Lengvinti (to facilitate) conjugation

Lithuanian
3 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
lengvinu
I facilitate
lengvini
you facilitate
lengvina
he/she facilitates
lengviname
we facilitate
lengvinate
you all facilitate
lengvina
they facilitate
Past tense
lengvinau
I facilitated
lengvinai
you facilitated
lengvino
he/she facilitated
lengvinome
we facilitated
lengvinote
you all facilitated
lengvino
they facilitated
Past freq. tense
lengvindavau
I used to facilitate
lengvindavai
you facilitate
lengvindavo
he/she used to facilitate
lengvindavome
we used to facilitate
lengvindavote
you all used to facilitate
lengvindavo
they used to facilitate
Future tense
lengvinsiu
I will facilitate
lengvinsi
you will facilitate
lengvins
he/she will facilitate
lengvinsime
we will facilitate
lengvinsite
you all will facilitate
lengvins
they will facilitate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
lengvinčiau
I would facilitate
lengvintum
you would facilitate
lengvintų
he/she would facilitate
lengvintume
we would facilitate
lengvintute
you all would facilitate
lengvintų
they would facilitate
Imperative mood
-
lengvink
you facilitate
-
-
lengvinkite
you all facilitate
-

Examples of lengvinti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. reikalavimų dėl vienodų tarptautinių audito standartų taikymo, profesinio rengimo reikalavimų atnaujinimo, profesinės etikos normų apibrėžimo ir valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo bei bendradarbiavimo su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis techninio įgyvendinimo siekiant toliau tobulinti ir derinti teisės aktų nustatyto audito kokybę Bendrijoje ir lengvinti valstybių narių bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis taip skatinant pasitikėjimą teisės aktų nustatytu auditu, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl šios direktyvos taikymo apimties ir poveikio, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones.Since the objectives of this Directive — namely requiring the application of a single set of international auditing standards, the updating of the educational requirements, the definition of professional ethics and the technical implementation of the cooperation between competent authorities of Member States and between those authorities and the authorities of third countries, in order further to enhance and harmonise the quality of statutory audit in the Community and to facilitate cooperation between Member States and with third countries so as to strengthen confidence in the statutory audit — cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Jei dozių ruošimui lengvinti naudojamas nešiklis arba kitas priedas, reikėtų atsižvelgti į tokias jo charakteristikas: poveikį absorbcijai, pasiskirstymui, medžiagų apykaitai ir bandomosios medžiagos sulaikymui arba išskyrimui; poveikį bandomosios medžiagos cheminėms savybėms, dėl kurių gali pasikeisti jos toksiškumo charakteristikos; poveikį maisto ar vandens suvartojimui arba gyvūnų įmitimui.If a vehicle or other additive is used to facilitate dosing, consideration should be given to the following characteristics: effects on the absorption, distribution, metabolism, and retention or excretion of the test substance; effects on the chemical properties of the test substance which may alter its toxic characteristics; and effects on the food or water consumption or the nutritional status of the animals.
Siekiant lengvinti duomenų mainus, duomenų bazės skirtingose valstybėse narėse turėtų būti tarpusavyje suderintos pagal 1989 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvą 89/608/EEB dėl valstybių narių administracinės valdžios institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bendradarbiavimo su Komisija, siekiant užtikrinti teisingą veterinarijos ir zootechnikos teisės aktų taikymą [25].The databases in different Member States should cooperate in accordance with Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters [25] to facilitate the exchange of data.

More Lithuanian verbs

Related

palengvinti
facilitate

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

palengvinti
facilitate

Random

atidėti
delay
atsiversti
open (a page)
blaškytis
wander
naršyti
browse
nusamdyti
hire
pasistengti
make an effort
prikalti
nail
prinokti
ripen
sutvirtinti
strengthen
užsukti
wind

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'facilitate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In