Chema conjugation

Conjugate chema - to call

Present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
chem I call
Tu
chemi you call
El/ea
cheamă he/she/it calls
Noi
chemăm we call
Voi
chemați you all call
Ei/ele
cheamă they call

Past preterite tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
chemai I called
Tu
chemași you called
El/ea
chemă he/she/it called
Noi
chemarăm we called
Voi
chemarăți you all called
Ei/ele
chemară they called

Past imperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
chemam I was calling
Tu
chemai you were calling
El/ea
chema he/she/it was calling
Noi
chemam we were calling
Voi
chemați you all were calling
Ei/ele
chemau they were calling

Future tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi chema I will call
Tu
vei chema you will call
El/ea
va chema he/she/it will call
Noi
vom chema we will call
Voi
veți chema you all will call
Ei/ele
vor chema they will call

Conditional mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș chema I would call
Tu
ai chema you would call
El/ea
ar chema he/she/it would call
Noi
am chema we would call
Voi
ați chema you all would call
Ei/ele
ar chema they would call

Subjunctive present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să chem (so that/if) I call
Tu
să chemi (so that/if) you call
El/ea
să cheme (so that/if) he/she/it call
Noi
să chemăm (so that/if) we call
Voi
să chemați (so that/if) you all call
Ei/ele
să cheme (so that/if) they call

Subjunctive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să fi chemat (so that/if) I have called
Tu
să fi chemat (so that/if) you have called
El/ea
să fi chemat (so that/if) he/she/it have called
Noi
să fi chemat (so that/if) we have called
Voi
să fi chemat (so that/if) you all have called
Ei/ele
să fi chemat (so that/if) they have called

Imperative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
cheamă call!
Voi
chemați call!

Imperative negative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
nu chema do not call!
Voi
nu chemați do not call!

Present perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am chemat I have called
Tu
ai chemat you have called
El/ea
a chemat he/she/it has called
Noi
am chemat we have called
Voi
ați chemat you all have called
Ei/ele
au chemat they have called

Past pluperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
chemasem I had called
Tu
chemaseși you had called
El/ea
chemase he/she/it had called
Noi
chemaserăm we had called
Voi
chemaserăți you all had called
Ei/ele
chemaseră they had called

Future alternative 1 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am să chem I am going to call
Tu
ai să chemi you are going to call
El/ea
are să cheme he/she/it is going to call
Noi
avem să chemăm we are going to call
Voi
aveți să chemați you all are going to call
Ei/ele
au să cheme they are going to call

Future alternative 2 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
o să chem I am going to call
Tu
o să chemi you are going to call
El/ea
o să cheme he/she/it is going to call
Noi
o să chemăm we are going to call
Voi
o să chemați you all are going to call
Ei/ele
o să cheme they are going to call

Future perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi fi chemat I will have called
Tu
vei fi chemat you will have called
El/ea
va fi chemat he/she/it will have called
Noi
vom fi chemat we will have called
Voi
veți fi chemat you all will have called
Ei/ele
vor fi chemat they will have called

Future in the past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aveam să chem I was going to call
Tu
aveai să chemi you were going to call
El/ea
avea să cheme he/she/it was going to call
Noi
aveam să chemăm we were going to call
Voi
aveați să chemați you all were going to call
Ei/ele
aveau să cheme they were going to call

Conditional past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș fi chemat I would have called
Tu
ai fi chemat you would have called
El/ea
ar fi chemat he/she/it would have called
Noi
am fi chemat we would have called
Voi
ați fi chemat you all would have called
Ei/ele
ar fi chemat they would have called

Presumptive tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi chema I might call
Tu
oi chema you might call
El/ea
o chema he/she/it might call
Noi
om chema we might call
Voi
oți chema you all might call
Ei/ele
or chema they might call

Presumptive continuous tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi chemând I might be calling
Tu
oi fi chemând you might be calling
El/ea
o fi chemând he/she/it might be calling
Noi
om fi chemând we might be calling
Voi
oți fi chemând you all might be calling
Ei/ele
or fi chemând they might be calling

Presumptive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi chemat I might have called
Tu
oi fi chemat you might have called
El/ea
o fi chemat he/she/it might have called
Noi
om fi chemat we might have called
Voi
oți fi chemat you all might have called
Ei/ele
or fi chemat they might have called

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for chema

There is no additional usage information for the verb chema.

Examples of chema

Example in RomanianTranslation in EnglishFm.
" - Imi pot chema avocatii de la distanta. "I can always call my lawyers long-distance.
" Casa Mea se va chema casă de rugăciune"?"My house shall be called the house of prayer"?
" şi mă vei chema cu dragoste?""and call me with love? "
"Abandona-ti nava si ascundeti-va va voi chema intr-o zi"."Abandon ship and hide yourselves. I'll call for you someday. "
"Apoi voi Mă veti chema,""Then you will call upon me,"
! Afară înainte să chem paza!Get out before I call security!
"Am să chem poliţia dacă nu încetezi să trimiţi"I will call the police if you don't stop sending
"Apoi il chem pe directorul Englehardt sa va ajute, dar fiindca dansul nu raspunde la apelurile ingrijorate ale parintilor, probabil ca veti sangera de moarte."I will then call Principal Englehardt to help you, but since he doesn't receive or accept parental calls of concern, you will most probably bleed out.
"Cine ar trebui sa chem pentru fi aici?""Who should l call out to here?"
"Cred că ar trebui să chem pe cineva"?"I think I should call somebody"?
"Dacă mâine nu am somn, să mă chemi la tine""If I can't sleep tomorrow, call me to you"
"De ce mă chemi, din adâncul inimi tale ?"* Why did you call out to me, * from the depths of your heart? * God!
"Mă chemi, si eu te scot din belele"?"You call me up, I get 'em out of it"?
"Ori ma chemi la tine...""Either call me to Yourself..."
"S-ar putea să ai nevoie să mă chemi din nou?"- You might need to call me again?
" Inima mea te cheamă ""My heart calls out"
"Este Dumnezeu, cel ce-mi cheamă fiii - să salveze omenirea.""It is God who calls my sons--to save humanity."
"Inima mea te cheamă pe tine."My heart calls out to you.
"Inima mea tristă te cheamă...""My sad heaRT calls out to you..."
"Johnny", ea îmi spune, ea mă cheamă Johnny..."Johnny," she calls me....
"Ajutaţi-ne să o chemăm pe Alice," "şi aduceţi-o aici pentru trei zile" "şi va reveni după aceea. "Help us now call Alice, and bring her here for three days and afterwards return.
"Ia loc cât chemăm poliţia".Have a seat while we call the police.
"Nu, Shawn, nu, Nu pot merge să mă confrunt cu un rău... trebuie să chemăm poliţia, băiete"."No, Shawn, no, I can't go confront a bad... we gotta call the cops, kid."
"Propun să ne chemăm fiul aici."l suggest we call our son down here.
- "Spirite apropiate vă chemăm." - "Spirite apropiate vă chemăm."- Spirits near, we call to you. - Spirits near, we call to you.
"Așa cum suntem chemați în față."as we are called to the front.
- = Prim-ministru dreapta min Am și ofițer Gim Bung Nu suntem chemați peste împreună = --=Right Prime Minister Min Am and Officer Gim Bung Do we're called over together.=-
- Cât de repede până martori sunt chemați?- How soon until witnesses are called?
- De ce să chemați paza...- Why call the security..
= = Premierul dreapta min Am și ofițer Gim Bung Nu suntem chemați peste împreunăRight Prime Minister Min Am and Officer Gim Bung Do we're called over together.
- Asta se chemă "văcăreasa întoarsă".-and that's called reverse cowgirl. -Right.
- Aşa se chemă locul astă.-That's what it's called here.
Are IDH. Se chemă SIDA acum.It's called AIDS now.
Dacă te recunoştea cineva... şi chemă presa?I mean, what if somebody recognized you and called the papers?
Isus chemă la el un copil şi spuse:And Jesus called a little child, and said to him:
Îl chemară pe Controlorul cel Gras.They called the Fat Controller.
Nu te înjuram, îmi chemam prietena.I wasn't swearing at you. I was calling to my friend.
O chemam pe secretara mea.I was calling my secretary.
Te cautam, si te chemam si te chemam--"I was looking for you, and I was calling you and calling you--"
Îl chemam pe Brick.I was calling Brick.
Ma chemai neincetat.Always you were calling me.
Asa o chemau la adapost: Tangerine.That's what they were calling him at the shelter;
Asa o chemau la adapost:That's what they were calling him at the shelter: Tangerine.
Dar mă chemau către regiunea polară sudică.But they were calling me to the southern polar region.
Era ca şi cum mă chemau.It was as if they were calling to me.
chemau pe nume.They were calling my name.
Cu câteva zile mai devreme, Patton îl chemase urgent, vrând să vadă ororile lagărului de concentrare de la Buchenwald.A few days earlier, Patton had called him up urgently, wanting him to witness the horrors of the concentration camp at Buchenwald.
De parcă naşterea mea chemase moartea acolo.It was as if my birth had called death there.
Soţia lui Mueller, după cum zice ofiţerul, chemase fata să facă babysitting la ei în acea seară dar aflase că deja ea fusese chemată la casa lui Romack.Mueller's wife, according to the deputy, had called the girl to baby sit at the Mueller home that night and found she had already been asked by Mrs. romack.
" El a chemat permisiunea sa"" Immi-nantes."" Eu am am avut un râset bun."He called his leave "immi-Nantes." I had a good laugh.
" Jos, o pasere a zâmbit, şi le-a chemat."Below, a bird smiled and called to them.
"...din invatatura Lui Cel care ne-a chemat""...through the knowledge of Him who has called us--"
"...si raul poate fi chemat din Iad.""...and evil ones may be called forth from Hell."
"A fost chemat dr. Curlew, iar geanta lui neagră mă înspăimântă."'Dr Curlew has been called and his black bag frightens me.
! - Voia să cheme poliţia, omule!He was gonna call the cops, man!
"Chiar dacă Dumnezeu ar putea să te cheme" "Căci nu suntem cei ce se tem de el" "Stăm aici pe acest pământ cu hotărâre"#.......even if god might summon you.......# #.....but we are not the one who fear him.....# #.....we are standing here in this ground with resolve.....#
"Cineva sa ii cheme pe parinti lui la telefon"[laughter] "somebody get his parents On the phone."
"Cineva să cheme o ambulanţă."Somebody call an ambulance."
"Dar a trebuit ca îngerii să-l cheme mai devreme decât am plănuit"But should the angels call for him much sooner than we planned
A fost mintea lui chemând.It was his mind calling out.
A spus că i-a auzit chemând-o.She said She heard them calling to her.
A vorbit împotriva cedării portului pentru a avea pace în slujba lui, chemând lumea...He's spoken out against the port for peace plan In his sermon calling for--
Aici Looky Lady chemând pe Wheely Wolf.Looky here calling on Lady Wheely Wolf.
Aici Oberleutnant von Werra chemând RAF.This is Oberleutnant von Werra calling the RAF.

Questions and answers about chema conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about chema
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Romanian conjugation game!

Practice Romanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
curmastop

Do you know these verbs?

VerbTranslation
bulucicrowd
călătoritravel
căscayawn
cenzuracensor
cerșibeg
cheltuispend
chinuitorture
chițăisqueak
comunicacommunicate
continuacontinue