Wyrzucać (to do) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyrzucam
I do
wyrzucasz
you do
wyrzuca
he/she/it does
wyrzucamy
we do
wyrzucacie
you all do
wyrzucają
they do
Imperfective future tense
będę wyrzucać
I will do
będziesz wyrzucać
you will do
będzie wyrzucać
he/she/it will do
będziemy wyrzucać
we will do
będziecie wyrzucać
you all will do
będą wyrzucać
they will do
Imperative
-
wyrzucaj
you do!
niech wyrzuca
let him/her/it do
wyrzucajmy
let's do
wyrzucajcie
you all do
niech wyrzucają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyrzucałam
I did
wyrzucałaś
you did
wyrzucała
she did
wyrzucałyśmy
we did
wyrzucałyście
you all did
wyrzucały
they did
Future feminine tense
będę wyrzucała
I will do
będziesz wyrzucała
you will do
będzie wyrzucała
she will do
będziemy wyrzucały
we will do
będziecie wyrzucały
you all will do
będą wyrzucały
they will do
Conditional feminine tense
wyrzucałabym
I would do
wyrzucałabyś
you would do
wyrzucałaby
she would do
wyrzucałybyśmy
we would do
wyrzucałybyście
you all would do
wyrzucałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
wyrzucałabym była
I would have done
wyrzucałabyś była
you would have done
wyrzucałaby była
she would have done
wyrzucałybyśmy były
we would have done
wyrzucałybyście były
you all would have done
wyrzucałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyrzucałem
I did
wyrzucałeś
you did
wyrzucał
he did
wyrzucaliśmy
we did
wyrzucaliście
you all did
wyrzucali
they did
Future masculine tense
będę wyrzucał
I will do
będziesz wyrzucał
you will do
będzie wyrzucał
he will do
będziemy wyrzucali
we will do
będziecie wyrzucali
you all will do
będą wyrzucali
they will do
Conditional masculine tense
wyrzucałbym
I would do
wyrzucałbyś
you would do
wyrzucałby
he would do
wyrzucalibyśmy
we would do
wyrzucalibyście
you all would do
wyrzucaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
wyrzucałbym był
I would have done
wyrzucałbyś był
you would have done
wyrzucałby był
he would have done
wyrzucalibyśmy byli
we would have done
wyrzucalibyście byli
you all would have done
wyrzucaliby byli
they would have done
Impersonal
wyrzucano by
there would be done
wyrzucano by
there would be done

Examples of wyrzucać

Example in PolishTranslation in English
* To moja lewa ręka, a to moja palcówkowa ręka, * * wyrzucam z siebie więcej mądrości, niż Morgan Freeman. *This is my left hand And this is my beav hand I'm spittin' more wisdom Than Morgan Freeman
- Jestem całkowicie opanowany, wyrzucam to.- Max, calm down. - I'm perfectly calm. Listen to me.
- Nie wyrzucam pieniędzy w błoto.- I don't have money to burn.
- Tak, jedyny raz, kiedy wyrzucam świeże kwiaty to wtedy, gdy są od kogoś, za kim nie przepadam.Yeah, the only time I toss fresh flowers is when they're from someone I don't like.
- Nie masz własnych dzieci... więc wyrzucasz moje!- You don't have kids of your own... so you're throwing mine out.
A co się wtedy stanie? Wyobraź sobie, że wszelkie prawa fizyki wyrzucasz przez okno.Imagine what would happen if you threw the laws of physics out the window.
"Pierwszy czerwiec. Pani Holkom wyrzuca śmieci, upuszcza butelkę po mineralnej i jej nie podnosi. ""June 1st -- mrs. Holcomb takes out trash, drops soda bottle,doesn't pick it up."
- To obrzydliwe! - Nie wyrzucamy tego. Tak samo, jak nie wyrzuciliśmy tych innych rzeczy.You don't throw it into the garbage, like we said, go to the rest of it, just clean it out!
A, Teraz łapie. Jeśli chodzi o ludzi na których Ci zależy, przpisy wyrzucamy za okno. A;When it's people that you care about, the rule book goes out the window.
Co wyrzucamy, a co zatrzymujemy.You don't know what you are throwing or what you are keeping.
Czy zamykamy się w sobie i leczymy, czy też bierzemy cały ból i zamieniamy go w gniew który wyrzucamy na świat.Do we look... inward and-and heal or... do we take that hurt and turn it into anger and take it out on the world?
Dla przykładu, istnieje gen kodujący proteinę która ma wpływ na proces uczenia się i zapamiętywania. Za pomocą tej wspaniałej techniki "wyrzucamy" ten gen i otrzymujemy mysz, która się nie uczy.So there's this one gene that encodes for a protein that has something to do with learning and memory and with this fabulous demonstration- you "knock out" that gene and you have a mouse that doesn't learn as well.
Czy wy na serio wyrzucacie mnie z mojego własnego domu?Are you seriously kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
Czy wyrzucacie jedzenie?My friends, do you have food that goes to waste?
Dlaczego wyrzucacie w górę ramiona, podczas gdy wasze dzieci kłamią i kradną?Why do you throw up your arms when your children lie and steal?
Mój ojciec mówi, że to co wyrzucacie, co robicie na naszej ziemi, to nie są śmieci.My father wants to say the dumping you're doing on our land isn't garbage.
- Nic nie wyrzucają.Yes, now, but they don't throw anything away, damn it.
- Nie wyrzucają nawet głów.- They don't seem to head your way.
- Słyszałem, że pana wyrzucają.Detective Gordon, I hear you've been thrown out in disgrace. Is this true?
/Ralph miał to szczęście, /że Doris była z tych wdów, /które nigdy nie wyrzucają /rzeczy swoich zmarłych mężów.Lucky for ralph,doris was one of those widows that never threw out her dead husband's clothes.
/nawet nie wiecie, ile wartościowych /rzeczy niektórzy wyrzucają.You'd be surprised, the things of value some people abandon.
"Nie wyrzucaj moich koszulek tylko dlatego, że ci się nie podobają". Jesteś nie do zniesienia."Sheldon, don't throw away my shirts 'cause you think they're ugly."
"Nie, nie wyrzucaj tego do śmieci.""No, don't throw that in the trash.
"Pozbywaj się śmieci w sposób odpowiedni, nie wyrzucaj ich byle gdzie."Dispose of litter properly, don't just throw it away.
*Nie wyrzucaj Bobka.*Yeah. Please don't send Rocks away.
- Druga sprawa, jeśli robisz specjalną wersje Lamborghini, to nie wyrzucaj z niego części - Tylko włóż jakieś nowe jak dopalanie, karabiny maszynowethe other thing is, well... if you're going to do a special edition Lamborghini, don't take stuff off, put stuff on, like space thrusters and machine guns!
/Ale wie to. Nigdy nie wyrzucajcie starych czepków kąpielowych.[Hayley Narrating] Mom can't tellyou who her congressman is... but she does know this.
I pamiętajcie, nie wyrzucajcie swojego aparatu W.E.And, remember, don't throw your W.E. camera away.
Nie róbcie mi tego. Nie wyrzucajcie mnie z zajęć, dają mi równowagę.Don't, please, do this.
Nie wyrzucajcie Kirikou!I have grown, but I am still the same Kirikou! We don't believe you! Go away!
Nie wyrzucajcie mnie ze szkoły.Please don't expel me. I'll kill the story.
Nie wyrzucałaś sobie zmiany werdyktu?How did you feel about the verdict?
I gdyby nie wyrzucała książek, które dostałem od Pana Andersona.And maybe if she didn't put down the books that Mr. Anderson gives me.
Ile razy wyrzucała naszą, bo nie odbieraliśmy jej od razu?i mean, how many times has she thrown ours away because we didn't pick it up the second it came?
Lecz moja matka była lepsze i nie wyrzucała mi talerzy.But my mom was better, and she didn't throw plates at me.
Czemu w ogóle wyrzucałeś tu swoje odpady?Why the hell did you dump medical waste in there anyway?
Nie przedstawiliśmy się w szpitalu, kiedy mnie wyrzucałeś.We, uh, didn't introduce ourselves at the hospital when you were throwing me off the floor.
Nie wyrzucałeś naszego dziecka na deszcz.Oh,you didn't throw our child out in the rain.
Więc kiedy wyrzucałeś pudło w alei, czy w czymś przeszkodziłeś, może w transakcji narkotykowej?So when you were dumping the box in the alley, did you interrupt anything, maybe a drug buy?
Al, jak mieszkałaś z Dav'em, czy on kiedykolwiek podkradał ci resztki, albo je wyrzucał?Hey, al, when you were living with Dave, did he ever steal your leftovers, maybe throw them out?
Ktoś wyrzucał rzeczy.I didn't do anything.
Był z kimś wczoraj Frank, jak go wyrzucaliśmy?Uh, Frank Gallagher... did he leave with anybody when we kicked him out last night?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?