Minema conjugation

Conjugate minema - to go

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
lähen I go
Sa
lähed you go
Ta
lähe he does go
Me
läheme we go
Te
lähete you all go
Nad
lähevad they go

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
läksin I did go
Sa
läksid you did go
Ta
läks he did go
Me
läksime we did go
Te
läksite you all did go
Nad
läksid they did go

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
läheksin I would go
Sa
läheksid you would go
Ta
läheks he would go
Me
läheksime we would go
Te
läheksite you all would go
Nad
läheksid they would go

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
mine you go!
Te
mingeyou all go!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for minema

There is no additional usage information for the verb minema.

Examples of minema

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Taani leiab, et kui riik oleks lubanud Combusil pärast riigiteenistujatele kollektiivlepingutele ülemineku hüvitamist pankrotti minna, oleks olnud võimatu veenda riigiteenistujaid tulevaste erastamiste korral riigiteenistuse asemel kollektiivlepingutele üle minema.Denmark considers that, if the State had allowed Combus to become bankrupt after having compensated the civil servants for transferring to group contracts, it would have been impossible to persuade civil servants to go over to group contracts instead of civil service employment in the event of future privatisations.
Võibolla mõned räägivad, et teid ei tohiks veel minna lasta, et te olete liiga noored, teil on kodud, emad, isad, teid ei tohiks veel minema kiskuda.Perhaps some will say... that you should not be allowed to go yet, that you are too young, that you have homes, mothers, fathers, that you should not be torn away.
Ta peaks parki minema, kui ta ei otsusta nüüd just hambaarstile minna.He's supposed to go to the park, unless he decides to go to the dentist now.
Ma ei taha sinna minna, Ann, aga ma pean minema.I don't want to go, Ann. I have to.
Kui sa pead Garry juurde minema, siis ei saa Poppy minna Dotty juurde.If you have to go on for Garry, Poppy can't go on for Dotty.
Informatsioon töötule, kes kavatseb minna teise liikmesriiki tööd otsimaInformation for unemployed persons who intend to go to another Member State to seek employment
Ei ole harv nähtus, et suur osa kalalaevu ei saa merele minna üsna pika aja jooksul (üks kuni kaks nädalat, koguni rohkem), kui halb ilm kestab.It is not rare for a large proportion of fishing vessels to be unable to go to sea over relatively long periods (one to two weeks or more) in cases of persistent bad weather.
Seega võivad nad otsustada minna loomaaia asemel ujulasse, samas kui loomaaiakülastuse sisu on lõbustusena ujulaskäigust väga erinev.They can decide to go to the swimming pool rather than the zoo, despite the fact that the type of entertainment to be enjoyed at the zoo is very different from that at the swimming pool.
Samuti juhtub sageli, et vanemad otsustavad minna perega muuseumi isegi siis, kui lapsed oleksid eelistanud minna tivolisse.Likewise, parents frequently decide to go on a family visit to a museum whereas, were it up to them, the children would have preferred to go to a fair.
eeskirjad, mis nõuavad varjupaika taotleva isiku ja asjaomase kolmanda riigi vahelist sidet, mille alusel oleks nimetatud isikul mõistlik minna asjaomasesse riiki;rules requiring a connection between the person seeking asylum and the third country concerned on the basis of which it would be reasonable for that person to go to that country;
Kui see läbi saab, käsi mul minna ja ma lähen.When that happens, just tell me to go, and l'll go.
Kui sina ei taha edasi minna, siis lähen ma ise.If you don't want to go on, I'll go myself.
Kui me ei saa minna, lähen magama.If we don't go, I'll go to sleep.
Ma lähen otsin oma isa, sherifi üles, siis saame kõik koju minna.I'll find my daddy, the sheriff, then we can all go home, OK?
Kui ma tahan minna, siis ma lähen.If I'd wanted to go, I'd be gone.
Sa lähed tagasi siis, kui ütlen, et võid minna.You'll get back when I tell you you're free to go.
Kui ma käsin sul minna, siis sa lähed - isegi kui ma käsin kompaniiülemale ainult "tere" öelda.When I order you to go, you go - even if I only want to say hello to their commander.
Kuhu sa lähed kui kuhugi mujale enam minna pole?Where do you go when there's nowhere else to go?
Sa lähed sinna kuhu ma käsin sul minna.You will go where I tell you to go.
Mõtlesin, et võib-olla sa lähed lõpu-peole ja...või, kui sul tuju on, võib-olla sa tahaksid minuga minna.I just wondered if maybe you were going to the prom, and... or, uh if you felt like that, maybe you'd want to go with me.
Me läheme Stoney`ga koju, laseme lapsehoidjal koju minna.Me and Stoney got to get on home, relieve the sitter.
Me arvasime, et sa ei taha minna sinna, kuhu meie läheme.Well, we didn't think you'd like where we're going.
- 2 - 6 aastat või läheme kohtusse. Keegi ei taha kohtusse minna.You're a nice boy, with a lot going for you.
Ära lase mul temaga koju minna. Ütle, et läheme õhtust sööma.Do me a favor, Henry, don't let me go home with her, say we're going out to dinner.
-Me võime minna nii kiiresti kui tahame aga sel pole mõtet, kui me ei tea kuhu me läheme.- Let's just go.
Kuid te saate minna minevikku, ja seal lähevad asjad keeruliseks.However, you can go back, and that's where things get tricky.
Kui plaanid lähevad liiga keeruliseks, võib kõik viltu minna.Once a plan gets too complex, everything can go wrong.
Võiksin minna Stillwateri tuuri kambaga, aga see oleks haletsusväärne... ja kõik tüdrukud lähevad Humble Pie'ga.I could go with the Stillwater road crew but that would be pathetic... and the girls are all going with Humble Pie.
Ja Abrahami süda, kuhu lihtsalt minnakse... ja laste põrgu, kuhu lapsed lähevad.And the bosom of Abraham where the just go... and limbo where children go.
Kõik mu sõbrad lähevad. Miks saad sina minna ja mina mitte?All of my friends are going... so why would you go, and I can't?
Nad palusid mul minna seanssidele, ma läksin.Well, they asked me to go to the sessions, so l did.
Ma läksin tema juurde. Ma poleks saanud mitte minna.l've got see him.
Pean tunnistama, et see kast pakkus mulle sügavat huvi ja tahtsin minna seda vaadata, aga kui ma asitõendite tuppa vaatama läksin, oli see kadunud.I must admit that I was intrigued enough to actually go and look for it, but when I checked the evidence archives, it was gone.
Tegelikult ma tüdinesin sellest nohikust ja otsustasin uusi sõpru soetama minna, seega läksin ma eelmisest semestrist Sorbonne õppima.Actually, l got bored with this geek and decided to make some new friends so l went to school last semester at Sorbonne.
Eile sa ütlesid, et tahad minna, nii et ma läksin...Yesterday, you said you wanted to go, so l went....
Ma ei suuda uskuda, et sa Cal Cooper'ist lahku läksid,... et minu isaga välja minna.I can't believe that you broke up with Cal Cooper... just to go out with my dad.
Minu süü, et sa kinni läksid ja minu süü, et sa välja kardad minna.It's my fault you got locked up, and it's my fault you're afraid to get out.
Sa ei tahtnud liiga kaua aega raisata, et minna kõrgkooli nii, et sa läksid USC-sse.You didn't want to stray too far to go to College so you went to USC.
Ma teadsin paari tüdrukut, kes Prahasse tööd otsima läksid, ja ma otsustasin nendega kaasa minna.I knew some girls who were going to Prague to look for work, and I decided to go with them.
See oli enne seda, kui lapsed kooli läksid, siis oli lihtne asjad pakkida ja minna.It was before the kids were in school, so it was easy to pick up and go.
Kui isa ära läks, tahtsin temaga kaasa minna, aga ema ei lubanud isegi helistada.God, when he left, I wanted to go with him. But she wouldn't even let me call.
Mul on selle planeedi aadress, kuhu ta läks ja meiegi võime sinna minna.Now I have the address of the planet he went to and we can go there.
Kui ema läks New Yorki, oli sul võimalus temaga minna.When she went to New York, you could've gone with her...
Ta ütles, et tahab minna, mina ütlesin aga "ei" ja siis läks ta omapead.She said she wanted to go. I said no, so she went on her own.
Luther, me teame palju. Nekhorvich läks lennukile... et minna Atlanta Haigustekontrolli keskusesse.Nekhorvich gets on a plane... to go to the Center for Disease Control in Atlanta.
Siis hakkasime me saalist laske kuulma ja siis nad tulid sisse ja käskisid meil laua alla minna ja me kõik läksime laua alla ja siis nad tulid raamatukokku ja hakkasid tulistama...We started hearing shots in the hall and then they came in and they all told us to get under the desk and we all got under the desk and then they started coming in the library and opening fire...
Juhul, et on ebaviisakas pulma ilma kingituseta minna, läksime Randy'ga poodi, sisseoste tegema.Since it's tacky to go to a wedding without a gift, I took Randy shopping.
Me ei saa lasta ühelgi võõral, kelleks kuradiks sa teda ka ei pea,.. minna lihtsalt linna ja öelda võimudele, kuhu me läksime.We can't be letting no stranger, whoever the hell you think he is, just walk into town and tell them authorities where we gone.
- Mul on kahju kuulda, et ma tahtsin minna kruiisile asemel läksime uuesti, et spa Põhja Roccasecca- I'm sorry to hear that I wanted to go on a cruise Instead we went again to that spa in northern Roccasecca
Me ei saanud minna üles, seega läksime alla.We couldn't go up, so we learned how to go down.
Kui tahad edasi minna, siis mine, kuid võta tema eeslid endaga kaasa.If you want to go on it's okay with me, but take his burros with you.
Kui sa tõesti tahad siit uksest välja minna, siis mine nagu hiinlane... käpukil.Sit down. If you must go, then crawl out!
Kui tahad minna loomaaeda, siis mine Bronxi.You wanna go to a zoo, why dontcha go to the Bronx?
Kui tahad koju minna, siis mine!if you want to go home, go! dad!
Tubli tüdruk, mine kuhu sa tahad minna.That's a girl, go where you want to go.

Questions and answers about minema conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about minema
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
panemaput

Do you know these verbs?

VerbTranslation
arglemado
keelmado
leidmafind
läitmado
maitsemado
peitmahide
pukslemado
suremadie
taklemado
võõrlemado