Gépel (to type) conjugation

Hungarian
90 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gépelek
I type
gépelsz
you type
gépel
he/she to type
gépelünk
we type
gépeltek
you all type
gépelnek
they type
Present definite tense
gépelem
I type
gépeled
you type
gépeli
he/she types
gépeljük
we type
gépelitek
you all type
gépelik
they type
Past indefinite tense
gépeltem
I typed
gépeltél
you typed
gépelt
he/she typed
gépeltünk
we typed
gépeltetek
you all typed
gépeltek
they typed
Past definite tense
gépeltem
I typed
gépelted
you typed
gépelte
he/she typed
gépeltük
we typed
gépeltétek
you all typed
gépelték
they typed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
gépelnék
I would type
gépelnél
you would type
gépelne
he/she would type
gépelnénk
we would type
gépelnétek
you all would type
gépelnének
they would type
Conditional present definite tense
gépelném
I would type
gépelnéd
you would type
gépelné
he/she would type
gépelnénk
we would type
gépelnétek
you all would type
gépelnék
they would type
Conditional past indefinite tense
gépeltem volna
I would have typed
gépeltél volna
you would have typed
gépelt volna
he/she would have typed
gépeltünk volna
we would have typed
gépeltetek volna
you all would have typed
gépeltek volna
they would have typed
Conditional past definite tense
gépeltem volna
I would have typed
gépelted volna
you would have typed
gépelte volna
he/she would have typed
gépeltük volna
we would have typed
gépeltétek volna
you all would have typed
gépelték volna
they would have typed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gépelni
I will type
fogsz gépelni
you will type
fog gépelni
he/she will type
fogunk gépelni
we will type
fogtok gépelni
you all will type
fognak gépelni
they will type
Future definite tense
fogom gépelni
I will type
fogod gépelni
you will type
fogja gépelni
he/she will type
fogjuk gépelni
we will type
fogjátok gépelni
you all will type
fogják gépelni
they will type
Subjunctive present definite tense
gépeljem
(if/so that) I type
gépeld
(if/so that) you type
gépelje
(if/so that) he/she type
gépeljük
(if/so that) we type
gépeljétek
(if/so that) you all type
gépeljék
(if/so that) they type
Subjunctive present indefinite tense
gépeljek
(if/so that) I type
gépelj
(if/so that) you type
gépeljen
(if/so that) he/she type
gépeljünk
(if/so that) we type
gépeljetek
(if/so that) you all type
gépeljenek
(if/so that) they type
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
gépelnem
I to type
gépelned
you to type
gépelnie
he/she to type
gépelnünk
we to type
gépelnetek
you all to type
gépelniük
they to type

Examples of gépel

Example in HungarianTranslation in English
- A seregben tanult meg gépelni?Did you learn to type in the army?
- Tud gépelni?You know how to type?
- Utálok a számgombokkal gépelni.- I hate using the number keys to type.
- Van egy új, ahol nem kell gépelni.You need that new thing where you don't need to type.
Akarsz gépelni, vagy inkább én?Do you want to type or should I?
- Majd én gépelek.- Let me type.
14 szót gépelek egy perc alatt Tudok e-mailt küldeni.I type 14 words a minute. I know how to e-mail.
19. De száz szót gépelek percenként, és kitüntetést kaptam gyorsírásból.But I can type 100 words a minute and I've got a distinction in shorthand.
80 szót gépelek egy perc alatt.I type 80 words a minute.
90 szót gépelek egy perc alatt.i can type 90 words a minute.
- Jól gépelsz?- Mm-hmm. - Fast typer?
Borzalmas vagy, két ujjal gépelsz!You're a disaster, you type with two fingers!
Csak itt fogok ülni melletted és nézem, ahogy gépelsz.I'll just sit next to you and I'll watch you type.
Hogy sokkal gyorsabban gépelsz, ha nincs az a szikla az ujjadon.Well, I think you type a lot faster without that huge rock on your finger.
Hogyhogy csak két ujjal gépelsz?Hurry up! How come you type with only two fingers?
Benn vagy egy nagy házban, és szerzel valakit aki gépel Neked, felmész az Internetre, és valaki másként adod ki magad.You're in the big house, and you get someone to type for you, and you get on the Internet, and you misrepresent yourself.
Olyan, mint az a majom, amelyik történetesen Shakespearet gépel.She's like that one monkey who just happens to type Shakespeare.
Ezért nem iszunk és gépelünk egyszerre emberek.this is why we don't drink and type,people.
A billentyűzeten utoljára egy búcsúlevelet gépeltek be, és bárki is volt, egyben golyót repített a dékán fejébe.The last thing typed on his keyboard was a suicide note, and whoever wrote it also put a bullet in the Dean's head.
Tehát az ujjlenyomatának ott kellene lennie a billentyűzeten, de a probléma az, hogy mindazoknak is, akik valaha gépeltek ezen, és mindegyik...belenyomódottSo his fingerprints could be on this keyboard, but the problem is, so are everybody else's who ever typed on this thing,and they're all... mashed
A lányok vég nélkül teát szolgálnak fel, jelentéseket gépelnek a férfi tiszteknek, akik még a bűnözés szócskát sem tudják lebetűzni.They get to make endless cups of tea and type up reports for male officers who can't even spell the word burglary.
Egyedül az érdekel, milyen gyorsan gépelnek, milyen gyakorlatuk van, milyen végzettségük, és...All I want to know is how fast you type, what's your experience, level of education and—
- Még csak ezután gépelem le.- [ Mother ] I'm gonna type it up later.
- Nem baj, ha holnap gépelem le?Mind if I type it up tomorrow?
- Nem gépelem le az igénylését.- I won't type your requisition forms.
Addig amíg le nem gépelem.As long as it will take me to type.
Alig pusmognak róla valamit, én gépelem a rendeléseiket minden nap és még én sem tudom, hogy mit csinálunk.They keep that so hush-hush, I type their purchase orders everyday and I don't even know what we're making.
Biztos, hogy nem gépeled inkább le?- You sure you shouldn't type that?
Csináljak bármit, vagy csak legyek elnéző, mint amikor a "fondü"-t gépeled be a telefonba, és hirtelen átvált "fontos"-ra? Beszélned kell vele.Do I do anything, or does it just auto-correct, like when you type "Fondue" into your phone and it changes it to "Fondling"?
- Nem érdekel, hogy ki gépeli be.-I don't care who types them up.
A bal középső ujj sárgára van színezve, ezzel gépeli az aposztrófot, az E, B és C betűt.Left middle finger, colored yellow, types the apostrophe, and letters E, D, C.
A jobb gyűrűs ujj vörösre van színezve, ezzel gépeli az O, L betűket és a kettőspontot.Right ring finger, colored red, types O, L, and the colon.
Nézd, Brennan gépeli be a könyvét, aztán én átmegyek hozzá, és fekszem a kanapén, mármint, egy pohár borral, ő meg felolvassa nekem a könyvet.Okay, look, Brennan types up her book, and then I go to her place, and I lie on the couch, I mean, with a glass of wine. And she reads me the book.
Értem, akkor a menüben jobb klikk a "mindet kiegyenlít" pontra, és gépeljük be, hogy "y"...M'kay, now right-click on menu item "Equate O" and type in input "Y".
Biztosított róla, hogy már megírt 138 nagyszerű oldalt, és már gépelik is a szöveget.He assures me that he has at this moment 138 glorious pages, which are even now being typed.
A lap, amit tegnap gépeltem, itt volt az írógépben.The page I typed last night- It was right here, in my typewriter.
Az előbb gépeltem be a jelentésembe.I just typed it into my police report.
Azt hittem, azt gépeltem, hogy "Morgan Freeman."I thought I typed in "Morgan Freeman."
Csak még nem gépeltem le.I just haven't typed it up yet.
Csontig gépeltem az ujjaim miattad.I've typed my fingers to the bone for you.
A 2000 szóból, gyakorlatilag hányat gépeltél már le?So out of 2,000 words, how many have you practically typed?
- A gépelt részt.Well, the typed part.
A Masterson végakarat gépelt sorai ékesebben szóltak, mint ahogy ő szóban tette azt egykori életében.♪ I was so lonely and so blue... ♪ MATURE JENNY: 'The typed formal lines of the Master's will, 'spoke with greater eloquence than he could do in life.
A telefon a laptopja mellett volt, akaratlanul is érzékelte a vibrálást, ahogy gépelt.The burner was sitting right next to his laptop, inadvertently recording vibrations as he typed.
Akkor ez az egy miért gépelt?Then why is this one typed?
BeckyLyn, az ujjlenyomatok a gyilkos fegyveren az önéi, négy társ-feleség látta, hogy ön elhagyja Scott irodáját, és itt egy gépelt üzenet, magától Scott-ól.BeckyLyn, the fingerprints on the murder weapon are yours, four sister wives saw you leaving Scott's office, there's an instant message typed by Scott himself.
Te gépelted le ezt a levelet, Valerie.You typed that letter for him, Valerie.
Csak annyit az ügyvédnek, aki a szerződést gépelte:A note to the lawyer who typed up the contract,
Egy barátom gépelte le, sok benne a melléütésA friend typed it, so any misspellings...
Ezt saját kezűleg gépelte be!She typed this with her own hands!
Huck szerint gépelte.- Huck says it was typed.
Ki gépelte a jelentésüket?Who typed up your crime report?
1942-es Coronán gépelték.He told me it was typed on a 1942 Corona.
Ezt nem gépelték, kézzel írták.It's not typed; it's handwritten.
Szerintem ez szinte olyan, mintha gépelték volna.I mean... I mean, it's almost like a... A typed thing.
Michael nyaralni van, és megkért, hogy vegyek fel minden értekezletet, és gépeljem le a szöveget.Michael is on vacation, and he has asked me to record all meetings and to type up the transcripts.
- Csak gépeld be "holmem".- Just type "holmem".
- Hát akkor gépeld be. - Nem!- So type them up.
Csak gépeld be ide az üzenetedet.You just type your message into here.
Csak gépeld le, és írd alá a nevem.Just type it up and put my name on it.
Eva, légy szíves, gépeld le!Eva, will you type this please?
- Nyisson meg egy .gen fájlt, és gépelje a kifejezéseket, amiket el kell mondani.- Open up a.gen file and type in the phrases we want voiced.
- Olvassa át magában, majd gépelje le újra.Now straighten yourself up and go type it again.
Adja ezt oda Dolan-nak, hogy gépelje le nekem.In the meantime, have Dolan type that up for me.
Akkor gépelje le, mondjuk most azonnal.So type it up, like now.
Főnök, gépelje le az előléptetésemet a szerződésemmel együtt.Boss, type my promotion letter along with my appointment letter. What for?
Csak diktáld, mit gépeljek!Just tell me what to type.
De hogyan gépeljek ujjak nélkül?Except, how am I supposed to type without fingers?
Richard, hogyan gépeljek, ha maga folyton...?Richard, how can I type if you're going to...?
Ha egy darab papír kell, gépelj egyet magadnak!- If you want a piece of paper, type it.
Hajrá, Paulette, gépelj gyorsabban, mint az árnyékod!Go, Paulette, type faster than your shadow!
Lizzie, gépelj!Lizzie, type this.
Oh, tovább, gépelj be valamit!Oh, go on, type something in!
"Percenként 70 szót gépeljen, és melleket formázzon!""Must type 70 words a minute and do mammoplasty."
A pokolba, Scott, majd fizetek valakit hogy gépeljen.The hell, Scott, I can pay people to type.
Kérem, gépeljen le nekem valamit.I need you to type something for me.
- Donna teljesen érthető aggodalmára, hogy a ház nem akarja elfogadni a munkavédelem ajánlásait, ön azt mondta, gépeljünk lassabban.- Margaret... - Your response to Donna's concern about the White House not supporting OSHA's recommendation about RSLs was "type slower. "
Ben... nem... a teljes nevét be kell gépelnem?Ben -- it's not -- uh, do I have to type in his full name?
Csak be kell gépelnem a mesterkódomat, és többé nem vagyok a G.D. igazgatója.Just need to type in my master code, and I'll no longer be director of G.D.
Hatvan szót kell gépelnem percenként.I need to type 60 words a minute.
Igen, csak be kell még gépelnem.Yeah, I'll have to type them up first.
Jó, mert ezt az egészet be kell ma este még gépelnem.Good, because I have to type all this stuff up tonight.
Ezt most nem kell gépelned.Oh, actually, you don't need to type. This is not work-related.
Csak be kell gépelnie a saját céges azonosítóját, hogy beengedjen az ajtón.Just need you to type in your private corporate I.D. to get me in the door.
Muszáj gépelnie, miközben beszélek? Bizony!Do you have to type while I'm talking?
- A gépelő irodában.In a typing pool.
Ameddig fizet engem, addig én csak az ő kis gépelő majma vagyok.As long as he's still paying me, I'm just his little typing monkey.
Csak elképzeltem egy kis gépelő majmot.Oh... I was just picturing a little typing monkey.
Kivéve Hank gyönyörű, gyorsan gépelő barátnőjét, Jasmine-t.Å­-... Except Hank's beautiful, Fast-typing girlfriend, Jasmine.
Shakespeare-t gépelő majmok típusú mázli volt, és rettegek, hogy ez egy hatalmas második könyves bukáshoz vezet.It was clearly some kind of, uh, you know, monkeys typing Shakespeare, uh, type of fluke, and I'm terrified that all it did was set me up for an epic sophomore slump.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

cipel
carry

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fókuszál
focus
foltoz
patch
fűt
heat
gazdagszik
become rich
gázol
wade
gerjed
do
gombászik
mushroom
gratulál
congratulate
gurul
roll
gyászol
mourn

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'type':

None found.
Learning languages?