Kalle conjugation

Conjugate kalle - call

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
kaller I call

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
kalte I called

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil kalle I will call

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville kalle I would call

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har kalt I have called

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde kalt I had called

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha kalt I will have called

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha kalt I would have called

Nynorsk present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
kallar I call

Nynorsk past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
kalla I called

Nynorsk future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil kalle I will call

Nynorsk conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville kalle I would call

Nynorsk imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
kalle I call

Nynorsk present_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har kalla I have called

Nynorsk past_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde kalla I had called

Nynorsk future_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha kalla I will have called

Nynorsk conditional_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha kalla I would have called

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kalle

There is no additional usage information for the verb kalle.

Examples of kalle

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
Intet ord er stygt nok å kalle deg.I can't think of anything bad enough to call you.
Og det er ikke høflig å kalle noen for løgnhals.Excuse me for saying so, it isn't polite to call people liars.
Jeg prøvde å kalle henne tilbake... men så kom noen fra familien på uventet besøk.I even tried to call her back... but then some of the family dropped in unexpectedly.
- Nei, bortsett fra å kalle meg onkel.- No, outside of calling me their uncle.
Jeg bestemte meg for å kalle inn min egen revisor.I decided to call in my own auditor.
Jeg skal kalle på din far.I'm going to call your father.
Det kan du virkelig kalle å ha ei fjær i hatten.What you might call putting a feather in your cap with a vengeance.
Jane, si meg, kunne Tarzan virkelig kalle på flere elefanter?Jane, tell me. Could Tarzan really call more elephants?
- Ville du kalle ham hyggelig?Now, you being ship's clerk would you call him a gentle officer?
- Du skal ikke kalle ham noe.If I was you, I wouldn't be calling him anything.
Noen av de gamle karene kaller ham gamle Yance.Some of the fellas call him old Yance.
Hva kaller du dette mesterverket?What do you call this masterpiece?
Kan jeg foreslå at du kaller det Den Russiske Oberstens Dans?May I suggest you call it The Dance Of The Russian Colonels?
Jeg kaller det slakting.I call it butchery!
Jeg kaller det mord!I call it murder!
Han kalte deg Cim.He called you Cim.
Jeg har aldri glemt den flommen av utklipp som kom fra hele lendet. Og de kalte ham nasjonens ledende redaktør.I'll never forget the flood of clippings... that came in from all over the country... and they called him the nation's leading editor.
Han viftet med den under Blighs nese og kalte ham saker.He merely flourished it under Captain Bligh's nose and called him a few names.
Han kalte ham...He called him a bluenosed baboon.
Henry V. Jones, som vi med affeksjon kalte Wahoo, døde modig.Henry V. Jones, whom we affectionately called Wahoo, died bravely.
Vi kallar det her: "Gameshow problemet".We're gonna call this the game show host problem, all right?
hjemme på landet blir jeg kalt Hanne.at home I am called Jeannette.
Du ser, jeg hørte du skulle åpne et nytt aviskontor kaltAnd you see, I heard you were gonna open up a newspaper office called...
Rita og jeg ser bare etter noe som er kalt Mutia-veggen.Rita and I are just looking for something called the Mutia Escarpment.
Dette er mennene som ble kalt Texas Rangers, formet i en støpeform av heroisk strid, voktere av grensen,These are the men called Texas Rangers, molded in the crucible of heroic struggle, guardians of the frontier,
Husker du Simon, som ble kalt Peter?You remember that Simon, called Peter?

Questions and answers about kalle conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kalle
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bølleact like a brute
fallefall
felletrap
fyllefill
hellepour
hullehole
hylleeulogise
kallacall
kalvecalve
kantecant
kaprehijack
kastethrow
kattecat
kjølecool
kobleconnect
Different length:
skallehead

Other Norwegian verbs with the meaning call

Verb
kalla
tilkalle

Do you know these verbs?

VerbTranslation
innvandredo
innvarsleforeshadow
institusjonalisereinstitutionalise
inviterainvite
invitereinvite
kallacall
kalvecalve
kategoriserecategorise
klargjøreclarify
klippecut