Opbellen conjugation

Conjugate opbellen - call

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bel op I call
Jij/Je/U
belt op you call
Hij/Zij/Het
belt op he/she/it calls
Wij/We
bellen op we call
Jullie
bellen op you all call
Zij
bellen op they call

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
belde op I called
Jij/Je/U
belde op you called
Hij/Zij/Het
belde op he/she/it called
Wij/We
belden op we called
Jullie
belden op you all called
Zij
belden op they called

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opbellen I will call
Jij/Je/U
zult opbellen you will call
Hij/Zij/Het
zal opbellen he/she/it will call
Wij/We
zullen opbellen we will call
Jullie
zullen opbellen you all will call
Zij
zullen opbellen they will call

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opbellen I would call
Jij/Je/U
zou opbellen you would call
Hij/Zij/Het
zou opbellen he/she/it would call
Wij/We
zouden opbellen we would call
Jullie
zouden opbellen you all would call
Zij
zouden opbellen they would call

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
belle op I call
Jij/Je/U
belle op you call
Hij/Zij/Het
belle op he/she/it call
Wij/We
belle op we call
Jullie
belle op you all call
Zij
belle op they call

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb opgebeld I have called
Jij/Je/U
hebt opgebeld you have called
Hij/Zij/Het
heeft opgebeld he/she/it has called
Wij/We
hebben opgebeld we have called
Jullie
hebben opgebeld you all have called
Zij
hebben opgebeld they have called

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had opgebeld I had called
Jij/Je/U
had opgebeld you had called
Hij/Zij/Het
had opgebeld he/she/it had called
Wij/We
hadden opgebeld we had called
Jullie
hadden opgebeld you all had called
Zij
hadden opgebeld they had called

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opgebeld hebben I will have called
Jij/Je/U
zal opgebeld hebben you will have called
Hij/Zij/Het
zal opgebeld hebben he/she/it will have called
Wij/We
zullen opgebeld hebben we will have called
Jullie
zullen opgebeld hebben you all will have called
Zij
zullen opgebeld hebben they will have called

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opgebeld hebben I would have called
Jij/Je/U
zou opgebeld hebben you would have called
Hij/Zij/Het
zou opgebeld hebben he/she/it would have called
Wij/We
zouden opgebeld hebben we would have called
Jullie
zouden opgebeld hebben you all would have called
Zij
zouden opgebeld hebben they would have called

Present bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opbel I call
Jij/Je/U
opbelt you call
Hij/Zij/Het
opbelt he/she/it calls
Wij/We
opbellen we call
Jullie
opbellen you all call
Zij
opbellen they call

Past bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opbelde I called
Jij/Je/U
opbelde you called
Hij/Zij/Het
opbelde he/she/it called
Wij/We
opbelden we called
Jullie
opbelden you all called
Zij
opbelden they called

Future bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opbellen I will call
Jij/Je/U
zult opbellen you will call
Hij/Zij/Het
zal opbellen he/she/it will call
Wij/We
zullen opbellen we will call
Jullie
zullen opbellen you all will call
Zij
zullen opbellen they will call

Conditional bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opbellen I would call
Jij/Je/U
zou opbellen you would call
Hij/Zij/Het
zou opbellen he/she/it would call
Wij/We
zouden opbellen we would call
Jullie
zouden opbellen you all would call
Zij
zouden opbellen they would call

Subjunctive bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opbelle I call
Jij/Je/U
opbelle you call
Hij/Zij/Het
opbelle he/she/it call
Wij/We
opbelle we call
Jullie
opbelle you all call
Zij
opbelle they call

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
bel op call
Ihr
belt opcall

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for opbellen

There is no additional usage information for the verb opbellen.

Examples of opbellen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
'Ik kan mijn raadsheer opbellen.'"I can always make a trunk call to my solicitors."
- Dus waarom zou je dan opbellen?In the same house, so why call? What if they weren't in the same house?
- Ga opbellen.-Make the call. -Get out.
- Ik ben je al een uur aan het opbellen.- Why don't you answer your phone? - I've been calling you for an hour.
- Ik ga de inlichtingen opbellen.I'm gonna call Information. That's a good idea.
"Strek je handen uit, bel op en zeg 'hallo'."Reach out, call up and just say, 'Hi"'
- Jake Kelly. Ik bel op aanraden van Mrs Wen.This is Jake Kelly, please tell him Mrs. Wen suggested I call.
Antoinette, bel op en vraag of je de heer of vrouw des huizes mag spreken.Antoinette, call over there and ask to speak to the man or woman of the house.
De radio werkt niet, ik bel op een mobiele telefoon.The radio is not working, I'm calling on a cell phone.
Dus bel op.So make the call.
- Niemand belt op de set.No personal calls on set.
Alles wat ze hebben over de moord op Daniel Douglas, zelfs de opname van de Vice President die Cyrus Beene belt op de avond van de moord.Everything they've got on Daniel Douglas, including a recording of the vice president calling Cyrus Beene on the night of the murder.
Als 'n oude vlam je belt op kerstavond, wat doe je dan ?An old girlfriend calls you out of the blue on Christmas eve. - What do you do?
Als hij me belt op deze tijd van de dag, moet het belangrijk zijn.If he's calling this time of the day, it must be important.
Als iedereen weg is, vindt de bewaker hem, ene zeker Attanasio Filiberto. Hij belt meteen Di Pasquale en die belt op z'n beurt Spitaleri.When they've all left, the watchman, Attanasio Filiberto finds him and calls Di Pasquale who then calls Spitaleri.
'10 keer bellen op drie uur tijd' is bijvoorbeeld te hard.Like 'calling 10 times in a three-hour period' too hard.
Als het moeilijk word, en dat gebeurd. Mag je me bellen op, dit nummer. Altijd.When times get hard, as they will... you can call me at this number, anytime, day or night.
Als hij me belt laat ik hem jou bellen op je kamer.As soon as he calls me, I'll have him ring you in your room.
Als je Roy hoort, laat hem mij bellen op dit nummer.Listen. If you hear from Roy, get him to call me on this number right away.
Als je me nodig hebt, kun je me bellen op toestel 1820.Uh, so, I came down with something. So, uh, if you need anything, you can call me at extension 1820.
'r Man belde op en ze zijn nu onderweg.Her husband called. They're on their way to the hospital.
- Dr Marcado's telefoongegevens geven aan dat een andere werknemer in dit ziekenhuis hem 12 keer belde op de dag dat hij verdween.- Dr. Marcado's cell phone records indicate another employee at this hospital called him 12 times the day he disappeared.
- Ik belde op en toen zeiden ze het. Wanneer is het gebeurd?I just called over there to check, and they told me...
- Ze belde op je mobiel en ik nam op.- She called your cell, and I answered.
- Zij belde op weg naar California.She called me on her way to California.
Die jongens belden op om, eh... 10:42 uur.Kid called it in at 10:42 a.m.
Ik wist niet dat ik naar m'n werk moest vandaag, ze belden op het laatste moment.I didn't know I was coming to work today, they called last minute.
- Je wil dat ik je opbel?You want me to call you?
- U wilt dat ik haar agent opbel?- You want me to call her agents?
Als ik haar opbel zou ze misschien kunnen zeggen, 'Niks van'.If I call her up, she might say, "No way in hell".
Als ik je volgend jaar december opbel... ben je zo blij iets van mij te horen... dat je spontaan een salto achterover maakt.If I call you next December... if I call you next December... you're gonna be so happy to hear from me you're gonna do a goddamn backflip.
Als ik jou opbel, het enige wat je hoeft te doen is ster 40 te drukken, en het activeert automatisch de GPS dat je via satelliet overal kan vinden.And check it. If l call you up, all you gotta do is press star 40, and it automatically activates a GPS that can find you anywhere by satellite.
- Dat je haar opbelt.- To call her.
- En dat betekent? Dat als je een probleem met een uitnodiging hebt, je me opbelt en we het oplossen, het is mijn tijd met Lucas. Je kan hier niet gewoon zo binnenkomen.That if you have a problem with an invitation, you call me up, and we deal with it, but it's my time with Lucas, and you can't just, you know, show up here.
- Hij wil dat je hem opbelt.- He wants you to call him.
- Ik weet alleen... dat jij me in paniek opbelt.Here's all I know... You call me in a panic.
- Ja, ik wed dat als je het Vaticaan opbelt, ze zeggen dat bij de meeste door hen gecertificeerde wonderen bespringen betrokken is.Yeah, you know, I bet if you call up the Vatican, they will tell you that most of their certified miracles involve dry-humping, so.
- Dat is waarom ik jou opbelde, Sidney.Well, that's why I called you, Sidney.
- Weet jij wie me opbelde ?- Shelly Johnson. You know who called me here?
... is wat ze me vertelden toen ik de Yurahama Fishing Association opbelde.... is what they told me when I called the Yurahama Fishing Association.
Als ik je opbelde om deskundig getuige te zijn zou je me dan terug bellen?If I called you to be an expert witness, would you, say, call me back?
Bewijs dat jij de 'Quero' bent die ze negen keer opbelde de avond dat ze gedood werd.Prove that you're the "Quero" that she called nine times the night she was killed.
Ik schrok me dood toen ze ons opbelden.They called us, and I got the fright of my life!
Mensen die thuis opbelden.People who called at home.
- Anne heeft haar ouders onderweg opgebeld.The Ogamis called. Anne phoned them from the road.
- Elk huis dat is leeggeroofd... is opgebeld door een telefonisch verkoper, Tam Fong.- Every house that's been robbed was called by a Bellmen telemarketer named Tam Fong.
- Hij is al opgebeld.- Yes, he's been called.
- Ik heb Dan opgebeld.- I called dan.
- Ik heb de farmaceut opgebeld.I called the drug company.

Questions and answers about opbellen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about opbellen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
afbellencancel by telephone
inbellendo
opbergencall
opbeurencheer
opbollencompete
oprollencurl up
optellenadd
optillenlift
opvallenstand out
opvullenfill up
opwellenwell up

Other Dutch verbs with the meaning call

Verb
noemen
opbergen
roepen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ontvloeiendo
ontvoerenkidnap
ontvouwenunfold
ontwapenendisarm
ontzuilendo
ontzwavelendo
opbarenlay out
opbergencall
opdelvenquarry
opdraaiensuffer for it