Ondernemen (to undertake) conjugation

Dutch
17 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
onderneem
I undertake
onderneemt
you undertake
onderneemt
he/she/it undertakes
ondernemen
we undertake
ondernemen
you all undertake
ondernemen
they undertake
Present perfect tense
heb ondernomen
I have undertaken
hebt ondernomen
you have undertaken
heeft ondernomen
he/she/it has undertaken
hebben ondernomen
we have undertaken
hebben ondernomen
you all have undertaken
hebben ondernomen
they have undertaken
Past tense
ondernam
I undertook
ondernam
you undertook
ondernam
he/she/it undertook
ondernamen
we undertook
ondernamen
you all undertook
ondernamen
they undertook
Future tense
zal ondernemen
I will undertake
zult ondernemen
you will undertake
zal ondernemen
he/she/it will undertake
zullen ondernemen
we will undertake
zullen ondernemen
you all will undertake
zullen ondernemen
they will undertake
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou ondernemen
I would undertake
zou ondernemen
you would undertake
zou ondernemen
he/she/it would undertake
zouden ondernemen
we would undertake
zouden ondernemen
you all would undertake
zouden ondernemen
they would undertake
Subjunctive mood
onderneme
I undertake
onderneme
you undertake
onderneme
he/she/it undertake
onderneme
we undertake
onderneme
you all undertake
onderneme
they undertake
Past perfect tense
had ondernomen
I had undertaken
had ondernomen
you had undertaken
had ondernomen
he/she/it had undertaken
hadden ondernomen
we had undertaken
hadden ondernomen
you all had undertaken
hadden ondernomen
they had undertaken
Future perf.
zal ondernomen hebben
I will have undertaken
zal ondernomen hebben
you will have undertaken
zal ondernomen hebben
he/she/it will have undertaken
zullen ondernomen hebben
we will have undertaken
zullen ondernomen hebben
you all will have undertaken
zullen ondernomen hebben
they will have undertaken
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ondernomen hebben
I would have undertaken
zou ondernomen hebben
you would have undertaken
zou ondernomen hebben
he/she/it would have undertaken
zouden ondernomen hebben
we would have undertaken
zouden ondernomen hebben
you all would have undertaken
zouden ondernomen hebben
they would have undertaken
Du
Ihr
Imperative mood
onderneem
undertake
onderneemt
undertake

Examples of ondernemen

Example in DutchTranslation in English
- En nu de nieuwe zaken. Wat voor intens kwaadaardige actie gaan we deze week ondernemen?Moving on to new business, what act of unmitigated evil shall the Republican Party undertake this week?
Broeders, wij zijn uitverkoren... om het grootste avontuur aller tijden te gaan ondernemen.My brothers, we have been chosen to undertake the greatest adventure of all time.
Dat had je niet kunnen ondernemen zonder zijn toestemming.You could not have undertaken this without his permission.
Het is een zware taak die we ondernemen.It is a demanding task that we undertake.
Hoe, zeg ik, ik zeg, hoe kun je veroordelen hem voor zijn daden wanneer hij niet over de vrije wil om die acties te ondernemen?How, I say, I say, how can you convict him for his actions when he lacks the free will to undertake those actions?
Ik onderneem deze missie zowel voor hen..."I undertake this mission as much for them
"De meest uitgebreide belangrijke studie ooit ondernomen van de relatie tussen voeding en het risico op ziekte.""the most comprehensive large study ever undertaken "of the relationship between diet and the risk of developing disease."
AIs dat gebeurd is, wordt er actie ondernomen.if that has happened, action is undertaken.
Arabische bronnen plaatsen deze bomaanslag in de reeks van aanslagen ondernomen door de Israëlische geheime dienst, die afgelopen Januari het leven heeft gekost aan een Fatah-afgevaardigde in Parijs.Arab sources place this car bombing in the series of assassinations undertaken by Israeli secret service that claimed the life last January of a Fatah delegate in Paris,
Bedevaarten werden ondernomen in de hoop op hemelse beloningen.Pilgrimages were undertaken in hope of heavenly rewards.
De missie die we in gedachten hadden... kan alleen ondernomen worden door mannen met jullie kwalificaties.The mission we have in mind can only be undertaken by men with your qualifications
300 jaar terug ondernam 'n dapper man 'n gevaarlijke reis en kwam niet terug.300 years ago, ...a daring man undertook a perilous journey and never came back.
Bij overtreding van het oorlogsrecht, ondernam onregelmatige en onrechtmatige oorlogsvoering in de stad New York, door vuur daaraan.In violation of the law of war, undertook irregular and unlawful warfare in the city of New York, by setting fire thereto.
Dat strekte zich uit tot alles wat hij ondernam - organisatie, bouwen, bestuur.It extended to everything he undertook - organisation, building, statesmanship.
Door zijn dreigen ondernam Rome actie.Through his threatening Rome undertook action.
O'Connor ondernam een campagne die vier dagen zou duren omdat dat de limiet was voor de beschikbare tanks en de bevoorrading van water, brandstof en munitie.(man) O'Connor undertook an operation which was due to last about four days, which was the limit for the available tanks, which were nearly worn out, and for our administration, in terms of supplying water and fuel and ammunition.
Het zou zelfs kunnen zijn dat net als sommige adelaars van vandaag, deze vliegende reuzen elk jaar lange migrerende reizen ondernamen.It might even be that like some eagles today, these flying giants undertook long migratory journeys every year.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

onderkomen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'undertake':

None found.
Learning languages?