Tohtima (to may) conjugation

Estonian
90 examples

Conjugation of eiti

Ma
Sa
Ta
Me
Te
Nad
Negative
Passive
Pass. Neg.
Present tense
tohin
I may
tohid
you may
tohib
he/she/it may
tohime
we may
tohite
you all may
tohivad
they may
ei tohi
tohitakse
ei tohita
Conditional mood
tohiksin, tohiks
I
tohiksid, tohiks
you
tohiks
he/she/it
tohiksime, tohiks
we
tohiksite, tohiks
you all
tohiksid, tohiks
they
ei tohiks
tohitaks
ei tohitaks
Imperative mood
-
tohi
tohtigu
tohtigem
tohtige
tohtigu
-
tohitagu
-
Imperative negative mood
-
ära tohi
ärgu tohtigu
ärgem tohtigem, ärme tohime
ärge tohtige
ärgu tohtigu
-
ärgu tohitagu
-
Form
Infinitive -ma
tohtima
Infinitive -da
tohtida
Past active participle
tohtinud
Past passive participle
tohitud
Ma
Sa
Ta
Me
Te
Nad
Negative
Passive
Pass. Neg.
Perfect tense
olen tohtinud
I
oled tohtinud
you
on tohtinud
he/she/it
oleme tohtinud
we
olete tohtinud
you all
on tohtinud
they
ei ole tohtinud, pole tohtinud
on tohitud
ei ole tohitud, pole tohitud
Past tense
tohtisin
I
tohtisid
you
tohtis
he/she/it
tohtisime
we
tohtisite
you all
tohtisid
they
ei tohtinud
tohiti
ei tohitud
Pluperfect past tense
olin tohtinud
I
olid tohtinud
you
oli tohtinud
he/she/it
olime tohtinud
we
olite tohtinud
you all
oli tohtinud
they
ei olnud tohtinud, polnud tohtinud
oli tohitud
ei olnud tohitud, polnud tohitud
Conditional perfect mood
oleksin tohtinud; oleks tohtinud; tohtinuksin; tohtinuks
I
oleksid tohtinud; oleks tohtinud; tohtinuksid; tohtinuks
you
oleks tohtinud; tohtinuks
he/she/it
oleksime tohtinud; oleks tohtinud; tohtinuksime; tohtinuks
we
oleksite tohtinud; oleks tohtinud; tohtinuksite; tohtinuks
you all
oleksid tohtinud; oleks tohtinud; tohtinuksid; tohtinuks
they
ei oleks tohtinud; poleks tohtinud; ei tohtinuks
oleks tohitud
ei oleks tohitud; poleks tohitud
Ta
Negative
Passive
Pass. Neg.
Quotative tense
tohtivat
he/she/it (allegedly) may
ei tohtivat
tohitavat
ei tohitavat
Quotative perfect tense
olevat tohtinud; tohtinuvat
he/she/it
ei olevat tohtinud; polevat tohtinud; ei tohtinuvat
olevat tohitud
ei olevat tohitud; polevat tohitud
Jussive mood
tohtigu
so that he/she/it
ärgu tohtigu
so that he/she/it do not
tohitagu
ärgu tohitagu
Jussive perfect mood
olgu tohtinud
ärgu olgu tohtinud
so that he/she/it
olgu tohitud
ärgu olgu tohitud
des form
ma inessive
ma elative
ma translative
ma abessive
participle pres. active
participle pres. passive
Other forms
tohtides
tohtimas
tohtimast
tohtimaks
tohtimata
tohtiv
tohitav

Examples of tohtima

Example in EstonianTranslation in English
"Hr Lauda, kas tohin teile nõu anda?""Mr. Lauda, may I offer a piece of advice?"
*Naeratage! See tähendaks, et ma tohin*Smile and that will mean I may
- Gail? Juhul, kui ma ei pea enam midagi tegema, kas ma koju tohin minna?Um, unless there's something else you want me to do, you think maybe I could go home?
"Sa tohid tulla koos ühe pereliikmega, aga mitte kellegi teisega."You may bring with you one member of your own family, but no one else.
- Kuid järgmises tohid mind tsiteerida:- Butyou may quote me as follows:
Jah, tohid.Yes, you may.
KUI sa pääsed välja, tohid sa vastu rünnata.When you get out, You may counterattack.
"Vabandust, tohib teid hetkeks tülitada?"Excuse me, may I trouble you one moment ?
- Dr. Fielding, dr. Fielding, kas tohib?-Dr. Fielding, Dr. Fielding, may l?
- Hr More, tohib küsida, kas teid hirmutab eelmisse ellu rändamine?- Mr. More, if I may, is there something frightening to you about The Cause's travels into the past?
- Härra Sassen, tohib ma näitan midagi?- Mr. Sassen, may I show you something?
- Kas tohime siin rääkida?- Sheriff, may we use your office?
- Palun, kas tohime sisse tulla?- Your client? - please, may we come in?
Harry, kas tohime sinu kabinetti kasutada?Harry, may we use your office?
Heimdall, kas tohime mööduda?Heimdall, may we pass?
- Kui näete varast, siis tohite oma ametivoliga kahtlustada, et ta pole õige mees. Mida vähem te sääraseid mehi kimbutate või nendega tegemist teete, seda kindlam on teie endi ausus.- If you meet a thief, you may suspect him, by virtue of your office, to be no true man, and, for such kind of men, the less you meddle or make with them,
Jah, tohite küll.You may say so.
Jah, tohite.Yes, you may.
Kindlasti tohite.You certainly may.
Mu isandad, kas El Dorado inimesed tohivad pakkuda teile oma andamit.My lords, may the people of El Dorado offer you our tribute. [Crowd Gasping] [Gasps]
Vaid õilsat verd mehed tohivad turniiril osaleda.But Sire! Only those of noble blood may take part in the tournaments!
! Sa ei tohi seda teha!- You cannot touch me!
""Me ei tohi oma mõõka enne tuppe pista, kui valitseb seadus ja kord."""We shall not sheathe our swords until law and order prevail. "
"'Ka ei tohi sa süüa selle puu viljast,"'Neither shalt thou eat the fruit of the tree
"... ja lahked oma pereliikmete vastu... ja me ei tohi kunagi vaielda või võidelda..ANNE: "... and kind towards other members of our family... "and we must never argue or fight...
"...ei tohi enam kunagi välja minna.""Cannot go outside ever again.
Ja mina olen Haitapja, seega meid ei tohita koos näha.And I'm a Sharkslayer, so we can't be seen together.
Meid ei tohita näha!We cannot be seen!
- Chris, kas ma tohiksin lõpetada?Chris? Can I please finish?
- Ja kes on "nemad," kui ma küsida tohiksin?- And who are "they", may I ask?
- Jah, isand? - Kas tohiksin midagi paluda?Could you do something for me?
Ei, ma ei usu, et sa tohiksid liikuda.No, no, I-I don't think you should be moving.
Kas sa isegi tohiksid seista praegu?Should you even be on your feet?
On limiidid kui palju tohiksid kaks inimest koos veeta.There are limits to how much two people should be together.
Pean kuus avaldust täitma, enne kui tohiksid siseneda.I got, like, half a dozen new forms to fill out before you can even come in.
- Kas tohiksime. . ?-Happy birthday-- -Shall we?
Ehk tohiksime seda luubiga vaadata.Could we look at it with a lens? That might help us out.
Isegi kui me tohiksime inimestele rääkida, mida me tegime, siis kahtlen, et nad meid usuksid.You know, even if we were allowed to tell people what we did, I doubt they'd believe us.
". . ei tohiks ma... " ". . kedagi tülitada. ""I didn't have to..." "...d-disturb anyone."
". . ei tohiks ma... ""Kisses." "S-see you s-soon."
"Isegi kui sul on ka kõige halvim abikaasa, ei tohiks sul ikkagi salasuhet olla, sest see on sinust madalam ja sa võid välja paista nagu tavaline lipakas."you probably shouldn't be having no affair, "'cause it's beneath you "and could make you seem like a common hussy.
"Jala Seenemees on jalaseene vastane ravim, mida ei tohiks rasedad kasutada. ega südamehäiretega inimesed, ja ka need, kes kasutavad anti stimulaatoreid."Thank you so much. You're not going to regret this.
Mind ei tohitaks siin näha.I really shouldn't be seen here.
Mind ei tohitaks siin näha.I really shouldn't be seen here.
! Sa ei tohi seda teha!- You cannot touch me!
" Ei tohi magada või, et sind tabaks valve "# You can't be sleepin' or caught off guard #
" Puuris on raske " " Ei tohi magada või, et sind tabaks valve "# It's hard in the yard #
""Me ei tohi oma mõõka enne tuppe pista, kui valitseb seadus ja kord."""We shall not sheathe our swords until law and order prevail. "
Kas ma tohtima öelda enne, et me toetame teie terrorisõda!Can I say first... we support your war of terror!
Meid peaks tohtima testida ainult sellega, mis raamatus kirjas.The book. We should only be tested on what's in the book.
Miks ei peaks tohtima?- Why wouldn't I?
"Emba-kumba: kas lepid surmaga selle eest, et vaatasid seda, mida poleks tohtinud, või tapad mu abikaasa, kes mind häbistas ja saad tema asemel kuningaks. ""for gazing on that which you should not, "or else kill my husband who has shamed me... and become King in his place. "
"Ma ei tohtinud nendega riskida ju."I couldn't exactly put their security at risk.
"Ma poleks tohtinud sedasi sinuga sinu sünnipäeval käituda."Maybe, I shouldn't have treated you like that on your birthday
Sind poleks iialgi tohitud süüdistada.You were never supposed to get blamed for this.
See on rohkem, kui meie oleme tohtinud teha.That's more than we get to do.
Tõesti? See on rohkem, kui meie oleme tohtinud teha.That's more than we get to do.
Aitäh, et tohtisin teid külastada.Thank you for the visit.
Eelmine kord ma tohtisin minna.Ma... I got to go last time.
Kas sa tohtisid võtta Arreni hobuse?Oh dont worry. . . My! When have you taken to riding?
Kogu vabariik sosistab kadedusega sellest, mida tohtisid näha vaid valitud vähesed.The whole of the Republic shall whisper with envy what so privileged few bore witness.
- Jah, tohtis küll.- Yes, she did.
- Ta ei tohtinud. - Jah, tohtis küll.- She couldn't.
Aga ta tohtis ühe korra helistada. Advokaadile.He only got one call, so he called his lawyer.
Ehk tohtis ainult Janis seda öelda.Maybe that was only OK when Janis said it.
Te ütlesite, et vaid teie tohtisite selle autoga sõita.Deputy Hanson testified that you told him that only you were allowed to drive that car.
"Ma ei tohtinud nendega riskida ju."I couldn't exactly put their security at risk.
"Meil oli üks karp 10 padruniga, mida me ei tohtinud avada." "Haletsusväärne." "Kui meil oleks kõik vajaminev, võitleksime meeleldi."The Boche, the pejorative nickname for German soldiers during the previous war, were also named Krauts, Jerries, Huns, Fritzes, Heinies.
"Meil oli üks karp 10 padruniga, mida me ei tohtinud avada."We had one box of 10 bullets, which we weren't allowed to open.
- Ei. Jah! Kas ei tohtinud igatseda?-Isn't it right that I missed them?
Ma tegin kõik, mis suutsin ja isegi rohkem, kui oleksin tohtinud.I did aII I could, and a Iot more than I should've.
"Ta oli ainult koer ja sa ei oleks tohtinud armastada teda rohkem kui mind.""He was just a dog and you shouldn't have loved him more than me."
- Cam Brady ei oleks tohtinud sinusse siseneda.- Well, Cam Brady should've never entered you.
- Džinn just üritas mind lüüa!- Ma tean, nägin seda ja ta ei oleks tohtinud seda teha.- The genie tried to hit me! - I know. I saw that, and he shouldn't have done that.
Arvasin, et ajalehes ei tohtivat "idioot" kirjutada. Maailm muutub, Earl.Wow, I didn't think you could say "jackass" in the newspaper.
"Ta oli ainult koer ja sa ei oleks tohtinud armastada teda rohkem kui mind.""He was just a dog and you shouldn't have loved him more than me."
- Cam Brady ei oleks tohtinud sinusse siseneda.- Well, Cam Brady should've never entered you.
- Džinn just üritas mind lüüa!- Ma tean, nägin seda ja ta ei oleks tohtinud seda teha.- The genie tried to hit me! - I know. I saw that, and he shouldn't have done that.
Kas sa oled kellegiga väljas käinud, aga pole tohtinud sellest kellegile rääkida?You ever hung out with someone but not been able to tell anyone?
Ma pole tohtinud sinus kunagi kahelda. Vaata, vaata.- I should never have doubted you.
Ma pole tohtinud sinus kunagi kahelda.- I should never have doubted you.
"Emba-kumba: kas lepid surmaga selle eest, et vaatasid seda, mida poleks tohtinud, või tapad mu abikaasa, kes mind häbistas ja saad tema asemel kuningaks. ""for gazing on that which you should not, "or else kill my husband who has shamed me... and become King in his place. "
"Ma poleks tohtinud sedasi sinuga sinu sünnipäeval käituda."Maybe, I shouldn't have treated you like that on your birthday
"Mulle meeldis kui me esinesime koos ja ma poleks tohtinud sind jätta".I Loved When We Were Singing Partners and I Shouldn't Have Left You That Way."
". . ei tohiks ma... " ". . kedagi tülitada. ""I didn't have to..." "...d-disturb anyone."
". . ei tohiks ma... ""Kisses." "S-see you s-soon."
"Ei tohiks olla maha salatud, et vabalt ringiliikumine on meil alati tuju tõstnud."It should not be denied that being footloose has always exhilarated us.
Ei tohtinuks tõesti.- No, he shouldn't have.
Ma ei tohtinuks seda öelda.I had no right to say that.
Ma ei tohtinuks sind su kaalu pärast maha jätta.-Okay, Joey, you're up next.

More Estonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

jahtima
go after
juhtima
be in front
kehtima
apply to
lahtima
do
lehtima
do
mahtima
do
pihtima
confess
puhtima
do
rihtima
set up in alignment
sihtima
aim
testima
test
tihtima
caulk
tohlama
do
toimima
function
toksima
knock

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tiuksuma
do
toimima
function
tikkima
embroider
süstematiseerima
systematise
sünteesima
synthesize
teppima
stitch
tabuleerima
tabulate
tappima
splice
tonksima
do
toppima
stuff

Other Estonian verbs with the meaning similar to 'may':

None found.
Learning languages?