Geschieden conjugation

Conjugate geschieden - happen

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
geschied I happen
Jij/Je/U
geschiedt you happen
Hij/Zij/Het
geschiedt he/she/it happens
Wij/We
geschieden we happen
Jullie
geschieden you all happen
Zij
geschieden they happen

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
geschiedde I happened
Jij/Je/U
geschiedde you happened
Hij/Zij/Het
geschiedde he/she/it happened
Wij/We
geschiedden we happened
Jullie
geschiedden you all happened
Zij
geschiedden they happened

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geschieden I will happen
Jij/Je/U
zult geschieden you will happen
Hij/Zij/Het
zal geschieden he/she/it will happen
Wij/We
zullen geschieden we will happen
Jullie
zullen geschieden you all will happen
Zij
zullen geschieden they will happen

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geschieden I would happen
Jij/Je/U
zou geschieden you would happen
Hij/Zij/Het
zou geschieden he/she/it would happen
Wij/We
zouden geschieden we would happen
Jullie
zouden geschieden you all would happen
Zij
zouden geschieden they would happen

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
geschiede I happen
Jij/Je/U
geschiede you happen
Hij/Zij/Het
geschiede he/she/it happen
Wij/We
geschiede we happen
Jullie
geschiede you all happen
Zij
geschiede they happen

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben geschied I have happened
Jij/Je/U
bent geschied you have happened
Hij/Zij/Het
is geschied he/she/it has happened
Wij/We
zijn geschied we have happened
Jullie
zijn geschied you all have happened
Zij
zijn geschied they have happened

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was geschied I had happened
Jij/Je/U
was geschied you had happened
Hij/Zij/Het
was geschied he/she/it had happened
Wij/We
waren geschied we had happened
Jullie
waren geschied you all had happened
Zij
waren geschied they had happened

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geschied zijn I will have happened
Jij/Je/U
zal geschied zijn you will have happened
Hij/Zij/Het
zal geschied zijn he/she/it will have happened
Wij/We
zullen geschied zijn we will have happened
Jullie
zullen geschied zijn you all will have happened
Zij
zullen geschied zijn they will have happened

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geschied zijn I would have happened
Jij/Je/U
zou geschied zijn you would have happened
Hij/Zij/Het
zou geschied zijn he/she/it would have happened
Wij/We
zouden geschied zijn we would have happened
Jullie
zouden geschied zijn you all would have happened
Zij
zouden geschied zijn they would have happened

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
geschied happen
Ihr
geschiedthappen

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for geschieden

There is no additional usage information for the verb geschieden.

Examples of geschieden

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
De schok zal minder worden, maar het troost je misschien dat de gebeurtenissen in de juiste volgorde geschieden.The shock will wear off but you can take comfort in knowing that these events are happening in the correct order.
Het wonder gaat hier geschieden.Well, the miracle is gonna happen right there.
Ik zag je dat bemanningslid verdedigen om het recht te doen geschieden.Harm, I saw you defending that young crewman, making sure the right thing happened.
Want als zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden?For if these things are done when the wood is green what will happen when it is dry?
Alles geschiedt volgens Gods wil.Everything happens at the will of the Almighty.
Het is waar dat er veel kwaad geschiedt op aarde in naam van God.It is true that great evil happens on earth in God's name.
Ik wijs hem aan om na mij koning te worden... als het kind dat mijn echtgenote draagt, een meisje wordt. Laten we bidden dat dat geschiedt.Let us pray this to happen.
Je laat het lichaam rusten en kijkt of je een oplossing kan vinden, voor de chaos die binnenin geschiedt.You let the body rest and see if you can find a solution to the chaos that's happening inside.
Nou meneer Duffy, zoals mijn goede vriend Ray altijd zegt, je geeft niet op tot het wonder geschiedt.Now, Mr. Duffy, like my good friend Ray always says, you never give up before the miracle happens.
En het geschiedde toen hij..."And it so happened..."
En wat geschiedde met diegenen die overleefden?And what happened to those who survived?
En zo geschiedde het.And that's how it happened.
Ik meende alles wat ik zei, maar... je zag wat geschiedde.I mean, I, I meant every word of it, but... you saw what happened.
Maar een vrijheidsfeest wonder geschiedde... de Jewpacabra heeft mij laten gaan.But then a pass of a miracle happened.
'Dit is geschied om eer te brengen aan God... en op deze manier eer te brengen aan de mensenzoon.'"This has happened in order to bring glory to God... "and it will be the means by which the Son of God will receive glory. "
Dat er 'n wonder is geschied.- "A miracle happened there." Yeah.
En vergeten dat het wonder ooit was geschied.And forget the miracle ever happened.
Hoe werd de wereld ooit weer zoals ie was nadat er zo veel kwaad was geschied?How could the world go back to the way it was when so much bad had happened?
Voor hen is het kwaad al geschied en ze hebben 't niet over zichzelf afgeroepen.- Why? For them, the disaster has happened. It wasn"t something they provoked themselves.

Questions and answers about geschieden conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about geschieden
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Dutch verbs with the meaning happen

Verb
gebeuren
overkomen
toegaan
voorvallen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
gallendo
gebiedencommand
gedragenbehave
gelijkmakenequalize
genakencongratulate
gereedliggendo
geruststellenreassure
geselenwhip
gewennenallude
gladslijpensmooth grinding