Paraginti (to urge) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paraginu
I urge
paragini
you urge
paragina
he/she urges
paraginame
we urge
paraginate
you all urge
paragina
they urge
Past tense
paraginau
I urged
paraginai
you urged
paragino
he/she urged
paraginome
we urged
paraginote
you all urged
paragino
they urged
Past freq. tense
paragindavau
I used to urge
paragindavai
you urge
paragindavo
he/she used to urge
paragindavome
we used to urge
paragindavote
you all used to urge
paragindavo
they used to urge
Future tense
paraginsiu
I will urge
paraginsi
you will urge
paragins
he/she will urge
paraginsime
we will urge
paraginsite
you all will urge
paragins
they will urge
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
paraginčiau
I would urge
paragintum
you would urge
paragintų
he/she would urge
paragintume
we would urge
paragintute
you all would urge
paragintų
they would urge
Imperative mood
-
paragink
you urge
-
-
paraginkite
you all urge
-

Examples of paraginti

Example in LithuanianTranslation in English
pirmininkaujančios valstybės narės demaršus, laikantis Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnio, skirtus valstybėms, kurios yra NPS Šalys, siekiant jas paraginti remti 2 straipsnyje išdėstytus tikslus;demarches by the Presidency, pursuant to Article 18 of the Treaty on European Union, with regard to States Parties to the NPT, in order to urge their support for the objectives set out in Article 2 of this Common Position;
siekiant paraginti valstybes, BTGK Šalis, remti veiksmingą ir išsamią BTGK peržiūrą ir joje dalyvauti bei taip pakartoti savo įsipareigojimą laikytis šio pagrindinio tarptautinio kovos su biologiniais ginklais įsipareigojimo;to urge States Parties to support and participate in an effective and complete review of the BTWC and thereby reiterate their commitment to this fundamental international norm against biological weapons;
siekiant paraginti valstybes, kurios yra konvencijos Šalys, remti veiksmingą ir išsamią CWC peržiūrą ir joje dalyvauti bei taip pakartoti savo įsipareigojimą laikytis šios pagrindinės tarptautinės kovos su cheminiais ginklais normos;to urge States Parties to support and participate in an effective and complete review of the CWC and thereby reiterate their commitment to this fundamental international norm against chemical weapons;
Be to, Tarptautinė jūrų organizacija Rezoliucijoje A.898 (21) pakvietė valstybes paraginti laivų savininkus tinkamai apsidrausti.Furthermore, in Resolution A.898(21), the International Maritime Organisation invited States to urge shipowners to be properly insured.
demaršus, skirtus valstybėms Šalims ir prireikus valstybėms, kurios nėra NPS Šalys, siekiant jas paraginti remti šio sprendimo 1, 2 ir 3 straipsniuose išdėstytus tikslus;demarches with regard to States Parties, and, where appropriate, with regard to states not parties to the NPT, in order to urge their support for the objectives set out in Articles 1, 2 and 3 of this Decision;
2005 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją Nr. 1592 (2005) dėl situacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje, kurioje ji patvirtino inter alia savo paramą pereinamajam procesui Kongo Demokratinėje Respublikoje, paragino Nacionalinės vienybės ir pereinamojo laikotarpio Vyriausybę vykdyti saugumo sektoriaus reformą ir nusprendė pratęsti Jungtinių Tautų misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC), kaip išdėstyta rezoliucijoje Nr. 1565 (2004).On 30 March 2005, the United Nations Security Council adopted Resolution 1592 (2005) on the situation in the Democratic Republic of the Congo, in which it reaffirmed, inter alia, its support for the transition process in the Democratic Republic of the Congo, urged the Government of National Unity and Transition to carry out reform of the security sector and decided to extend and strengthen the mandate of the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), as contained in Resolution 1565 (2004).
2004 m. liepos 30 d. Rezoliucijoje Nr. 1556 JTST patvirtino tarptautinių stebėtojų siuntimą į Sudano Darfūro regioną vadovaujant AS, paragino Jungtinių Tautų (JT) valstybes nares stiprinti Afrikos Sąjungos vadovaujamą tarptautinę stebėjimo grupę ir palankiai įvertino jau suteiktą paramą, visų pirma Europos Sąjungos (ES), AS vadovaujamai operacijai.In its Resolution 1556 of 30 July 2004, UNSC endorsed the deployment of international monitors to the Darfur region of Sudan under the leadership of the AU, urged United Nations (UN) Member States to reinforce the international monitoring team led by the AU and welcomed the contributions already made, notably by the European Union (EU), to support the AU led operation.
2004 m. lapkričio 19 d. Rezoliucijoje Nr. 1574 JTST nusprendė stebėti, kaip šalys laikosi savo įsipareigojimų, kad būtų nedelsiant nutrauktas smurtas ir išpuoliai, tvirtai pareiškė remianti AS sprendimus išplėsti misiją Darfūre ir paragino JT valstybes nares teikti reikiamus įrangos, logistinius, finansinius, materialinius, ir kitus būtinus išteklius.In its Resolution 1574 of 19 November 2004, the UNSC decided to monitor compliance by the parties with their obligations in order to immediately cease all violence and attacks, expressed its strong support to the decisions of the AU to increase its mission in Darfur, and urged UN Member States to provide the required equipment, logistical, financial, material, and other necessary resources.
2005 m. birželio 13 d. Taryba pasmerkė Uzbekistano Vyriausybės atsisakymą leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį pastarųjų įvykių Andižane tyrimą, pakartojo savo įsitikinimą, kad reikėtų atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą ir paragino Uzbekistano valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti savo poziciją iki 2005 m. birželio mėn. pabaigos.On 13 June 2005 the Council condemned the Uzbek authorities’ refusal to allow an independent international inquiry into the recent events in Andijan, reiterated its conviction that a credible independent international inquiry should be held and urged the Uzbek authorities to reconsider their position by the end of June 2005.
2005 m. birželio 13 d. ji paragino Uzbekistano valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti savo poziciją iki 2005 m. birželio mėn. pabaigos.On 13 June 2005, it urged these authorities to reconsider their position by the end of June 2005.
Jei nori padėti savo tėvui, paragink savo brolį išlaikyti karaliaus taiką.If you would help your father, urge your brother to keep the King's peace.

More Lithuanian verbs

Related

priraginti
nudge
prisiraginti
nudge succesfully
raginti
instigate

Similar

palyginti
compare
pamėginti
try
paragauti
taste
parūpinti
provide

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apkalti
upholster
išlįsti
come out
pareikšti
assert
pildyti
fill
pragysti
begin to sing
susimušti
get into a fight
šūkauti
whoop
triukšmauti
make noise
užkalbinti
approach
varinėti
urge on

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'urge':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In