Izin vermek conjugation

Conjugate izin vermek - let

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
izin veririm I let
Sen
izin verirsin you let
O
izin verir he/she/it lets

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
izin verdim I let

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
izin veriyorum I am letting

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
izin vereceğim I will let

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for izin vermek

There is no additional usage information for the verb izin vermek.

Examples of izin vermek

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
"Beklemektense, cinsi bozuk dölü suçu için idam etmek, ya da geri zekalılığından ölmesine izin vermek, bütün dünya için daha iyidir; toplum, türlerini devam etmeleri .açıkça uygun olmayanları engelleyebilir, üç geri zekalı kuşak yeterlidir." Luke Sutton şizofrenisine yenilmişti."degenerate offspring for crime, "or to let them starve "for their imbecility, society can prevent those "who are manifestly "unfit from continuing their kind.
"Benim kazanamama izin vermek" ha?Like you let me win?
"Gitmesine izin vermek zorundasın diyor.""He says you have to let him go.
"Kırık bir şişede olmak vuruşlara ve yağmura izin vermek.""Be in a broken bottle let beat and rain."
"Ölümün bir araya getirebildiğini hayatın ayırmasına izin vermek yok artık."No more let life divide What death can join together
# Çekip gitmene nasıl izin veririm?♪ How can I just let you walk away?
'Ölmesine nasıl izin veririm?'How can I let him die?
- Ama dinlemene izin veririm.- But I'll let you hear it.
- Araba kullanmana bile izin veririm.- I'll even let you drive.
- Arabayı sürmene izin veririm.- l'll let you drive the car.
- Akıllı bir adamsan gitmeme izin verirsin - Kalk!- If you're smart, you'll just let me go.
- Bana bunu yapmalarına nasıl izin verirsin?- How could you let them do this?
- Bayan Damatto... - Grent, buraya gelmek için neler çektiğimi hayal bile edemezsin. O yüzden, işine ve kellene değer veriyorsan, geçmeme izin verirsin.- No Grant, you can't imagine what I went through to get here, so if you value your job and your jugular you're gonna let me go on through.
- Beni öldürebilirsin yada konuşmama izin verirsin.- You can kill me or let me talk to her.
- Bu arada gecenin bir vakti Bay'in Kansas sokaklarında gezinmesine nasıl izin verirsin?- By the way, how could you let her walk around the streets of Kansas City at this time of night?
- Annem kendi giysilerimi seçmeme izin verir.- My mom lets me pick out my own clothes.
- Hangi poliçe çocuğun ölmesine izin verir?- What kind of policy lets a kid die?
- Nasıl bir tanrı buna izin verir?What kind of God lets this happen?
- Sonra hafızan kapanır ve vücudunun görevi devralmasına izin verir.Then your mind shuts down and lets your body take over." "Right.
- Zaman gerçeğin uçmasına izin verir.Well, time lets the truth slip, ye ken.
"Alex'in gitmesine izin verdim" de ne demek?What do you mean you let Alex go?
"Bu akşam banyoda kitap okumasına izin verdim."Tonight I let her read in the bath."
"Güldüm, yakın dans ettik. Beni koklamasına izin verdim.I laughed, we danced close l let him sniff.
"Korkunun beni yönlendirmesine izin verdim.""And I let that fear guide me."
"Mark'ın bana çakmasına izin verdim ve hala arkadaşız.""I let Mark nail me and we're still friends. "
Hey, bu buna izin veriyorum!Hey, I was letting that breathe!
"Hepsini yersen, yanımda yatmana izin vereceğim." ..küçüklüğünde hiç yapmadığım kadar.."Brian, if you eat it all up, I will let you sleep with me like I never did when you were little."
# Sana izin vereceğim ##I will let you #
- ...bana "el işi" çekmesine izin vereceğim.I will let him or her give me a handy.
- ...ve senin seçmene izin vereceğim.- and I will let you choose.
- Bir dahaki sefere istediğiniz pozu vermenize izin vereceğim.Next time, I will let you choose the poses you want.

Questions and answers about izin vermek conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about izin vermek
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ilân vermekproclaim
Different length:
elvermekpermit
evermekmarry
gövermekdo
güvermekdo
üvermekdo
verilmekdo
vermemek

Do you know these verbs?

VerbTranslation
istiflenmekstack
iyi gelmeksuit
iyileştirmekmake something better
izahat vermekgive explanations
izin istemekask a permission
izin koparmakwangle leave
izine basmakpress permit
izzetinefse dokunmaktouch izzetinefs
kaballamakdo
kabir azabı çekmektake to the grave punishment