Wspomnieć (to mention) conjugation

Polish
65 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wspomnę
I will mention
wspomnisz
you will mention
wspomni
he will mention
wspomnimy
we will mention
wspomnicie
you all will mention
wspomną
they will mention
Imperative
-
wspomnij
you mention!
niech wspomni
let him/her/it mention
wspomnijmy
let's mention
wspomnijcie
you all mention
niech wspomną
let them mention
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wspomniałam
I mentioned
wspomniałaś
you mentioned
wspomniała
she mentioned
wspomniałyśmy
we mentioned
wspomniałyście
you all mentioned
wspomniały
they mentioned
Future feminine tense
wspomnę
I will mention
wspomnisz
you will mention
wspomni
she will mention
wspomnimy
we will mention
wspomnicie
you all will mention
wspomną
they will mention
Conditional feminine tense
wspomniałabym
I would mention
wspomniałabyś
you would mention
wspomniałaby
she would mention
wspomniałybyśmy
we would mention
wspomniałybyście
you all would mention
wspomniałyby
they would mention
Conditional perfective feminine tense
wspomniałabym była
I would have mentioned
wspomniałabyś była
you would have mentioned
wspomniałaby była
she would have mentioned
wspomniałybyśmy były
we would have mentioned
wspomniałybyście były
you all would have mentioned
wspomniałyby były
they would have mentioned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wspomniałem
I mentioned
wspomniałeś
you mentioned
wspomniał
he mentioned
wspomnieliśmy
we mentioned
wspomnieliście
you all mentioned
wspomnieli
they mentioned
Future masculine tense
wspomnę
I will mention
wspomnisz
you will mention
wspomni
he will mention
wspomnimy
we will mention
wspomnicie
you all will mention
wspomną
they will mention
Conditional masculine tense
wspomniałbym
I would mention
wspomniałbyś
you would mention
wspomniałby
he would mention
wspomnielibyśmy
we would mention
wspomnielibyście
you all would mention
wspomnieliby
they would mention
Conditional perfective masculine tense
wspomniałbym był
I would have mentioned
wspomniałbyś był
you would have mentioned
wspomniałby był
he would have mentioned
wspomnielibyśmy byli
we would have mentioned
wspomnielibyście byli
you all would have mentioned
wspomnieliby byli
they would have mentioned
Impersonal
wspomniano by
there would be mentioned
wspomniano by
there would be mentioned

Examples of wspomnieć

Example in PolishTranslation in English
" nie wspomnieć Godspeed, błyskawicznie,"not to mention Godspeed, lightning speed,
'S Wielki czas, aby wspomnieć, że bronie są znane,This is a great time to mention that the weaponry has been provided by
- Ale można wspomnieć, że prezydent spotyka się z byłym premierem Matobo?But it's acceptable to mention that the president is meeting with former prime minister matobo? Yes.
- Chciałem wspomnieć...- I wanted to mention...
- Czyżbym zapomniał Ci wspomnieć, że możemy dowieść, że Kenny miał pozwolenie na wejście?Did I forget to mention that we can prove kenny had permission to enter?
Ale proszę, nie wspomnij o tym nikomuBut please don't mention this to anyone
Ale wspomnij jeszcze raz o mojej żonie, a tak nie będzie.But mention my wife again and it won't be.
Gdy już musisz z nią gadać, wspomnij o żonie.And if you find yourself forced to talk to a woman, quickly find a way to mention the fact that you're married. It doesn't even have to make sense.
Gdy następnym razem federalni będą cię podsłuchiwać, wspomnij, że Givens do ciebie przyszedł i sądzisz, że pracuje dla gościa z Harlan... Dla Boyda Crowdera.Next time you're someplace where our federal friends are listening, mention that Givens came to see you, and that you believe he's in bed with a guy from Harlan, a guy named Boyd Crowder.
I może wspomnij odrobinę o, no wiesz, że małżeństwo to nie twoja domena.And maybe mention the little thing about,you know, that marriage isn't your thing.
Skoro mowa o amnestii to wspomnijcie moje imię.Now I know, that once you had amnesty, you were gonna mention my name.
'Chyba nie wspomniałam o jeszcze jednej osobie."I guess there's one person I've not mentioned.
- Chyba o tym wspomniałam.- I may have mentioned it.
- Czy wspomniałam już o drugiej części mojej powieści?-Have I mentioned my sequel? -Not another one!
- Nie! Cóż... może wspomniałam coś, że tu będziemy.I mean, I might have mentioned that we might be here, I don't know.
- Proszę zapomnieć że o tym wspomniałam.Forget I mentioned it.
- Bo nie wspomniałaś o tym drugi raz.- Because you haven't mentioned it again.
- I wspomniałaś moje imię.And you mentioned my name too.
- Nie wspomniałaś jednak nic o Connorze.-You never mentioned Connor.
- Nie wspomniałaś o nim.You've not mentioned him.
- Nie wątpię. Ale wspomniałaś o sprawie rodzinnej, a czasami to może zaburzyć osąd.But you mentioned a family matter, and sometimes the personal may jam up the professional.
"Gdy wspomniała, jak jej ciotka gryzła łyżkę## When she mentioned how her aunt bit off the spoon #
'Minęły dwa dni od imprezy w basenie. 'i Chloe jeszcze nie wspomniała o szpitalnej opasce.It had been two days since the pool party, and still Chloe hadn't mentioned the hospital tag.
- Chyba coś wspomniała.- I think she's mentioned it.
- Coś wspomniała.Might have mentioned it.
- Helena Knoll wspomniała o pani... /- And then Helena Knoll mentioned you...
Widziałam twój wyraz twarzy, gdy wspomniałyśmy o Mike'u Petersonie.Saw the look on your face when we mentioned Mike Peterson.
/Gdy zapytano czy Słodkie Syrenki /znowu będą występować, /siostry wspomniały, /że zrobią darmowy pokaz,When asked about a "Darling Mermaid Darlings" reunion, the sisters mentioned a benefit performance to support
Gazety nic nie wspomniały o kradzieży dzieł sztuki.The papers never mentioned anything about art being stolen.
Gazety nigdy nie wspomniały, że jego firma oszukiwała go na wynagrodzeniu przez trzy lata.Only the newspapers never mentioned that his company cheated him out of his bonus three years running.
Gliny wspomniały ci o Master Kim, co?The cops mentioned Master Kim, right?
Mógł te dwie rzeki był miejscem Pishon i Gihon rzeki-- zagubione rzeki wspomniały w Biblii-- ten punkt do faktycznego miejsca Ogrodu edenu?Could these two rivers have been the location of the Pishon and Gihon rivers-- the lost rivers mentioned in the Bible-- that point to the actual location of the Garden of Eden?
"wspomniałem o określeniu kaleka', a ona się zaśmiała.""mentioned the word 'gimp' and she laughs."
- Doktorem, jak już wspomniałem.- A doctor, which I mentioned.
- Jeżeli wspomniałem tylko jedną...- If I mentioned one committee... - You did.
- List o którym wspomniałem, tak, w rozmowie, której żałuję.A letter I mentioned to you, yes, in a conversation I regret.
- Nie wspomniałem co znajduje się w środku. - Masz rację.- Because I never mentioned what was in it.
- A wspomniałeś o pieniądzach?- And you mentioned the money?
- A co z 23-cim, o którym wspomniał Keeley?What about the 23rd, the date that Keeley mentioned?
- A ty? - Przecież wspomniał nieudaczników.- He mentioned nerds.
- Bardziej ktoś. Stark wspomniał, że je lunch z burmistrzem.Stark mentioned he had lunch with the mayor.
- Barry wspomniał Mitchowi, a Mitch mnie.- Barry mentioned to Mitch, Mitch to me.
- Czy Will ci kiedyś o tym wspomniał?Listen, has will ever mentioned it to you?
/co wspomnieliśmy w rozmowie"."as we mentioned in your interview."
Denise Wang ma w San Francisco męża i dwoje dzieci. Najbardziej zagrożone są miasta o których już wspomnieliśmy.And two children, up in San Francisco is imminent to the city's we've just mentioned.
Dlaczego Jeremy zdenerwował się, gdy wspomnieliśmy o pani?And why did Jeremy get nervous when your name was mentioned?
Jak wspomnieliśmy w naszej wiadomości, Wysoka Rada chce się z wami widzieć, aby wszystko dokładniej wyjaśnić, ale nie mamy wiele czasu.As mentioned in our communication, the High Council wishes to meet with you, to explain in greater detail, but there is not much time.
Lepiej omówmy to, o czym wspomnieliśmy.I'm interested in discussing what we mentioned.
Ale nic nie wspomnieliście o grze.- You mentioned nothing about a game.
Jako jedyni wspomnieliście o Gradym Shippie.Well, you were the only people that mentioned Grady Shipp.
Macie partnera, o którym nie wspomnieliście?You two have a partner you haven't mentioned?
Mieszkanie w slumsach wiąże się z tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami, o których wspomnieliście, ale slumsy to także niesamowicie żywotne społeczności, których nie znajdziecie nigdzie indziej, a już na pewno nie na nadętych białych przedmieściach, gdzie nikt nie tańczy na ulicy ani nie rozmawia z sąsiadami.Living in a shack has all those bad things that you mentioned but it also has a heart and a soul of the township that you will never find anywhere else, especially in the stuck-up white suburbs where nobody dances in the street and nobody talks to their neighbours.
Nawet o niej nie myślałem póki o niej nie wspomnieliście.I haven't even thought about her till her name was mentioned this morning.
- Nie wspomnieli o niczym szczegółowo.- They mentioned nothing specific.
-Ani słowem nie wspomnieli?-lt wasn't even mentioned at all?
/Pewnie nie powinienem być zaskoczony, /że Ray i Lilah nigdy o mnie nie wspomnieli.I guess I shouldn't be surprised lilah and ray never mentioned me.
/Rzecz w tym.../ /że wspomnieli twoje imię, Alex./The thing is... they mentioned your name, Alex.
/ale nie wspomnieli o "wyborze", /pewnie dlatego, że go nie miałam./the word "choice" wasn't even mentioned, /that's because I didn't have one.
-A myślisz, że o tym wspomnisz?-Do you think you will mention it?
Kiedy Strażnicy dotarliby na miejsce, wspomnieliby o doniesieniach odnośnie kłusowników w tym rejonie.When the rangers arrived, they would mention the reports of illegal hunters in the area.
Kilku importerów wspomniało jednakże, że od jesieni 2008 r. znacznie zmalał popyt, co nie znalazło jeszcze odzwierciedlenia w wielkościach przywozu, jako że zamówień dokonano 6–9 miesięcy wcześniej, tzn. przed pogorszeniem koniunktury gospodarczej.It was however mentioned by several importers that, since autumn 2008, consumer demand has significantly weakened and that this weakened demand is not yet reflected in import volumes as orders had been made 6 to 9 months before, i.e. before the economic downturn.
Kilku z nich nawet wspomniało, że była przecięta wpół.A couple of them even mentioned that she was... cut in two.
Mieliśmy nadzieję, że może wasze dziecko wspomniało w jakimś momencie o zainteresowaniu Drilla Orionem.We were hoping one of your kids might have mentioned Drill's interest in orion at some point.
Przeprowadzone w 2008 r. przez międzynarodową firmę doradczą PwC badanie dorocznych sprawozdań największych światowych firm wykazało, że 18 z nich wspomniało o bioróżnorodności i ekosystemach.A review of the annual reports of the world’s largest companies by the international accountants PwC in 2008 found that 18 mentioned biodiversity or ecosystems.
To dziwne, że żadne z was o tym nie wspomniało.It's odd that neither of you mentioned that.

More Polish verbs

Related

spomnieć
do

Similar

dopomnieć
do
napomnieć
admonish
wypomnieć
do
zapomnieć
forget

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning languages?