Plaatsvinden (to take place) conjugation

Dutch
47 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vind plaats
I take place
vindt plaats
you take place
vindt plaats
he/she/it takes place
vinden plaats
we take place
vinden plaats
you all take place
vinden plaats
they take place
Present perfect tense
heb plaatsgevonden
I have taken place
hebt plaatsgevonden
you have taken place
heeft plaatsgevonden
he/she/it has taken place
hebben plaatsgevonden
we have taken place
hebben plaatsgevonden
you all have taken place
hebben plaatsgevonden
they have taken place
Past tense
vond plaats
I took place
vond plaats
you took place
vond plaats
he/she/it took place
vonden plaats
we took place
vonden plaats
you all took place
vonden plaats
they took place
Future tense
zal plaatsvinden
I will take place
zult plaatsvinden
you will take place
zal plaatsvinden
he/she/it will take place
zullen plaatsvinden
we will take place
zullen plaatsvinden
you all will take place
zullen plaatsvinden
they will take place
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou plaatsvinden
I would take place
zou plaatsvinden
you would take place
zou plaatsvinden
he/she/it would take place
zouden plaatsvinden
we would take place
zouden plaatsvinden
you all would take place
zouden plaatsvinden
they would take place
Subjunctive mood
vinde plaats
I take place
vinde plaats
you take place
vinde plaats
he/she/it take place
vinde plaats
we take place
vinde plaats
you all take place
vinde plaats
they take place
Past perfect tense
had plaatsgevonden
I had taken place
had plaatsgevonden
you had taken place
had plaatsgevonden
he/she/it had taken place
hadden plaatsgevonden
we had taken place
hadden plaatsgevonden
you all had taken place
hadden plaatsgevonden
they had taken place
Future perf.
zal plaatsgevonden hebben
I will have taken place
zal plaatsgevonden hebben
you will have taken place
zal plaatsgevonden hebben
he/she/it will have taken place
zullen plaatsgevonden hebben
we will have taken place
zullen plaatsgevonden hebben
you all will have taken place
zullen plaatsgevonden hebben
they will have taken place
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou plaatsgevonden hebben
I would have taken place
zou plaatsgevonden hebben
you would have taken place
zou plaatsgevonden hebben
he/she/it would have taken place
zouden plaatsgevonden hebben
we would have taken place
zouden plaatsgevonden hebben
you all would have taken place
zouden plaatsgevonden hebben
they would have taken place
Present bijzin tense
plaatsvind
I take place
plaatsvindt
you take place
plaatsvindt
he/she/it takes place
plaatsvinden
we take place
plaatsvinden
you all take place
plaatsvinden
they take place
Past bijzin tense
plaatsvond
I took place
plaatsvond
you took place
plaatsvond
he/she/it took place
plaatsvonden
we took place
plaatsvonden
you all took place
plaatsvonden
they took place
Future bijzin tense
zal plaatsvinden
I will take place
zult plaatsvinden
you will take place
zal plaatsvinden
he/she/it will take place
zullen plaatsvinden
we will take place
zullen plaatsvinden
you all will take place
zullen plaatsvinden
they will take place
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou plaatsvinden
I would take place
zou plaatsvinden
you would take place
zou plaatsvinden
he/she/it would take place
zouden plaatsvinden
we would take place
zouden plaatsvinden
you all would take place
zouden plaatsvinden
they would take place
Subjunctive bijzin mood
plaatsvinde
I take place
plaatsvinde
you take place
plaatsvinde
he/she/it take place
plaatsvinde
we take place
plaatsvinde
you all take place
plaatsvinde
they take place
Du
Ihr
Imperative mood
vind plaats
take place
vindt plaats
take place

Examples of plaatsvinden

Example in DutchTranslation in English
'Wist ik dat de bergrede zou plaatsvinden.'"I knew that the Sermon on the Mount would take place. '
'Wist ik dat de bergrede zou plaatsvinden... ''I Did the Sermon on the Mount would take place ... '
- En waar zou dat optreden plaatsvinden?And where would this performance take place?
- In 2008, hebben ze de vereiste van een huiszoekingsbevel geëlimineerd voor alle gesprekken behalve degenen die plaatsvinden door en onder de Amerikanen exclusief op Amerika's bodem.Greenwald on TV: In 2008, they eliminated the warrant requirement for all conversations except ones that take place by and among Americans exclusively on American soil.
- Maar u weet waarschijnlijk wel... dat er ook in winkelcentra soms overvallen plaatsvinden, is het niet?- But I think you'd agree that robberies take place in malls on occasion, do they not?
Een bijeenkomst van de Philadelphia afdeling van de feministe vereniging, vind plaats op 15 juni, thuis bij de afdeling president Alice B.Harris."A meeting of the Philadelphia Chapter "of the Woman's Suffrage Association will take place "on June 15 at the home of chapter president
Calliope, het ritueel vanavond vindt plaats bij het zwembad.Calliope, tonight's ritual will take place in the pool.
Dat feest vindt plaats, Mevrouw Phillips, met of zonder uw toestemming.That party will take place with or without your consent.
De afspraak vindt plaats in Tanger.The event will take place in Tangier.
De bevelsoverdracht vindt plaats om 13.00 uur.The change of command will take place at 1300. Thank you.
De bijeenkomst voor het nieuwe hotel vindt plaats in de leefruimte.The meeting for the exciting new hotel will take place in the living room.
Al de thuiswedstrijden vinden plaats in de Ferraro arena.All the home events take place at the Ferraro arena.
Al die films vinden plaats in 'n stadje, genaamd Shermer... waar de wijven allemaal klasse zijn, en de jongens allemaal mietjes.All these movies take place in this small town called Shermer, Illinois... where all the honeys are top-shelf but all the dudes are whiny pussies.
Alle aspecten van het dagelijkse leven zoals studie en rust vinden plaats in de schuilkelders waar gebrek is aan zuurstof, dus moeten we aan lichamelijke oefening doen.All aspects of daily life such as study and rest, take place in the shelters where there is a lack of oxygen, so we have to develop a physical exercise program. "This time the Yankee pirates can no longer avoid defeat."
De talentenshow audities vinden plaats... op vrijdag in de aula.Talent show auditions will take place... this Friday evening in the auditorium.
De volgende gebeurtenissen vinden plaats in Quahog, in maart 2007.The following events take place in Quahog in March of 2007.
"Het grootste probleem met communicatie is de illusie dat ze heeft plaatsgevonden.""The single biggest problem with communication Is the illusion that it has taken place."
Aan het eind van de ceremonie, toen de F.B.I.-agent genezen was, hoorden we van andere indianen in het noorden dat iets groots had plaatsgevonden.At the end of the ceremony, when the FBI man had been healed, we heard the news from other Native Americans in the Northern Plains... that a great event had taken place.
Alle aanvallen hebben hier plaatsgevonden. Meestal alleen materiele schade. De timing en locatie duiden op kennis van het gebied.All of the attacks, most of which have just involved property damage, have taken place here, and the timing and location indicate knowledge of the area.
Als Tyler naar school kon, had deze zinloze moord niet plaatsgevonden.If Tyler's school had been in session, this senseless killing would have never taken place.
Als er in mijn garage een ei is van de Krijt Periode, dan betekent dat, dat er materie overdracht heeft plaatsgevonden.If there's an egg from the Cretaceous Period in my garage, that means matter transferal must have taken place.
- De executie vond plaats voordat zij arriveerden.But the attack, the execution... it all took place before they arrived.
- De misdaad vond plaats in de stad.- The crime took place in town.
- Dit gesprek vond plaats in Winter Park.This conversation took place in Winter Park.
- Een incident vond plaats tussen Culture Park station ...An incident took place between Culture Park station...
Als een verloren reel van de stad die zonsondergang vreesde de aanval die Halloween nacht vond plaats op een verlegen doodlopende bosweg net langs Highway 6, een gebied dat vroeger Lovers' Lane werd genoemd.Like a lost reel from The Town That Dreaded Sundown, the attack on Halloween night took place in a secluded, wooded cul-de-sac, just off Highway 6, an area that used to be called Lovers' Lane.
Al zijn moorden, ook die van Cindy Allen, vonden plaats in Pacific Northwest.All of his murders, including Cindy Allen, took place in the Pacific Northwest.
De eerste ontmoetingen tussen de mens en ruimtewezens... vonden plaats in Atlantis en zusterbeschaving Lemuria.The first encounters between humans and extraterrestrials took place over a hundred thousand years ago in Atlantis and in its sister civilization in the pacific, Lemuria.
De eerste twee moorden vonden plaats in afzondering.The first two kills took place in seclusion.
De gebeurtenissen vonden plaats op drie niveaus. Eerste verdieping, begane grond, kelder.Events took place in it at three levels, first floor, ground floor, basement.
De meeste vroegere Europese zaken van lycantrophy vonden plaats in de bossen.Most of the earliest European cases of lycanthropy took place near forests.
- Eigenlijk is het een thuissysteem, en zoals de meeste alarmen, is het gemaakt in de veronderstelling dat er 'n diefstal plaatsvind... als er niemand is of tijdens de nacht als het donker is.Well, basically, it's a domestic system and like most domestic alarm systems, it's designed on the assumption that a theft would take place either when the place is empty or at night under cover of darkness.
De Islam vereist dat de begrafenis van Ahmad binnen 24 uur plaatsvindt.Islam requires that Ahmad's burial take place within 24 hours.
De academie heeft geregeld dat de begrafenisdienst woensdag plaatsvindt.The academy has made arrangements for funeral services to take place on Wednesday.
De keizerin wil dat de receptie straks plaatsvindt.- But what is it now? By command of Her Majesty, the reception is to take place. What?
Een week training, die niet plaatsvindt.For one week's training, which, alas, won't take place.
En wanneer precies moord plaatsvindt?And what time murder take place?
"Hetgeen plaatsvond is deel van de geschiedenis van Arizona..." "...en voor mij begon het op de plaats waar u me ziet rijden."What took place is part of the history of Arizona and it began for me here, where you see me riding.
'Uw correspondent heeft informatie 'over de beestachtige moord die plaatsvond in Spitalfields 'en die de burgers van Londen heeft geshockeerd."More information has reached your correspondent concerning the foul and bestial murder that took place in Spitalfields and which has shocked and appalled the citizens of London.
Al die mindere rassen waarmee je zo begerig bent om vrienden mee te zijn, hoe begerig zullen ze zijn zodra ze achter de slachting komen, die vanavond plaatsvond?All these lesser races you're so eager to make friends with, how eager will they be once they learn of the slaughter that took place this night?
Als Garza afgelopen nacht vermoord is... en dit onderzoek van de ene op de andere dag plaatsvond... hoe kon je er dan van afweten?If this Garza guy was murdered last night and this investigation took place overnight, how could you know about it ?
Als bewijs hiervoor noemen zij een waarneming die plaatsvond boven Washington D.C. in 1952.They cite as evidence a reputed sighting that took place over Washington, D.C. in 1952.
- Die vertonen geen genezing, wat erop wijst dat die plaatsvonden rond het tijdstip van overlijden.None of these show remodeling, indicating the injuries took place around time of death.
Al die interacties die in het prille zonnestelsel plaatsvonden... kunnen worden teruggevonden in allerlei soorten attracties.All of those interactions that took place in the early Solar System can be found here on all the different kinds of rides.
Als er bewijs boven water komt dat aantoont, dat de premier wist, of ervan geweten moeten hebben, dat deze praktijken plaatsvonden, dan loopt hij het risico om aangeklaagd te worden voor medeplichtigheid met martelen.If there is evidence that shows above water, that the prime minister knew, or should have known it, that these practices took place, then he runs the risk to be indicted for complicity with torture.
Als onderdeel van ons onderzoek... moet ik weten waar een ieder van u was... toen deze moorden plaatsvonden.Well,as part of our investigation,uh, I'm going to need to know where each of you were on the nights that each of these killings took place.
Bezittingen die plaatsvonden in deze kerel zijn huis.Hauntings that took place in this guy home. In the Bell home.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

participeren
participate
pezen
do
piefpaffen
do
piercen
pierce
pietepeuteren
do
pingpongen
table tennis
pinken
blink
plaatsnemen
sit down
plafonneren
take place
plekken
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'take place':

None found.
Learning languages?