Skje conjugation

Conjugate skje - happen

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
skjer I happen

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
skjedde I happened

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil skje I will happen

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville skje I would happen

Bokmål imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
skje I happen

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har skjedd I have happened

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde skjedd I had happened

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha skjedd I will have happened

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha skjedd I would have happened

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for skje

There is no additional usage information for the verb skje.

Examples of skje

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
Ved å få det til å skje.By making them happen.
- Nå som han vokser opp, ser ting som dette ut til å skje hver gang vi tar øynene av ham.- Now that he's growing up... something like this seems to happen every time we take our eyes off him.
En mann som gjør det jeg gjør, vet aldri hva som kommer til å skje.A man doing what I'm doing never knows what's going to happen.
Hva som enn skjer deg, kommer til å skje meg også.Whatever happens to you will happen to me.
Dardo fikk noe til å skje.Dardo made things happen.
Ved å få det til å skje.By making them happen.
Om det måtte skje, ville jeg helst ha det som dette.if it had to happen, I'd rather it were like this.
Hva kunne skje henne?What could happen to her?
Hva som helst kan skje her.Anything can happen in this place.
Det er langt til England, og mye kan skje på veien.We're a long way from England and what can happen on this ship before we get there may surprise even you.
Østerrike bryr seg kanskje ikke om hva som skjer med deg, men du bryr deg virkelig om hva som skjer med Østerrike.Austria may not care what happens to you, but you certainly do care what happens to Austria.
Om du ikke sender meg bort, må du svare for hva som skjer med Miss Mina!If you don't send me away, you must answer for what will happen to Miss Mina!
Hva som enn skjer, så må du ikke være redd.Whatever happens, you'll not be afraid.
Følg med tommelen, kjære, og se hva som skjer.Keep your eye on that thumb, baby, and see what happens.
Hva skjer da?What happens then?
Det skjedde noe fryktelig i går.Terrible thing happened yesterday.
Fortell retten hva som skjedde.Tell the court just what happened.
Jeg vet ikke hva som skjedde med kusken, og bagasjen min, og....I don't know what happened to the driver and my luggage and...
Og hva skjedde så?And what happened then?
Hva skjedde da du så ham?What happened to you when you saw him?
"Nå er det skjedd."It's happened;
Her. Det gjør ikke noe. Det har skjedd med mange bra menn.It's happened to better men than you, and it's happened to me.
Hva har skjedd?What happened?
Seward, det jeg fryktet fra begynnelsen, har skjedd.Seward, that which I feared from the beginning has happened.

Questions and answers about skje conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about skje
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
oljeoil
sagesaw
sakedo
seiesay
skliskid
skruscrew
skyecloud
solesunbathe
sovesleep
sprespread
stuestow
sugesuck
søkeseek
sølespill
såreinjure
Different length:
skjeracut
skjerecut
skjulehide
skjærecut with a knife
skjøneunderstand
spøkjedo
søkjedo
ynskjedo
ønskjedo

Other Norwegian verbs with the meaning happen

Verb
hende
inntreffe

Do you know these verbs?

VerbTranslation
revidererevise
sisay
sjarmeracharm
skammefeel shame
skinashine
skipeship
skipledo
skjellescold
skjønnaunderstand
skyvepush