Izan conjugation

Conjugate izan - be

Perfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
izan have been

Imperfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
izaten being

Future stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
izango will have been

Short sterm

Basque FormEnglish TranslationEx.
izan am

Verbal noun

Basque FormEnglish TranslationEx.
izate being

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for izan

This verb can also mean the following: have

Examples of izan

Example in BasqueTranslation in EnglishFm.
Nire Koroak ni ez jaiotzea nahi izan zuen...[ Paikea Narrating ] My Koro wished in his heart that I'd never been born...
Ez dakit zein izan zen, zubi bat edo.I don't know what it was. A bridge or something.
Nire aita waka izan zen... baina ni jaio eta gero ez zuen berriro landu nahi izan.[ Pai Narrating ] It was my father's waka... but after I was born he didn't want to carve it anymore.
- Zergatik izan da hori?- Ah! What was that for?
Badakit nor izan behar zenuen eta zertarako jaio zinen.I know who you're meant to be, who you were born to be.
Ez ditugu ikusle hain berezi asko izaten.It isn't often we have so distinguished a visitor.
Arrazoizkoa izaten saitatu naiz.I tried to reason with you.
Amaiera gabeko historio bat izaten jarraitzen du.It's still a story without an ending.
Batzuetan ehizara edo arrantzara alde egitea nahi izaten dut, nire emaztea etxean uztea, baina zu, zu betik zaude oporretan.I take a hunting trip sometimes or just go off fishing, leave the old lady at home. But you're on vacation all the time.
Giza gorputzak urgabetze bat jasaten duenean %6-tik %10-era artekoa, zorabioa izaten du, arnas arazoak, tentsio beherakadak, elkartasun eza hitz egiterakoan, eta azkenean, ibiltzeko gauza ez izatea.When the human body has suffered a dehydration of between 6 to 10% it experiences dizzines, difficulty in breathing decreased blood volume, indistinct speech, and finally an inabiliity to walk.
Buruzagia izango den umearen zain.- [ Screams ] - for the boy who would be chief.
Zer ordutan izango da kontzertua?[ Grandmother ] What time's the concert, bub?
Beno, segur aski beste alaba bat izango dut.Well, I'm probably gonna have another daughter.
Arazo bakarra da zuk ezin duzula erabaki nor izango den, soilik zuk nahi duzulako.Only problem is, you can't just decide who those people are just because you want them to be, eh?
Segur aski gogaikarria izango da.Probably gonna be stink.
"...onartu munduan den bezala..." "...edo ikusi ezazu zuk nolakoa izate nahi duzun bezala."Accept the world and how it or to see the way it You want to be.
Lehen maitasunaren oroimenak, maitatuko lehen gizonaren hilotzak, mugarritu zuen goibeltasun izate hura zure pasioak aurre egin ezin diona.The memoy of a first love, the corpse of the first man she loved, marked her existence with longings that your passion can't compete against.
Erronka botatzeak eragingo du etxe hau betirako... baztertua izate hondar berritik.To defy them sees this house forever excluded from the new arena.
Jauna, gure bizigaiaren izate bera kutsatu eta laidotu duzu!Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!
Komunaren izate zergaitia dena." which is the Commune's ""raison d'etre."""

Questions and answers about izan conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about izan
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
edandrink
emangive
esansay
joango

Other Basque verbs with the meaning be

Verb
egon

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ahaztuforget
edandrink
ekarribring
ekindevote
etorricome
eztul egincough
gosalduhave breakfast
itochoke
janeat
nahi izanwant