
prasowałyby
they would iron
Conditional perfective feminine tense
prasowałabym była
I would have ironed
prasowałabyś była
you would have ironed
prasowałaby była
she would have ironed
prasowałybyśmy były
we would have ironed
prasowałybyście były
you all would have ironed
prasowałyby były
they would have ironed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
prasowałem
I ironed
prasowałeś
you ironed
prasował
he ironed
prasowaliśmy
we ironed
prasowaliście
you all ironed
prasowali
they ironed
Future masculine tense
będę prasował
I will iron
będziesz prasował
you will iron
będzie prasował
he will iron
będziemy prasowali
we will iron
będziecie prasowali
you all will iron
będą prasowali
they will iron
Conditional masculine tense
prasowałbym
I would iron
prasowałbyś
you would iron
prasowałby
he would iron
prasowalibyśmy
we would iron
prasowalibyście
you all would iron
prasowaliby
they would iron
Conditional perfective masculine tense
prasowałbym był
I would have ironed
prasowałbyś był
you would have ironed
prasowałby był
he would have ironed
prasowalibyśmy byli
we would have ironed
prasowalibyście byli
you all would have ironed
prasowaliby byli
they would have ironed
Impersonal
prasowano by
there would be ironed
prasowano by
there would be ironed

Examples of prasować

Example in PolishTranslation in English
- Musisz prasować w poniedziałek. - Taa!You need to iron on Monday.
...Chcesz prasować jak baba? ...-Let me show you how to iron.
Jeśli tylko umie prasować koszule to ja lubię. Pomysł ciekawy, niezbyt sztywny.Well, as long as she knows how to iron my shirts the way I like them, wrinkle-free and not too starchy.
Mi zabroniono prasować.I'm not allowed to iron.
Mieszkam we wspólnym domu, gdzie uczą, jak prasować ubrania i takie tam.And I live in one of those homes with a lot of other guys... where they teach you how to iron your clothes and stuff.
- Trochę prasuję.- Just a bit of ironing.
-Dopiero to prasuję.-I was already ironing it.
/Gotuję, sprzątam, piorę, /prasuję i chodzę po zakupy.I do all the cooking, cleaning, washing, ironing and grocery shopping.
/prasuję sobie spodnie.I'm ironing my pants.
A ja tylko piorę, prasuję, sprzątam.All I do is wash, iron, clean.
A może też prasujesz?You take in ironing?
Dlaczego tak lubie patrzec jak prasujesz?Why am I enjoying watching you iron so much?
Nadal prasujesz sam swoje koszule?Still ironing your own shirts, aren't you?
Po co prasujesz swoje spodnie?What are you ironing your pants for?
Po co to prasujesz?What are you ironing that for?
-Mamo, ten facet prasuje swoje dżinsy.- The man irons his jeans, Mom.
Francine prasuje tylko jedne spodnie, nasze.Francine only irons one person's pants, and that's all of ours.
Ja nigdy nie spotkałam kogoś kto prasuje jeansy.I've never met anyone who irons their jeans.
Jedyne żelazko, które samo prasuje.The only iron that irons by iself.
Jego matka prasuje mu bieliznę.His mother irons his underwear.
Jak prasujecie i składacie parę spodni na cztery nogi?How do you iron and fold a pair of pants with four legs on it?
- Po co prasują gazety?Why are their papers ironed?
Rozjaśniają, farbują i... prasują sobie włosy.Bleaching and dyeing and ironing their hair.
- Sam sobie prasuj!And I told you to iron it yourself!
4: Nie prasuj mojej bielizny!Oon't iron my underwear!
Nie prasuj rzeczy na sobie.Do not iron clothes while wearing them.
Nie, ty prasuj, a ja spędzę cały dzień za ladą.You iron. No, you iron, and I'll spend all day up front... kibitzing with the customers.
nie prasuj włosów.... don't iron your hair.
Podczas gdy robiła jej masaż, szykowałam wszystko i prasowałam nasze sukienki.While she's getting her massage, I fixed the closet and ironed all our dresses.
Specjalnie to prasowałam.- I'd just ironed this.
Zawsze prasowałam jego koszule tak samo.I've always ironed his shirts in exactly the same way.
Nawet prasowała swoje skarpetki.She even ironed her socks.
Prała, gotowała, sprzątała, prasowała, a pracowała wieczorami.She washed, she cooked, she cleaned, she ironed, she worked in the evenings.
Kiedy ostatnio coś prasowałem, miałem dosyć poważne oparzenia nóg.Last time I ironed something, my legs got burnt pretty badly.
Kupował je, a ja prasowałem.He bought it and I ironed it for him.
On prasował.He ironed.
Później je prasował, jeden po drugim.Then, one by one, he ironed all of it.
I dwa razy dzienni prasowali koszule.Twice a day they ironed their shirts.
Learning languages?