Irrisponda (to respond) conjugation

Maltese
14 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
irrispondi
respond!
irrispondu
respond!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nirrispondi
I am responding
tirrispondi
you are responding
jirrispondi
he is responding
tirrispondi
she is responding
nirrispondu
we are responding
tirrispondu
you all are responding
jirrispondu
they are responding
Perfect tense
irrispondejt
I have responded
irrispondejt
you have responded
irrisponda
he has responded
irrispondiet
she has responded
irrispondejna
we have responded
irrispondejtu
you all have responded
irrispondew
they have responded

Examples of irrisponda

Example in MalteseTranslation in English
13 minn kull 18 – il pazjent trattat bid- DepoCyte irrisponda għat- trattament kif jidher mill - eliminazzjoni taċ- ċelloli kanċeroġeni mill- likwidu tax- xewka tad- dahar.13 of the 18 patients treated with DepoCyte responded to treatment as shown through elimination of cancer cells from their spinal fluid.
Fil- pazjenti li ma kinux qegħdin jirrispondu għat- trattamenti l- oħrajn jew li rkadew wara trattament preċedenti, Zevalin irriżulta aktar effikaċi minn rituximab: irrisponda perċentwal ta ’ 80% tal- pazjenti ttrattati b’ Zevalin radjommarkat, meta mqabbel ma ’ 56% tal- pazjenti ttrattati b’ rituximab.80% of the patients receiving radiolabelled Zevalin responded, compared with 56% of the patients receiving rituximab.
Fil- pazjenti li rċevew kura qabel, globalment, 95% tal- fsid irrisponda għal 1 jew 2 injezzjonijiet fil - vina ta ’ Helixate NexGen.In the previously treated patients, overall, 95% of bleeds responded to one or two intravenous injections of Helixate NexGen.
Fil- pazjenti li rċevew kura qabel, globalment, 95% tal- fsid irrisponda għal injezzjoni waħda jew żewġ injezzjonijiet ġol- vina ta ’ KOGENATE Bayer.In the previously treated patients, overall, 95% of bleeds responded to one or two intravenous injections of KOGENATE Bayer.
Il- kejl ewlieni tal- effikaċja kien l- għadd ta ’ pazjenti li l- kanċer tagħhom irrisponda għat- trattament, iż - żmien li l- marda ħadet biex tagħmel progress, iż- żmien li fih il- pazjenti baqgħu ħielsa mill- marda jew iż- żmien tas- sopravivenza.The main measures of effectiveness were the number of patients whose cancer responded to treatment, how long it took for the disease to progress, how long the patients remained disease-free or how long they survived.
In- numru ta ’ infużjonijiet li tirċievi se jiddependu fuq kif qed tirrispondi għall- kura; għandek tkompli tirċievi din il- mediċina sakemm Avastin jfalli milli jwaqqaf il - kobor tat- tumur tiegħek.The number of infusions that you receive will depend on how you are responding to treatment; you should continue to receive this medicine until Avastin fails to stop your tumour growing.
Tista ’ tingħata t- tieni doża, jiddependi kemm ikun qawwi l- avvelenament u kemm ikun qed jirrispondi tajjeb il- pazjent.A second dose can be given, depending on how severe the poisoning is and how well the patient is responding.
Il-friefet il-lejl qed jirrispondu sewwa: il-popolazzjonijiet fi s-siti Natura 2000 huma stabbli għall-ewwel darba f’50 sena.The bats are responding well: populations in Natura 2000 sites are stable for the firsttime in 50 years.
Il-mexxejja talUE qed jirrispondu għal dan it-tħassib.EU leaders are responding to these concerns.
Ilfriefet il-lejl qed jirrispondu sewwa: il-popolazzjonijiet ta’ friefet il-lejl s-siti Natura 2000 huma stabbli għall-ewwel darba f’50 sena.The bats are responding well: populations in Natura 2000 sites are stable for the first time in 50 years.
It- tabib tiegħek se jieħu kampjuni tad- demm b’ mod regolari biex ikejjel kif qed jirrispondu l- plejtlits tiegħek u jista ’ jaġġusta d- doża tiegħek skond il - bżonn.Your doctor will take regular blood samples to measure how your platelets are responding and may adjust your dose as necessary.
Jekk irrispondejt għall- kura u tkompli tiġi kkurat b’ MabThera bħala kura kontinwa (ta ’ manteniment), inti se tirċievi infużjoni waħda ta ’ MabThera kull 3 xhur għal sentejn.If you have responded to treatment and are further treated with Ma bThera as continuous (maintenance) treatment, you will receive one infusion of MabThera every 3 months for two years.
2/ 18 kundizzjonijiet kliniċi, li ma jkunux irrispondew tajjeb jew li jkunu mistennija li ma jirrispondux tajjeb għal klassijiet oħrajn ta ’ antibijotiċi.It is prudent to reserve fluoroquinolones for the treatment of clinical conditions, which have responded poorly or are expected to respond poorly to other classes of antibiotics.
Kif inhu muri hawn fuq, it-twaqqif tar-rata tat-taxxa fuq il-logħob tal-azzard onlajn fl-istess livell jew simili għar-rata fuq l-operaturi tal-logħob tal-azzard tradizzjonali, seta’ jwassal għal sitwazzjoni fejn l-industrija u l-parteċipanti ma jkunux irrispondew għall-possibbiltà li jipprovdu legalment servizzi tal-logħob tal-azzard onlajn fis-suq Daniż, u b’hekk kienu jtellfu l-għanijiet identifikati ta’ interess komuni milħuqa mill-Att dwar il-Logħob tal-Azzard.As shown above, setting the tax rate for online gambling at the same or a similar level as the rate for land-based gambling operators would have led to a situation where the industry and players would not have responded to the possibility of legally providing online gambling services on the Danish market, thus defeating the identified objectives of common interest pursued by the Gaming Act.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

irreaġixxa
react
ittraduċa
translate
beżaq
spit
jisem
do
daħak
laugh
siker
be drunk
xtaq
desire
wera
show
wasal
arrive
żifen
dance

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'respond':

None found.
Learning languages?