Atbildēt (to respond) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atbildu
I respond
atbildi
you respond
atbild
he/she/it responds
atbildam
we respond
atbildat
you all respond
atbild
they respond
Past tense
atbildēju
I responded
atbildēji
you responded
atbildēja
he/she/it responded
atbildējām
we responded
atbildējāt
you all responded
atbildēja
they responded
Future tense
atbildēšu
I will respond
atbildēsi
you will respond
atbildēs
he/she/it will respond
atbildēsim
we will respond
atbildēsiet
you all will respond
atbildēs
they will respond
Imperative mood
-
atbildi
you respond
-
-
atbildiet
you all respond
-
Es/tu/...
Conditional mood
atbildētu
I would respond

Examples of atbildēt

Example in LatvianTranslation in English
Tad lūguma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu lūgumu.It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.
Tad pieprasījuma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.
tas atbildēs uz datu subjektu un iestādes pieprasījumiem attiecībā uz datu saņēmēja veikto personas datu apstrādi, izņemot, ja puses vienojušās, ka uz to atbildēs datu saņēmējs; šajā gadījumā datu nosūtītājam joprojām būs jāatbild tik, cik tas saprātīgi ir iespējams un, sniedzot informāciju, kas tam pamatoti ir pieejama, ja datu saņēmējs nevēlas vai nevar atbildēt.It will respond to enquiries from data subjects and the authority concerning processing of the personal data by the data importer, unless the parties have agreed that the data importer will so respond, in which case the data exporter will still respond to the extent reasonably possible and with the information reasonably available to it if the data importer is unwilling or unable to respond.
Ja trīs mēnešu laikā atbilde netiek saņemta, tad uzskata, ka EBTA valsts, kas nav iesniegusi atbildi savlaicīgi, ieteikumu ir akceptējusi.If the three months deadline expires without a response, this shall be understood as an acceptance by the EFTA State not responding in time.
Ja ieteikuma EBTA adresātvalsts, akceptē to vai nesniedz atbildi savlaicīgi, saskaņā ar līgumu uz šo adresātu attiecina juridisku pienākumu īstenot ieteikumu trīs mēnešu laikā pēc tā izdošanas.If an EFTA State addressee of the recommendation either accepts the recommendation or does not respond in time, a legal obligation under the Agreement to implement the recommendation within three months from its issuance shall be bestowed upon it.
Ja ieteikuma EBTA adresātvalsts akceptē to vai nesniedz atbildi savlaicīgi, saskaņā ar līgumu uz šo adresātu attiecina juridisku pienākumu īstenot ieteikumu trīs mēnešu laikā pēc tā izdošanas.If an EFTA State addressee of the recommendation either accepts the recommendation or does not respond in time, a legal obligation under the Agreement to implement the recommendation within three months from its issuance shall be bestowed upon it.
Pret to mēs atbildam ar visnežēlīgāko ieroci : Seksu.Against this, we respond with the most fiercing weapon:
Ja tas ir atļauts Krievijas valdībā, tad tā ir karadarbība un mēs atbildam par to.If this was authorized by the Russian Government, it is an act of war and we will respond.
Man šķiet, ka Komisija atbildēja “uz visiem būtiskajiem prasītāju argumentiem, kas pamatoti ar [..] ekonomiskajiem pētījumiem”.63 It seems to me that the Commission did respond to the ‘essential arguments of the applicants, as substantiated in [the] economic studies’.
tas atbildēs uz datu subjektu un iestādes pieprasījumiem attiecībā uz datu saņēmēja veikto personas datu apstrādi, izņemot, ja puses vienojušās, ka uz to atbildēs datu saņēmējs; šajā gadījumā datu nosūtītājam joprojām būs jāatbild tik, cik tas saprātīgi ir iespējams un, sniedzot informāciju, kas tam pamatoti ir pieejama, ja datu saņēmējs nevēlas vai nevar atbildēt.It will respond to enquiries from data subjects and the authority concerning processing of the personal data by the data importer, unless the parties have agreed that the data importer will so respond, in which case the data exporter will still respond to the extent reasonably possible and with the information reasonably available to it if the data importer is unwilling or unable to respond.
ka tā ir saņēmusi cietušās personas prasību un uz šo prasību atbildēs divu mēnešu laikā pēc prasības iesniegšanas.that it has received a claim from the injured party and that it will respond to that claim within two months of the presentation of that claim.
Es ceru, ka Eiropas sabiedrība pozitīvi atbildēs uz šo aicinājumu.I hope that the European public will respond favourably to this request.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aiziet
go away
apģērbt
clothe
apsaukāt
miscall
braukt
travel
izvēlēties
choose
maksāt
pay
norunāt
make an agreement
piepildīt
fill up
smaržot
smell
ziņot
report

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'respond':

None found.
Learning languages?