Gaan conjugation

Conjugate gaan - go

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ga I go
Jij/Je/U
gaat you go
Hij/Zij/Het
gaat he/she/it goes
Wij/We
gaan we go
Jullie
gaan you all go
Zij
gaan they go

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ging I went
Jij/Je/U
ging you went
Hij/Zij/Het
ging he/she/it went
Wij/We
gingen we went
Jullie
gingen you all went
Zij
gingen they went

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gaan I will go
Jij/Je/U
zult gaan you will go
Hij/Zij/Het
zal gaan he/she/it will go
Wij/We
zullen gaan we will go
Jullie
zullen gaan you all will go
Zij
zullen gaan they will go

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gaan I would go
Jij/Je/U
zou gaan you would go
Hij/Zij/Het
zou gaan he/she/it would go
Wij/We
zouden gaan we would go
Jullie
zouden gaan you all would go
Zij
zouden gaan they would go

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ga I go
Jij/Je/U
ga you go
Hij/Zij/Het
ga he/she/it go
Wij/We
ga we go
Jullie
ga you all go
Zij
ga they go

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben gegaan I have gone
Jij/Je/U
bent gegaan you have gone
Hij/Zij/Het
is gegaan he/she/it has gone
Wij/We
zijn gegaan we have gone
Jullie
zijn gegaan you all have gone
Zij
zijn gegaan they have gone

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was gegaan I had gone
Jij/Je/U
was gegaan you had gone
Hij/Zij/Het
was gegaan he/she/it had gone
Wij/We
waren gegaan we had gone
Jullie
waren gegaan you all had gone
Zij
waren gegaan they had gone

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gegaan zijn I will have gone
Jij/Je/U
zal gegaan zijn you will have gone
Hij/Zij/Het
zal gegaan zijn he/she/it will have gone
Wij/We
zullen gegaan zijn we will have gone
Jullie
zullen gegaan zijn you all will have gone
Zij
zullen gegaan zijn they will have gone

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gegaan zijn I would have gone
Jij/Je/U
zou gegaan zijn you would have gone
Hij/Zij/Het
zou gegaan zijn he/she/it would have gone
Wij/We
zouden gegaan zijn we would have gone
Jullie
zouden gegaan zijn you all would have gone
Zij
zouden gegaan zijn they would have gone

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
ga go
Ihr
gaatgo

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for gaan

There is no additional usage information for the verb gaan.

Examples of gaan

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! - We gaan, ze zullen je doden!- Let's go, they will kill you!
! Alle kinderen gaan, en het kost maar $175!All the kids are going, and it's only $175!
! Laat hem gaan !Let him go!
! Lk zeg dat je dood zal gaan!I'm telling you, you're going to die!
! Sorry dat je moet gaan, maar we moeten flink besparen, en dat afscheids feestje wat we hadden?Sorry to see you go,but we saved big and hey,what about that good-bye party we had?
! Doe niet zo idioot en ga slapen. Ga slapen.Put the phone book down, stop acting like an idiot, and go to sleep.
! Ik ga te laat zijn voor mijn volgende afspraak, sorry.Damn it, I'm going to be late for my next appointment, sorry.
! Ik ga winkelen.I'm going shopping.
! Wat ga jij doen?What areyougonna do?
! ga ik ook er op af?Am l going out too?
! - Niemand gaat er op stampen, mam.no one's gonna stomp on it, mom.
! - Wat voor soort film gaat het worden?- What kind of movie is it gonna be?
! Daar gaat ie!Let's go!
! Denk je dat ze hun ene telefoontje zullen gebruiken om te zien hoe het met Laci gaat?You think they're just gonna use up their one phone call
! En je gaat het afval oprapen op het schoolterrein iedere dag gedurende twee weken.And you're gonna pick up trash on the school grounds every day for two weeks.
! Ik ging terug naar mijn kantoor, en de beveiliging blokkeerde mijn deur.I went back to my office, and security barred my door.
! Ja, ze ging met een aardig, blank Joods jongetje mee.Yes, she went with a nice white Jewish boy.
! U ging naar mijn kleine meid?You went to my little girl?
! Ze vond het zo erg dat jouw zaak niet liep.... Dus ging ze naar de stripclub om jouw geld terug te verdienen.She felt bad your business was failing... so she went to the strip club to make your money back.
" Ik ging de strijd in als een leeuw"l went into the fight like a lion
"...en ze gingen kapot"... and they went flat
"Daarom gingen velen het bos in en verhingen zichzelf nadat ze hun kinderen hadden gedood, want, zeiden ze, het was veel beter om te sterven dan zo ellendig te leven."Wherefore many went to the woods and there hung themselves after having killed their children saying it was far better to die than to live so miserably.
"Dingen gingen verkeerd. ""Things went sideways."
"En de mensen gingen hun weg, ieder naar zijn eigen schip."and the people went their ways, each to his own ship.
"En zo gingen de Midianieten op weg naar Ram Gilead..."And so the Midianites went forth to Ram Gilead...
Dat niet een goed begin, maar houd gaand.That's not a good start, but keep going.
En daar gaand om te zijn fluiten het spelen en trombones en bloemen en slingers van verse kruiden.And there's going to be flutes playing and trombones and flowers and garlands of fresh herbs.
Het werd een symbool van het kamp... omdat het ruig was, op en neer gaand.It became a symbol of the camp because it was rough and tough, going up and down.
Im gaand een grote krijger.I'm going to be a great warrior.
Je gaat niet geloven wat er gaand is in dit huis.You are not going to believe what's going on in this house.
" Je bent gegaan, maar toch blijf je, en morgen, doet dit iets minder zeer""You are gone, yet you remain, and tomorrow, this won't hurt as much."
" Toch zijn we van A tot Z gegaan met de dingen die we hebben"Still we've gone from A to Z doing what comes naturally
"Hans is naar Kopenhagen gegaan.""Hans has gone to Copenhagen!"
"Ik wou dat is was mee gegaan met Chong."♪ I wish that I had gone with Cho-ong. ♪

Questions and answers about gaan conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about gaan
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
afgaango down
begaancommit
ingaaninform
nagaando
omgaanhandle
opgaanfreshen

Other Dutch verbs with the meaning go

Verb
begeven

Do you know these verbs?

VerbTranslation
erotisereneroticise
fijntrappenfine steps
floatenflash
fosforescerenphosphoresce
fotokopiërenphotocopy
fruitenfry
futselenfribble
gaarkokenboil
garanderendo
garvendo