Annexeren (to annex) conjugation

Dutch
17 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
annexeer
I annex
annexeert
you annex
annexeert
he/she/it annexes
annexeren
we annex
annexeren
you all annex
annexeren
they annex
Present perfect tense
heb geannexeerd
I have annexed
hebt geannexeerd
you have annexed
heeft geannexeerd
he/she/it has annexed
hebben geannexeerd
we have annexed
hebben geannexeerd
you all have annexed
hebben geannexeerd
they have annexed
Past tense
annexeerde
I annexed
annexeerde
you annexed
annexeerde
he/she/it annexed
annexeerden
we annexed
annexeerden
you all annexed
annexeerden
they annexed
Future tense
zal annexeren
I will annex
zult annexeren
you will annex
zal annexeren
he/she/it will annex
zullen annexeren
we will annex
zullen annexeren
you all will annex
zullen annexeren
they will annex
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou annexeren
I would annex
zou annexeren
you would annex
zou annexeren
he/she/it would annex
zouden annexeren
we would annex
zouden annexeren
you all would annex
zouden annexeren
they would annex
Subjunctive mood
annexere
I annex
annexere
you annex
annexere
he/she/it annex
annexere
we annex
annexere
you all annex
annexere
they annex
Past perfect tense
had geannexeerd
I had annexed
had geannexeerd
you had annexed
had geannexeerd
he/she/it had annexed
hadden geannexeerd
we had annexed
hadden geannexeerd
you all had annexed
hadden geannexeerd
they had annexed
Future perf.
zal geannexeerd hebben
I will have annexed
zal geannexeerd hebben
you will have annexed
zal geannexeerd hebben
he/she/it will have annexed
zullen geannexeerd hebben
we will have annexed
zullen geannexeerd hebben
you all will have annexed
zullen geannexeerd hebben
they will have annexed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geannexeerd hebben
I would have annexed
zou geannexeerd hebben
you would have annexed
zou geannexeerd hebben
he/she/it would have annexed
zouden geannexeerd hebben
we would have annexed
zouden geannexeerd hebben
you all would have annexed
zouden geannexeerd hebben
they would have annexed
Du
Ihr
Imperative mood
annexeer
annex
annexeert
annex

Examples of annexeren

Example in DutchTranslation in English
Als Montana, bijvoorbeeld... de voorwaarden om dit kamp te annexeren had verzacht... en jij niet uit piëteit een akkoord tussen ons uitstelde... maar om met anderen te onderhandelen...If Montana, for example, had sweetened the terms in annexing this camp, and you'd delay the closing of our business not for piety, but to pursue your other negotiations...
Dat wilde Cardassië annexeren, tijdens de oorlog.And the Cardassians tried to annex it during the war.
De grote annexeren de kleintjes.The bigger ones wants to annex the smaller
De vrolijke caballero's... die de indianen hun land hebben afgepakt... en de koning z'n belasting, en alles verkochten... zodra de Polk ging annexeren.You know, the gay caballeros who gypped the Indians out of their land, the king out of his taxes, and then sold out to the Yanks as soon as Polk started annexing.
En wat houdt die gek tegen om Nederland te annexeren... en zijn Germaanse broeders te bevrijden?And what's to keep that madman from annexing Holland... and liberating his Germanic brothers?
Maar ze denken niet dat Hitler alle buurlanden annexeert.But they do not think that Hitler all its neighbors annexes.
'Wat betreft 't eigendom van de claims in de nieuwe county Lawrence... 'zoals geannexeerd aan de Dakota Territory... 'zal een veronderstelling van wettig eigendom verkrijgen... 'voor bewerkte claims... 'actief en continu voorafgaand aan amendement van het verdrag... 'met de Sioux Natie, september 1876."As to ownership of the claims in the newly constituted county of Lawrence... "as annexed to the Dakota Territory... "a presumption of legitimate title shall obtain...
Als de Lahani lijn uitsterft, kan hun land en bedrijf worden geannexeerd... door een van de andere Negen.If the Lahani line were to die out, their lands, and Company seat, could be annexed by any of the other Nine.
Dat wordt geannexeerd voor Antonius.Carthage will be annexed to Antony's control.
De Bajoranen plegen al aanslagen sinds hun planeet geannexeerd is.They've had terrorist problems since they annexed the Bajoran Homeworld 40 years ago.
Deadwood en de heuvels worden geannexeerd door Dakota. Wij zochten onze bestemming buiten de wet en het gezag om... en we komen weer terug aan de boezem van het land.Deadwood and these hills will be annexed to the Dakota Territory, and we who have pursued our destiny outside law or statute will be restored to the bosom of the nation.
M'n over-over-overgrootvader zorgde voor lawaai toen hij Cuba annexeerde.My great-great-great-granddad whipped up a lather when he annexed Cuba.
Toen Oostenrijk 1908 legaal Bosnië annexeerde met zijn Joegoslavische bevolking... werd de Joegoslavische droom als nooit tevoren bedreigd.When the Austro-Hungarian Empire annexed Bosnia illegal and its large population of Yugoslav 1908th The Yugoslav dream was more vulnerable than ever.
Ze annexeerde me.She annexed me.
De slechte intenties van Japan werden pas duidelijk na de Russisch-Japanse oorlog. Ze annexeerden ons territorium... en bouwden de Manchureinse spoorweg met economische invasie als oogdoel.Japan's evil intentions became apparent after the Russo-Japanese War, they annexed our territory... and built the Manchurian Railway, aiming at economic invasion
Dus annexeerden ze Paan Mokar om hun territorium te beschermen.So, they annexed Paan Mokar to protect their territory.
Jullie annexeerden een planeet die aan ons behoort... stopte ons volk in vluchtelingenkampen.You annexed a planet that belongs to us... herded our people into refugee camps.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

annoteren
annotate
annuleren
cancel

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'annex':

None found.
Learning languages?