Jokatu conjugation

Conjugate jokatu - play

Perfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
jokatu have played

Imperfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
jokatzen playing

Future stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
jokatuko will have played

Short sterm

Basque FormEnglish TranslationEx.
joka play

Verbal noun

Basque FormEnglish TranslationEx.
jokatze playing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for jokatu

This verb can also mean the following: act, behave, conjugate, decline

Examples of jokatu

Example in BasqueTranslation in EnglishFm.
Esaten digute nola jokatu behar dugun sartzen direnean.They're telling us how to act when they come marching in.
Harritu egiten nau ikusteak hemen jokatu egiten dela.I'm shocked to find that gambling is going on in here.
Laburbilduz; bortizki jokatu dezakezue, baina zihurtatzen dizuet horrela ez zaretela hurrun iritsiko.'In short, you can start the violent actions if you so choose, 'but I assure you that we will finish them.'.
Ez zuten horrela jokatu, eta hemen dira ondorioak.They did not do so and you see the consequences of their decision.
Yee jauna, jokatu itzazu esku batzuk nigaitik, mesedez.Mr. Yee, please take my place for a few hands.
Ez dut jakin golfean jokatzen zenuenik.Didn't know you played golf.
Badakit hemen jokatzen dela!Who do you think... I know there is gambling in there!
Horreala jokatzen badute kristau on eta Jainkoaren beldur direnak, sinesgabeekin gelditzen naiz.If that's how decent, God-fearing Christians behave, give me atheists anytime.
Horreala jokatzen badute kristau on eta Jainkoaren beldur direnak, Sinesgabeekin gelditzen naiz.If that's how decent, God-fearing Christians behave, give me atheists anytime.
Mike, zentzuz jokatuko al duzu?Mike, will you be sensible?
Askoz hobeto jokatuko dut bera hurbil badago.I’il be a lot more civil with him around.
Italiarrak urrea aurkitu balu Heriotzaren Haranean, ez luke zozoago jokatuko.If the wop hit gold in Death Valley, he couldn't have acted more like a goof.
Gizon batek bezala jokatuko bazenu, ez nuke gau oso hemen egon beharko eta dibertitzen egongo nintzake.If you would just man up and babysit, I wouldn't have to be here tonight. I could be out having fun.
Zure mailari dagokion bezala jokatuko duzu... eta zure izen handiaren erantzunkizunak onartuko dituzu.Finally act according to your station in life... ...and accept the responsibilities of your great title.
Katilua mahiaren gainari joka egon zitekeen, orduak... nahi zuena lortzen ez zuen arte.He'd bash his cup on the table for hours until he got what he wanted.
Eta norbait etorri zen ate joka.And someone starts knocking at the door.
Bai, urrutizkina joka egon da.Yeah, the phone's been ringing.
Ama, urrutizkina joka dago!Mom, the phone's ringing!
Urrutizkina joka dagoela esan dut.That's why I said the phone was ringing.

Questions and answers about jokatu conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about jokatu
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
nekatutire

Do you know these verbs?

VerbTranslation
abestusing
baserritartubecome
egindo
ernesprout
erorifall
esansay
etzanlie
izanbe
joango
lagalet