Alliera (to ally) conjugation

Swedish
22 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
allierar
I ally
Future tense
ska alliera
I will ally
Conditional mood
skulle alliera
I would ally
Past perfect tense
har allierat
I have allied
Jag
Future perf.
ska ha allierat
I will have allied
Conditional perfect tense
skulle ha allierat
I would have allied
Du
Imperative mood
alliera
ally
Jag
Preterite past tense
allierade
I allied
Past pluperfect tense
hade allierat
I had allied

Examples of alliera

Example in SwedishTranslation in English
Genom att alliera oss med en sekt ger vi dem mer makt än de andra.By allying ourselves to one faction, we'd be giving that faction more power than the others.
Varför valde ni att alliera er med Ennisfolket?Why did you choose to ally yourself with the Ennis?
- Vill ni alliera er med Peter med din bror vid rodret.If you're looking to allying yourself with Peter, with your brother in charge, think of all the good we can do.
Eller så kan vi alliera oss med skitterrebellerna och slå till mot Överherrarna med allt vi har.Or we can ally with the rebel Skitters and hit the Overlords with everything we got.
Förråda din vän, överge folkets ideal, alliera dig med de här s.k. adelsmännen,And what shall be your punishment, Pompey, for betraying a friend, for deserting the cause of your people, for allying yourself with these so-called noblemen ?
Genom att alliera oss med en sekt ger vi dem mer makt än de andra.By allying ourselves to one faction, we'd be giving that faction more power than the others.
Går vi genom Seska kan vi alliera oss med Nistrim.If we went through Seska, at Ieast we could ally ourselves with the Nistrim.
Jack allierar sig med pakistanierna och Seth med kaukasierna.Jack ally themselves with the Pakistanis -
Men att förmyndarna allierar sig med främmande krafter mot USA är inget jag kan låta vara ogjort.For the Trust to ally themselves with a foreign power against the USA, - that's just something I can't condone.
- Precis, men som allierad med mitt hus skulle du ha både pengar och möjlighet att bli kung, om du skulle vilja det.- Exactly. But allied with my house, you'd have both coin and nobility to make yourself king if you wished it so.
En allierad pilot, djävulen?An allied pilot, the devil.
Enligt tyskarna innebar en allierad invasion död och förödelse.The Germans had affixed posters saying that the allied invasion it would mean death and destruction.
Fayed färdas just nu med en grupp CTU- agenter som utger sig för att vara en terroristcell som är allierad med general Habib.At this very moment, abu fayed is traveling with a team of ctu agents posing as a terrorist cell allied with general habib.
Han är inte längre allierad med Goa'uld.He's no longer allied with the Goa'uld.
"är förkrossande för de allierade."devastating to allied cause.
- Menar du att de är allierade?Now you're saying that these two men are allied?
- Vi kan rimligen beräkna totalt allierade förluster... jag pratar om kombinerad U.S. och Syd Korea totala förluster... 1,000 till 3,000.- We could reasonably project total allied casualties... I'm talkin' combined U.S. And South Korean total dead... 1,000 to 3,000.
200 000 allierade döda eller tillfångatagna.200,OOO allied killed or captured.
Alla hans allierade har slutit upp bakom honom.All his bannermen have rallied to his side.
Jag skulle aldrig allierat mig med en galning!RA'S AL GHUL: I should never have allied myself with a madman.
Tyvärr har kyrkan allierat sig med fascisterna.Well, sadly, the Church has allied itself with the fascists.
Ungern var för nazisterna ett rikt land, moget att plundras och trots att landet redan var allierat med nazisterna tyckte Hitler att ungrarna var opålitliga kompanjoner.For the Nazis, this was a rich country, ripe for plunder. And though already allied to the Nazis, the Hungarians had been unreliable partners as far as Hitler was concerned.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

foliera
foil

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abducera
abduct
accentuera
accentuate
ackordera
accompany
adaptera
adapt
aktualisera
refresh
alarmera
alarm
allitterera
alliterate
allokera
general form
alternera
alternate
överskrida
exceed

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'ally':

None found.
Learning Swedish?