Zrobić (to do) conjugation

Polish
122 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zrobię
I will do
zrobisz
you will do
zrobi
he will do
zrobimy
we will do
zrobicie
you all will do
zrobią
they will do
Imperative
-
zrób
you do!
niech zrobi
let him/her/it do
zróbmy
let's do
zróbcie
you all do
niech zrobią
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zrobiłam
I did
zrobiłaś
you did
zrobiła
she did
zrobiłyśmy
we did
zrobiłyście
you all did
zrobiły
they did
Future feminine tense
zrobię
I will do
zrobisz
you will do
zrobi
she will do
zrobimy
we will do
zrobicie
you all will do
zrobią
they will do
Conditional feminine tense
zrobiłabym
I would do
zrobiłabyś
you would do
zrobiłaby
she would do
zrobiłybyśmy
we would do
zrobiłybyście
you all would do
zrobiłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
zrobiłabym była
I would have done
zrobiłabyś była
you would have done
zrobiłaby była
she would have done
zrobiłybyśmy były
we would have done
zrobiłybyście były
you all would have done
zrobiłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zrobiłem
I did
zrobiłeś
you did
zrobił
he did
zrobiliśmy
we did
zrobiliście
you all did
zrobili
they did
Future masculine tense
zrobię
I will do
zrobisz
you will do
zrobi
he will do
zrobimy
we will do
zrobicie
you all will do
zrobią
they will do
Conditional masculine tense
zrobiłbym
I would do
zrobiłbyś
you would do
zrobiłby
he would do
zrobilibyśmy
we would do
zrobilibyście
you all would do
zrobiliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
zrobiłbym był
I would have done
zrobiłbyś był
you would have done
zrobiłby był
he would have done
zrobilibyśmy byli
we would have done
zrobilibyście byli
you all would have done
zrobiliby byli
they would have done
Impersonal
zrobiono by
there would be done
zrobiono by
there would be done

Examples of zrobić

Example in PolishTranslation in English
! - Co niby miałem zrobić?- What was I supposed to do?
! Musiałem coś zrobić.I had something to do.
! Musiałeś to zrobić z dwiema.You had to do it with two!
! Nie prowadzi spotkań domowych, i jeśli chcesz z nim porozmawiać, możesz to zrobić w godzinach pracy jego biura.That he did not do home visits and should you wish to talk to him then to do so during office hours.
! musisz coś zrobić!You need to do something.
! Boże, po prostu to zrób!".God, just do it!"
! Chcesz upiec swojego brata zrób to na zewnątrz.You want to cook your brother, do it outside.
! No chodź, zrób to!Come on, do it!
! Po prostu to zrób.Just do it.
" i zrób stand up'a w stylu Woodiego Allena"and do a sort of Woody Allen type bit of stand-up."
! Okay, zróbmy to!Okay, let's do this thing.
"...jesteś gorący... ok zróbmy to ...""You want to party?" "Yeah, let's do it."
"Jasne, zróbmy to razem". Ale nie zapytałaś."Yes, let's do this together," but you didn't.
"No dalej dziecinko, zróbmy to teraz, dziecinko."Come on, baby, let's do it right now, baby."
"Och, ziomek, zróbmy to Boże, ziomal."."Oh, homie, let's do it. Oh, God, homie."
"...następny... jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić portret rodzinny zróbcie to co ja ...""Okay, the next time you want to get a family portrait, do what I do."
"Panie władzo, myślę, że tam jest grow OP, proszę, zróbcie dochodzenie.Somebody would call and say, "I think there's a grow-op." Police would do an investigation, do a full investigation.
"Wracajcie do projektowania, i tym razem zróbcie to jak trzeba""Now go back to the drawing board and, for once, do it properly." ~ Right.
- A ty kto? Przyszedł przeszkodzić w transakcji, więc zróbcie mi przysługę.He came to interrupt the transaction, so do me a fave?
- Ale zróbcie coś dla mnie.There's only one thing I want you fellows to do. What's that?
! - Nic nie zrobiłam.- I didn't do anything.
! Ja tego nie zrobiłam!I didn't do this!
! No i zrobiłam to, co zawsze, gdy mam dylemat.So I did what I always do when I have a big dilemma-
"Chyba tego nie zrobiłam."I guess I didn 't make it
"Co ja mu zrobiłam"!Let him be. "What did I do to him"!
! - Zobacz, co zrobiłaś? Kelly!You see what you did?
! Ty to zrobiłaś, Dana!You're the one who did it, Dana!
"Co zrobiłaś z moja nogą?"What did you do to my leg?
"Czemu to zrobiłaś?What did you do that for?
"Jak to zrobiłaś, że ten włóczęga przestał biegać w kółko i włożył ci pierścionek na palec"?"How did you ever get this bum to stop running around "and put a ring on your finger?"
! I nie zapominajmy co zrobiła z twoim ojcem, który zginął próbując chronić nas od zagrożenia, które ​​wykonała udając Agenta Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jest przestępstwem federalnym.! [ Sobs ] And let's not forget what she did to your father, who died trying to protect us from threats that she made posing as a Homeland Security agent, which is a federal crime.
! Nie ważne czemu to zrobiła.It doesn't matter why she did it.
"...zwróciła się do niebios," "i zrobiła, co było trzeba."And she did what she had to do
"Co ona ci zrobiła?""What did she do to you ?"
"Dwa, nie pozwól, żebym zrobiła te same błędy"."Two, don't make the same mistakes we did.
"Nic nie zrobiłyśmy." Zabierzcie je do Parkera.You didn't do anything. Get 'em up to Parker.
- A może źle to zrobiłyśmy.Well, maybe we didn't do it right.
- Bo i ja zrobiłyśmy małe zakupy.- Bo and I did a little shopping.
- Co? Dlaczego jesteś dla mnie taki miły... jeśli wiesz, co zrobiłyśmy?Why are you so nice to me when... when you know what me and my friends did?
- I cieszę się, że to zrobiłyśmy.- And I'm really glad that we did this.
- Ale tak zrobiłyście.It's amazing. I'm sorry. We didn't mean to exclude you.
- Co wy znowu zrobiłyście?- What did you guys do now? - Me?
- Co zrobiłyście?- What did you do?
- Co.. co wy zrobiłyście?What have you done? We're sorry, but we didn't have a choice.
- Nie mogę uwierzyć, że zrobiłyście coś takiego.- I'm sorry. - I can't believe you did such a thing.
"Zrób to im, one zrobiły to tobie" Co to znaczy?"Do it to them. They did it to you"? What does that mean?
- Bliźniaczki to zrobiły.- Oh! - The twins did that.
- Co one ci zrobiły? - Nie wiemy.What did they do to you?
- Co się działo, gdy to zrobiły?What happened if they did?
- Co te zwierzęta jej zrobiły?- What did the animals ever do to her?
- Nie zrobiłabym tak.- It's not something I would do.
- Jeśli choć trochę interesowałabyś się mną... dopilnowałabyś, zrobiłabyś wszystko... bym nie poszedł do tej szkoły.- If you gave a crap about me, you would make sure, and you would do anything to make sure that I didn't go to that school... that's what you would do.
- Angela zrobiłaby dla mnie wszystko.Angela would do anything for me. Yeah, I bet she would.
Jeżeli chodziłoby o Gusa, dobrze wiesz, że zrobiłybyśmy wszystko co w naszej mocy żeby go odzyskać, nawet jeżeli musiałybyśmy zwolnić przyjaciela i zatrudnić hetero.If this were about gus, you know goddamn well we would do whatever it takes to get him back, even if it meant firing a friend and hiring a straight man.
My zrobiłybyśmy to dla ciebie.And you know, honey, we would do this for you. We would do this for you.
Ale, zrobiłybyście to dla mnie?But, oh, y'all would do that for me?
Bardzo się cieszę, że zrobiłybyście to dla mnie.I love you both so much that you would do that for me.
- Setki ludzi zrobiłyby to dla ciebie.There are hundreds of people who would do that for you.
Ja... Taylor zrobiłyby wszystko, żeby dłużej być przed kamerą.Taylor would do anything for more camera time.
Mój ojciec ufundował obóz dla biednych dzieci, małych wyrzutków, które zrobiłyby wszystko dla jednego cukierka.It was a Christian camp my father founded... for poor, unfortunate, castoff little boys and girls... who would do anything for a candy bar.
Powiedziano mi, że te dzieciaki zrobiłyby wszystko, by zwrócić na siebie uwagę.They told us these kids would do anything for attention.
! - Nic nie zrobiłem.- What did you do with her?
! - Znowu to zrobiłem?Aw, I did it again?
! Dlaczego ja tak nie zrobiłem?Why didn't I do that?
! Ja tego nie zrobiłem!I didn't do it.
! Nic nie zrobiłem!I didn't do nothing!
! - Co mu zrobiłeś? !- What did you do to him?
! - Nie zrobiłeś tego za dobrze!- You didn't do a very good job!
! - Przyznaj się do tego, co zrobiłeś Amy.- Admit what you did to Amy.
! Co jej zrobiłeś?What did you do to her?
! Co zrobiłeś z ciałem stwórcy? !What did you do with the maker's body?
! Bo zapewne to zrobił i jest winny!Because he probably did it, that's why.
! Co pan zrobił?What did you do?
! Kto ci to zrobił?Who did that to you?
! Kto to zrobił?Who did that?
! Co zrobiliśmy źle? !What did we do wrong?
! Nic nie zrobiliśmy.We didn't do it.
"Bardzo mi przykro, ale żona miała wypadek. Umarła, choć zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy"."I'm very sorry, sir, but your wife was hit by a Mack truck and we did everything possible, but she died. "
"Co zrobiliśmy przeciw reżimowi komunistycznemu?""What did you do against the Communist regime?"
"Kochanie, dlaczego nigdy wcześniej tego nie zrobiliśmy?""Darling, why didn't we ever do this before?"
! Co zrobiliście?What did you do?
"Jak to zrobiliście?"How did you do it?
"To zrobiliście"?"did the nasty..."
"Wynoście się stąd!" Ale jak coś idzie nie tak, to mówią czemu was nie było, czemu nic nie zrobiliście."Get out of here!" The minute something goes wrong, "Why weren't you here? Why didn't you do this?" You know, it's...
- 13 milionów dolarów.... co zrobiliście?What did you do with him? - We're with a patient here.
! Co oni dla nas zrobili?What did they do to us?
". z powodu czegoś błahego zrobili lat temu ""because of something trivial they did years ago."
"Ale wiecie co z tym zrobili Irakijczycy? !""But you know what the Iraqis did with that?"
"De Gasperi i Andreotti poszli razem na mszę. Wszyscy myśleli, że zrobili to samo, ale było inaczej."De Gasperi and Andreotti went to mass together, everyone thought they did the same thing but it wasn't so.
"Dopóki śmierć was nie rozłączy", i zrobili to."'Til death do them part," and they actually did it.
"Biorę pełną odpowiedzialność za moje czyny - i zrobię wszystko, WSZYSTKO... - Dwa "wszystko"?Uh, "I take full responsibility for my actions, and I will do anything... anything... "
"Co zrobię, gdy ona zechce zejść głebiej - nie mam pojęcia."What I will do if he decides to go down, I don't know.
"Carrie Cook wspiera agenta Hardy'ego, bo są ze sobą blisko i dla rozgłosu zrobi wszystko"."Carrie Cooke backs up Agent Hardy's account, "but they are close, and she will do anything for a big story."
"Człowiek zrobi wszystko, jeśli jego sprawa jest słuszna".It was the "men will do anything if their cause is just" speech.
"Elita" zrobi wszystko co w jej mocy by zostać u władzy i musimy o tym pamiętać.The "in" group will do all it can to stay in power and that's what you've got to keep in mind.
"Niania to zrobi."D manny will do it.
"Jutrzejszego dnia zrobimy to, zrobimy tamto.""Tomorrow is coming, and we will do this and we will do that."
"i co kiedyś zrobią""what they do "and what they will do,
(Jeśli to odkryjesz...) (wiesz, co zrobią...)(If you'll find it out...) (You know what they will do...)
"Moja droga, wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko?"."do you know that I would do anything for you?
"że zrobiłbym wszystko co w mojej mocy, by podołać temu o cokolwiek byś mnie poprosiła"that I would do anything in the world in my power should you ask it,
#Gdybym był na twoim miejscu, to zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy... # By zatrzymać tu Jane.If I were you, I would do whatever I could to keep Jane right here.
- Ahmos, zrobiłbym dla ciebie wszystko, ale...Ahmos, I would do anything for you, but...
- Dla ciebie zrobiłbym wszystko.For you I would do anything.
- A ty zrobiłbyś coś innego?Isn't that what you would do?
- I wiem, że zrobiłbyś to samo.- And I know you would do the same.
- I że zrobiłbyś dla niej wszystko?- And how you would do anything for her? - Yes, anything.
- "Gdyby aniołowie byli na ziemi, moim aniołem, byłabyś ty, ale żaden anioł, nie zrobiłby tego o czym marzysz"."Ever there was an angel in the world, "my angel, it must be you, but no angel would do the things I dream that you want."
- Co zrobiłby Franky.- What would do Franky.
- Najważniejsze, że nie wiem, co Julie i ja zrobilibyśmy bez takich przyjaciół jak ty i Kirsten.- The important thing is I don't know what Julie and I would do without friends like you and Kirsten.
A gdybyśmy urodzili się z dupskami w jedwabnych gaciach, tak ja wy, zrobilibyśmy to samo... jak nie lepiej.And if we was born with the same silver spoon up our arses... we would do just as well as you, if not better.
Bo my zrobilibyśmy to samo dla nich.Because we would do the same for them.
Na naszym miejscu zrobilibyście to samo.In our position, you would do the same.
- W każdym szpitalu, zrobiliby to samo.In any other hospital, we would do exactly the same thing.
/Wiesz co zrobiliby jej Mannings'owie.You know what the Mannings would do to her.
"Patrzyłam, jak mama przez to przechodzi" "I widziałam, co zrobiło to z moim tatą"I saw my mother go through it, and I saw what it did to my father.
"Wredne AI zrobiło to wszystko"... Jakże to wygodne."A rogue AI did it all"--how very convenient.
# Ale nie proście mnie bym opowiedział co odbicie zrobiło temu psu, # # Temu małemu ślicznemu szczeniaczkowi.# But don't make me bring up what she did to that pup, # # that cute little pup.
- Ale myślę, że zrobiło to na tobie wrażenie?- But I think you did, didn't you?
- Co dokładnie zrobiło cię mają umysł?- What exactly did you have in mind?
"Zrobiwszy to co na jego miejscu zrobiłoby niewielu lub nikt"To do what a few or none would do beside
Ale kiedy odkrył to Butch Hicks, zrobiłaś to, co zrobiłoby każde dobre dziecko.And when Butch Hicks found out about it, you did what any good child would do in your place.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?