Megy conjugation

Conjugate megy - go

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megyek I go
Te
mész you go
Ő
megy he/she to go
Mi
megyünk we go
Ti
mentek you all go
Ők
mennek they go

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
mentem I went
Te
mentél you went
Ő
ment he/she went
Mi
mentünk we went
Ti
mentetek you all went
Ők
mentek they went

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok menni I will go
Te
fogsz menni you will go
Ő
fog menni he/she will go
Mi
fogunk menni we will go
Ti
fogtok menni you all will go
Ők
fognak menni they will go

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
mennék I would go
Te
mennél you would go
Ő
menne he/she would go
Mi
mennénk we would go
Ti
mennétek you all would go
Ők
mennének they would go

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
mentem volna I would have gone
Te
mentél volna you would have gone
Ő
ment volna he/she would have gone
Mi
mentünk volna we would have gone
Ti
mentetek volna you all would have gone
Ők
mentek volna they would have gone

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
mennem I to go
Te
menned you to go
Ő
mennie he/she to go
Mi
mennünk we to go
Ti
mennetek you all to go
Ők
menniük they to go

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
menjek (if/so that) I go
Te
menj (if/so that) you go
Ő
menjen (if/so that) he/she go
Mi
menjünk (if/so that) we go
Ti
menjetek (if/so that) you all go
Ők
menjenek (if/so that) they go

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for megy

There is no additional usage information for the verb megy.

Examples of megy

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
! Még vissza akarsz menni?You want to go back home?
! Vissza fogunk tudni menni, ha lelövöm?If I shoot, will we be able to go home?
" Érezted e már, hogy menni lenne kedved...# Did you ever have the feelin' that you wanted to go #
"5 perccel ezelőtt ment ki." "Akkor nem a mosdóba akartam menni,""You went 5 minutes ago." "It wasn't to go to the bathroom.
"A Nagy Házban született, ezért nem kell neki menni."Born in the Big House and he doesn't have to go.
"Bárhová is megy az elöljáró, bárhová is vigye a lába..."Wherever he wills to go, wherever his feet would take him...
"Bárhová is megy, bárhová is vigye a lába..."Wherever he wills to go, wherever his feet will take him...
"Ha ez így megy tovább, akkor egy kolduló tállal kell majd itt körbejárnom.""At this rate, I'll have to go around with a begging bowl"
"Marinak van barija, hófehér a gyapja, bárhová megy Marika, követi a barika"."Mary had a little lamb, his fleece was white as snow, "and everywhere that Mary went, -"the lamb was sure to go. "
(Újra megpróbálják, de...) Itt az ideje menni, de... (De Hyupbo lova nem megy)(They try again but...) It's time to go but... (But Hyupbo's horse won't budge)
! Akkor egyáltalán nem megyek iskolába!Then I won't go to school at all!
! Bébi, sehova sem megyek.Babe, I'm not going with h...
! Miért? Sohasem megyek sehová a szerszámaim nélkül.Well, I never go nowhere without me tools.
! Nem megyek le oda.I ain't goin' back down there.
! Sajnálom Cara, de megyek.I'm sorry Cara, I'm going.
! - Hova mész?- Ty, where you going?
! - Hová mész?Where are you going?
! Csak üljek itt, míg te mész megdugni őt?I'm supposed to just-just sit here while you go off and screw her?
! De igen, katonai iskolába mész!You are going to military school!
! Hova a csudába mész?Where are you going?
! Ha el akarjuk ütni az időt, miért nem megyünk egy étterembe vagy valami hasonló helyre?If you wanna kill time, why can't we just go to a family restaurant or something?
"A moziba megyünk.""We're going to the movies."
"Addig nem megyünk Amerikába, amíg van listavezető dalunk.""We're not going to America till we've got a number 1"
"Akkor hát megyünk?"Estragon: Well, shall we go?
"Akkor megyünk görkorizni a nagy parkba?"Ready to go, uh, rollerblading in the big park?"
! Merre mentek? !Where did they go!
"...akik előre mentek."♪"...who have gone ahead."♪
"A pokolba, hová mentek?"Where have they gone?
"Azok pihenése, akik előttünk mentek el, "nem tudja szelídíteni azok nyugtalanságát, akik... "követik őket.""The rest of those who have gone before us cannot steady the unrest of those to follow."
"Bárhová is mentek, én ott vagyok!""Everywhere you go, it's me!"
! Ezekhez az átjárókhoz hozzáférnek a földönkívüli lények, ...akik arra használják ezeket, hogy jönnek és mennek a csillagokba.These portals could be accessed by extraterrestrial beings who use them to come and go from the stars.
" - Hova mennek? " "- Where are they going?
"A Romanesz nevűek mennek a ház"?"People called Romanes, they go the house"?
"A gyerekek nem mennek be az állami iskolákba!""Children, stop going to government schools!"
"A jók mennek el először, és azok, akiknek a szíve oly száraz, mint a szikkadt por, csontig égnek."The good die first. And they whose hearts are dry as summer dust burn to the socket.
! Azok után, hogy tudod, min mentem keresztül Karllal!After everything you know about what I went through with Karl?
! Túl messzire mentem?What, I went too far?
"'Ha tehettem, nem is mentem oda.'"'I never went in there anyway, if I could avoid it."
"Amikor egy hét múlva iskolába mentem...""When I went to school a week later..."
"Azért mentem el, mert mindig is be akartam jutni a házukba."I went to it because I always wanted to get into his house.
"Nagyon fájt nekem, amikor, anélkül mentél el, hogy találkoztunk volna.""I'd be very hurt when you went away without meeting me"
"Oda mentél nyaralni?Is this where you went for the holiday?
"Tehát a harmadik kanyarban külső íven jöttél, aztán balra mentél, majd megint jobbra, aztán belülre, mi történt?" Te meg erre: "Az.""So, in the third corner you came up the outside, then you jinked left, "then right and then you went on the inside, what happened?" And you just go, "That."
"Túl korán mentél." Nem... "Túl korán mentünk.""You went too soon." No... "We went too soon."
* Amikor fel-kelsz-és-mész van fent és mentélWhen your get-up-and-go has got up and went
! - Talán haza ment.Maybe he went home?
" Mrs. Benedict Vientecitóba ment."Mrs. Benedict went to Vientecito.
"5 perccel ezelőtt ment ki." "Akkor nem a mosdóba akartam menni,""You went 5 minutes ago." "It wasn't to go to the bathroom.
"A beszivárgás jól ment, Jackie folyton felhívott, mert szüksége volt dolgokra."Infiltration went well, cos Jackie kept phoning up, needing this and needing that.
"A szívem gallyra ment egy ideje.""My heart went bad a while back.
"Dupla randi nap," amikor először mentünk dupla randira,"Double Date Day," it was the first time we went on a double date.
"Együtt ebédeltünk aztán moziba mentünk."We had lunch and went to the pictures. "
"Horst és én a Berlin Klubba mentünk.""Paul and Marcy, Horst and I went to Club Berlin for drinks. "
"Horst és én a Berlin klubba mentünk."Paul and Marcy, Horst and I went to Club Berlin for drinks.
"Szafarira mentünk a Serengeti bejáratánál."We all went on safari near the Serengeti gate.
"Miért mentetek el?"Why you went out?
- 17 helyre mentetek el Sue-val.You went to 17 places with Sue.
- Azt hittem, moziba mentetek.- I thought you went to the movies.
- De más-más fősulikra mentetek a gimi után.But you went to different colleges after graduation.
- Együtt mentetek el.- You went out with her.
- Inkább a folyópartra mennék le.I was thinking I would go to the Rivercourt.
-Én is veled mennék, de...-I would go with you, but ...
A Megyébe mennék.I would go to the Shire.
A pokolba is érte mennék.I would go into Hell for him.
- Te kirándulni mennél?-You would go hiking?
Csak tudni akartam, hogy meddig mennél el.I was just trying to see how far you would go.
Gyerünk Stan, te vajon hová mennél?Come on, Stan, don't you know where you would go?
Kíváncsi voltam, milyen messzire mennél el.I was curious about how far you would go.
Látni akartam, milyen messzire mennél.I wanted to see how far you would go.
- Azt mondta, hogy maga menne.- You said that you would go.
- Csak egy hülye menne oda...- Only a fool would go...
- Jól menne a szövőszékemhez.That would go so well with my loom.
- Szuper lenne, ha a mikrofonod menne el!- I wish your mike would go out!
A kisasszony...ha te lennél a főnök, testvér... Érzem, minden jól menne. Csak amit gondolok...The young miss... if you, brother, were to become the boss instead I feel that everything would go well that's what I thought... that's what I thought, so...
Amikor Toshinak nem kell dolgoznia, piknikezni mennénk a közeli parkba.On days when Toshi isn't working at his company, we would go to a nearby park and take bento with us.
Egy pillanatra már azt hittem, úgy érted, hogy együtt mennénk.I thought for a second you meant we would go together.
Tudtam, hogy az ő házukba mennénk, mert Rapha sosem jönne a mi környékünkre.I knew that we would go to his house, because Rapha would never have agreed to go to my neighborhood.
Hát, ti hová mennétek, ha szabadon választhatnátok?Well, where's the one place you would go if you could go anywhere?
Akkor ezek az idióták máshová mennének harcolni!Then these idiots would go somewhere else to fight!
Az kizárt, hogy az Akizuki klán túlélői Yamanába, ellenséges területre mennének.There's no way that survivors of the Akizuki clan would go to Yamana, the enemy territory.
Ha a DEA lehallgatná önöket, meg kéne mondaniuk, vagy mennének a börtönbe.If the DEA were wiretapping your phones, they would have to say so, or they would go to jail.
Körmönfontak, de kétlem, hogy olyan messzire mennének.They are devious, but I doubt they would go that far.
Naiv voltam és vak, nem láttam nagyravágyásukat, és hogy milyen messze mennének csak, hogy városunkat Róma markában láthassák!I was naive, blind to their ambition, ignorant to the lengths they would go to see our city under Rome's thumb!
! El kell mennem Cabóba.I got to go to Cabo.
! Nekem is mennem kell?Do I have to go?
"A mennem kell" azt is jelenti, hogy siessen.To go means to go, implying in a hurry.
"A sűrgősségire kellett mennem, és mindenki utál.""I got to go to the emergency room, and everybody hates me." You know what, Rachel?
"Athénba kell mennem, amilyen gyorsan csak tudok.""I have to go to Athens as soon as I can".
! - Sybil miatt Londonba kell menned.You have to go to London, for Sybil's sake.
"Iskolába kell menned.""You need to go to school."
"Messzire kell menned."You have far to go...
"Nem játszhatsz többé, el kell menned, focizz ott, ahol tudsz."You're not allowed to play any more, you have to go off, try and play football wherever you can.
"Timmy, ki kell menned pottyantani?" vagy "Timmy, ki kell menned a fürdőszobába?""Timmy, do you have to go potty?" Or "Timmy, do you have to go to the bathroom?"
"Ez Henrynek szól, mert el kell mennie dolgozni.""This is for Henry because he's got to go to work."
- 10-es szoba. Át kell mennie a 9-esen.You have to go through nine to get at it.
- A Volvónak mennie kell.- The Volvo will have to go.
- A fiamnak mosdóba kell mennie.My son needs to go to the restroom.
- A gyengélkedőbe kéne mennie.- You really ought to go to the sickbay.
! - Vissza kell mennünk.We have to go right away.
! Nem kell bíróságra mennünk?We don't have to go to court?
"Annyira hideg van, hogy el kell mennünk Angliába.. ás átvágni embereket, hogy melegen tartsuk magunkat.""It's so cold that we have to go to England and shag people to keep warm."
"Be kell mennünk érte. "We got to go in and get him.
"Egy kampányt kell folytatnunk ebben a témában, el kell árasztanunk a Nature-t, el kell mennünk a lap szerkesztőjéhez, és azt kell mondanunk:"We have to campaign on this. "We have to inundate Nature. "We have to go to the editor of the journal and we have to say this research isn't valid."
"El kell mennetek az OEM-ekhez és a gyártókhoz és náluk kell elérnetek, hogy kártalanítsanak benneteket.""you need to go to the OEMs and manufacturers and get your refunds there."
"el kell mennetek az USA-ba."you'll have to go to the USA.
- Ahhoz be kell mennetek a városba.- You'll have to go to town. - Bert:
- Azonnal el kell mennetek.- You have to go right now.
- Benny szólt, hogy mennetek kell.- Sil, Benny says you have to go. - Yeah, all right.
"és nem feltétlenül kell mindkettőre menniük.""and they wouldn't necessarily have to go to both."
- 2.000 alá kell menniük.- I need them to go below 2,000.
- A fiúknak le se kellett menniük.- The boys didn't even have to go down.
- A fáknak menniük kell, sajnálom.- Trees have got to go, I'm sorry.
- A légihídhoz kellett volna menniük.They were supposed - to go to the airlift...
! De hova menjek?But where do we go?
" Kharkovba kell menjek az 5 órási vonattal."I have to go to Kharkov on the five o'clock train.
"Az Irgalmas és Könyörületes Allah nevében.." "Hová menjek, hogy vágyaim beteljesedjenek?"My Lord, my Master, my Allah... where will l go with my desires?
"Be kell menjek a városba, mert dolgom van."I must go downtown on important business.
"Csak hadd menjek tovább."Just let me go on
! Chan, menj csak, nézd meg, van-e valami mérgező a konyhában!Cheung, go search my kitchen to see If there's any poisons in there.
! Előbb menj Shining Time vasútállomására az indóházban a lépcső mögött van egy láda. Ott van a tartalék sípom a készlet maradékával.Then go to Shining Time Station first... and in my signal house, in the box under the staircase... you'll find my emergency whistle with the last of my supply.
! Gyerünk, menj utána!You should go after her.
! Menj, menj, menj.Go, go, go, go.
! Ne menj.Don't go.
! Egész kampányt szerveztek, hogy menjen.Well, they got a whole campaign they're gonna go with it.
! Meg kellene kérnünk, hogy menjen el!We gotta get him to go!
"A férjed menjen aludni"?"Your husband should go to sleep"?
"A kormány kérte, hogy mindenki menjen azonnal az óvóhelyre."The government has asked that you take shelter immediately.
"A pap pedig menjen ki a táboron kívülre. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leprás megszabadult betegségétől...""And the priest shall go forth out of the camp and shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed..."
! Azt mondtad, menjünk az erdőbe, és fogjunk vadkanokat.Yes, let's go boar hunting in the forest!
! Engedd le a fegyvert, és haladjunk, menjünk gyorsan.Yes, you Shoot it in horseradish and let's, let's go quickly!
! Valaki megmondaná, mégis merre menjünk?Uh, could someone please just tell me where to go?
! És mi hová menjünk?- So where are we supposed to go?
" a föld...a szeretet....menjünk..?""To the land of love, let's go?"
"Bástya és Királynő menjetek az előtér végéig""Rook and the Queen go to the end of the hall
"Ez zsákutca, arra menjetek!"Bro Tong, you go that way, dead end.
"Hagyjátok el a völgyet, menjetek fel a hegytetőre a libegővel.""Exit the valley, ride the gond lato the station at the top"
"Király és Ló, menjetek balra, aztán meg jobbra.""King and Knight go left and then right.
"Lemehettek a mezőre, de ne menjetek Mr. McGregor kertjébe!but don't go into Mr. McGregor's garden:
"A"-tól "M"-ig jöjjenek velem, a többiek pedig menjenek Hubert ügynökkel.A through M's, if you come with me, and the rest go with Agent Hubert.
"Jó, menjenek!" És elengedett."All right!"...and he let us go.
"Menjenek vásárolni, menjenek vissza a bevásárlóközpontba, térjenek vissza a megszokott életükhöz."Go shopping, go back to the mall, go back to your normal life. We'll take care of it."
"Semmilyen körülmények közt ne menjenek a P4C-970-re."Under no circumstances go to P4C-970.
"Semmilyen körülmények között ne menjenek a P4C-970-re, Jack O'Neill ezredes.""Under no circumstances go to P4C- 970, Colonel Jack O'Neill. "
- Igen, egy 200-zal menő biciklin.Yeah, if the bike's going 200 miles an hour.
- Tucker bemegy egy menő klubba.- Tucker going into a fancy club.
A hivatalos jelentésekből kihagyjuk az olyan szavakat, mint bunkó és menő.Now, I'm not saying that is going to happen.
A nők és gyerekek szépen kiöltöztek, és bevezették a Wembley-be menő embereket a stadionba.All the women and kids dressed up in fancy dress and lead the men going to Wembley to the station.
A tiedet vigyük vissza, mert az enyémen menő a dísztárcsa.We're going to have to unload yours, 'cause mine's got the kick-ass rims.

Questions and answers about megy conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about megy
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
fagyfreeze
fogylessen
hagylet
megadrepay
megéllive on
megírwrite
megnőgrow up
megölkill
megunbe bored with
megüthit
mentrescue
Different length:
bemegyenter
elmegyleave
kimegyexit
lemegygo down

Do you know these verbs?

VerbTranslation
legeltetgraze
megkapreceive
megszerezobtain
megvalósítrealize
megvalósulmaterialize
megvásárolbuy
megvizsgálexamine
meggyalázdisgrace
militarizálmilitarize
mosogatdo the dishes