Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Delta (to take part) conjugation

Norwegian
19 examples

Conjugation of delta

Jeg
Bokmål present tense
deltar
I take part
Bokmål past tense
deltok
I took part
Bokmål future tense
vil delta
I will take part
Bokmål conditional tense
ville delta
I would take part
Jeg
Bokmål imperative tense
delta
I take part
Bokmål present perfect tense
har deltatt
I have taken part
Bokmål past perfect tense
hadde deltatt
I had taken part
Bokmål future perfect tense
vil ha deltatt
I will have taken part
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha deltatt
I would have taken part
Jeg
Nynorsk present tense
deltek
I take part
Nynorsk past tense
deltok
I took part
Nynorsk future tense
vil delta
I will take part
Nynorsk conditional tense
ville delta
I would take part
Jeg
Nynorsk imperative tense
delta
I take part
Nynorsk present perfect tense
har delteke
I have taken part
Nynorsk past perfect tense
hadde delteke
I had taken part
Nynorsk future perfect tense
vil ha delteke
I will have taken part
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha delteke
I would have taken part

Examples of delta

Example in NorwegianTranslation in English
Det er fem til om bord som nektet å delta i mytteriet.You know, there are five other men onboard who refused to take part in the mutiny.
Tenk på, når dere drikker øl og forteller sjofle historier at å delta i pøbelvold er så lavt en mann kan falle!Bear in mind, as you swill your ale and tell your filthy tales, that to take part in mob violence is as low as a man can fall!
Du har blitt valgt ut til å delta i en tilfeldig undersøkelse hvor du kan vinne penger og premier.You have been selected to take part in a random survey That you could win cash and prizes.
I desember 1938 nektet De å delta på rikspartidagene.In December 1938 you refused to take part in the Reichpartei-days.
Det er fem til om bord som nektet å delta i mytteriet.You know, there are five other men onboard who refused to take part in the mutiny.
De skrev til meg. Sa at siden jeg var her borte, så kunne jeg like godt delta.Said as I was here, I might as well take part.
Det ungarske politiet skal ikke delta i noen ytterligere militæraksjoner.The Hungarian police won't take part in any further military operations.
Carl, Orlando skal delta i Winslows hoyst eksperimentelle ovelse.Carl, you and the Orlando are about to take part in a highly experimental war game conceived by Admiral Winslow.
Tenk på, når dere drikker øl og forteller sjofle historier at å delta i pøbelvold er så lavt en mann kan falle!Bear in mind, as you swill your ale and tell your filthy tales, that to take part in mob violence is as low as a man can fall!
At du ikke bare synger der borte i saloonen, men du deltar også i uærlige pokerspill, og snyter folk for ranchene sine.That you not only sing down at that saloon... but you also take part in crooked poker games... cheatin' folks out of their ranches.
- Og du deltar i teateroppsettingen.You'll take part in the drama club's final event.
Han fortjener også vår respekt, for han var en lojal, tysk soldat men kom likevel til å hate Hitler og alle hans gjerninger. Han deltok i konspirasjonen for å redde Tyskland ved å rydde unna gærningen og tyrannen.He also deserves our respect... because, although a loyal German soldier... he came to hate Hitler and all his works... and took part in the conspiracy to rescue Germany... by displacing the maniac and tyrant.
De akrobatene deltok i røveriet.Those acrobats took part in that robbery.
Dette slaget er ikke nedtegnet i historiebøkene... men det var minneverdig nok for de som deltok.Though this encounter is not recorded in any history book it was memorable enough for those who took part.
Det var den siste henrettelsen jeg noen gang deltok i.It was the last execution I ever took part in.
Jeg vet at denne personen deltok i kidnappingen, og utførte selv .. -Torturiusforbannelsen som torturerte svartfanger Frank Langballe og hans kone!- I know for a fact this person took part in the capture and, by means of the Cruciatus Curse torture of the Auror Frank Longbottom and his wife!
Jeg er her for øyeblikket deltakende i Mr general Clutterbucks siste filmutskeielse.Oh, dear. l am here at the moment taking part... in Mr. General Clutterbuck's... latest motion picture extravaganza.
Det er troverdige kilder som kan legges til grunn for å anta at Bliadze har deltatt i aksjoner og drept folk.Credible sources give us grounds to believe that Bliadze took part in killings.
Han har tilstått at han har deltatt i kampene.He has confessed that he took part in battle.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dekka
do
detta
fall

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bomme
miss
brenne
burn
briste
burst
debutere
make debut
definere
define
delegere
delegate
demilitarisere
demilitarise
destillere
distil
dolke
stab
droppe
drop

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'take part':

None found.