Przypomnieć (to remind) conjugation

Polish
56 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przypomnę
I will remind
przypomnisz
you will remind
przypomni
he will remind
przypomnimy
we will remind
przypomnicie
you all will remind
przypomną
they will remind
Imperative
-
przypomnij
you remind!
niech przypomni
let him/her/it remind
przypomnijmy
let's remind
przypomnijcie
you all remind
niech przypomną
let them remind
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przypomniałam
I reminded
przypomniałaś
you reminded
przypomniała
she reminded
przypomniałyśmy
we reminded
przypomniałyście
you all reminded
przypomniały
they reminded
Future feminine tense
przypomnę
I will remind
przypomnisz
you will remind
przypomni
she will remind
przypomnimy
we will remind
przypomnicie
you all will remind
przypomną
they will remind
Conditional feminine tense
przypomniałabym
I would remind
przypomniałabyś
you would remind
przypomniałaby
she would remind
przypomniałybyśmy
we would remind
przypomniałybyście
you all would remind
przypomniałyby
they would remind
Conditional perfective feminine tense
przypomniałabym była
I would have reminded
przypomniałabyś była
you would have reminded
przypomniałaby była
she would have reminded
przypomniałybyśmy były
we would have reminded
przypomniałybyście były
you all would have reminded
przypomniałyby były
they would have reminded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przypomniałem
I reminded
przypomniałeś
you reminded
przypomniał
he reminded
przypomnieliśmy
we reminded
przypomnieliście
you all reminded
przypomnieli
they reminded
Future masculine tense
przypomnę
I will remind
przypomnisz
you will remind
przypomni
he will remind
przypomnimy
we will remind
przypomnicie
you all will remind
przypomną
they will remind
Conditional masculine tense
przypomniałbym
I would remind
przypomniałbyś
you would remind
przypomniałby
he would remind
przypomnielibyśmy
we would remind
przypomnielibyście
you all would remind
przypomnieliby
they would remind
Conditional perfective masculine tense
przypomniałbym był
I would have reminded
przypomniałbyś był
you would have reminded
przypomniałby był
he would have reminded
przypomnielibyśmy byli
we would have reminded
przypomnielibyście byli
you all would have reminded
przypomnieliby byli
they would have reminded
Impersonal
przypomniano by
there would be reminded
przypomniano by
there would be reminded

Examples of przypomnieć

Example in PolishTranslation in English
"Gdy powiedzieli mi o tym, jak cię cenią, zrobili to, by przypomnieć, że dali ci to, czego mnie nigdy nie chcieli dać.When I tell you about you, and how much I appreciate you, it's to remind me how happy they are to grant you what they never granted me.
"Miejscowy sędzia uważał , że lusterko było właściwą karą aby przypomnieć jej, że marność było ostatecznym grzechem za jej niechęć przyznania się "."The local magistrate felt the mirror was a just punishment to remind her that vanity was the ultimate sin for her unwillingness to confess."
"Scarlet zanim to się stanie chciałbym przypomnieć ci 7 września 1989 roku."Scarlet before you go through with this I want to remind you of September 7th, 1988.
- 15:00 ... Wydzwaniała, żeby mi przypomnieć, jakbym miał o tym zapomnieć, co prawie zrobiłem.- 3:00 -- she kept calling to remind me like I wouldn't remember to tell you, which I almost didn't.
- Ale chciałbym wam przypomnieć, że w nauce, nie ma czegoś takiego jak porażka.But I would like to remind you that in science there's no such thing as failure.
- Alicja, przypomnij mi, chciałaś łososia czy pstrąga?Oh, Alicia, remind me. Were you a salmon or a trout? You were a trout.
- Hej, przypomnij mi zadzwonić Geena.- Hey, remind me to call Geena.
- Jeśli zapomnę przypomnieć tacie, ty mi przypomnij.If I forget to remind Papa, you remind me.
- Masz racje, ale przypomnij mi.- You're right. But remind me.
- Myślałam, że jego obecność, rozmowa - przypomnij mu ile dobrego zrobił.I thought bringing him there, talking, might remind him of all the good work he did.
Pewnie wie o wykopaliskach, ale przypomnijmy mu o tym.Now he must know about the collection, but let's remind him.
"jeśli kiedyś powiem, że to były moje najlepsze dni, przypomnijcie, żebym się zabił.""if I ever start talking about these as the best days of my life, remind me to kill myself."
A gdyby prasa miała wątpliwości moralne odnośnie wzywania pomocy i ataku, przypomnijcie im, że Minbari nie biorą jeńców.And if any member of the press corps asks... about the morality of sending out a distress signal and hitting the enemy... remind them the Minbari do not take survivors.
A jeśli wyjdziemy z tego w jednym kawałku, przypomnijcie mi, żebym porządnie skrzywdził Daniela.And if we make it out of this in one piece, remind me to harm Daniel severely.
I przypomnijcie mi o wpisaniu wam nagan.And remind me to give you all shots. Let's go.
Jak go znajdziecie, a jestem pewna, że to zrobicie, przypomnijcie mu, że ciągle wisi mi za szkody.When you find him-- and I'm certain you will. --remind him he still owes me for the damage he caused.
/Patrzeć, jak dostaje /nowego Mercedesa na urodziny... /Bardzo kojące... /Przynajmniej dzięki temu przypomniałam /sobie, że muszę kupić prezent dla Mac.And watching her get a new Mercedes for her birthday. Very healing. At least it's reminded me that I need to buy Mac a present.
Ale gdy się poznaliśmy, przypomniałaś mi, jak to jest posiadać ludzkie serce.But from the very first moment that we met you reminded me of what it felt like to have my human heart.
Ale przypomniałaś mi, że najtwardszy metal wykuwa się w najgorętszym ogniu.But since, you've reminded me that the strongest metal is forged in the hottest fire.
Bo mu przypomniałaś.Because you reminded him.
Dobrze że to powiedziałaś, bo przypomniałaś mi, że ja też nie mam ochoty na randki.No, I'm glad you said that. 'Cause you reminded me that I'm not looking a David.
"naturala zuchwałość świeżego głosu kulinarnej sceny "przypomniała mi dlaczego jedzenie jest dla mnie tak ważne. - Tak jest!The sheer audacity of this fresh, brave, poise of the cullinary scene reminded me why I write about food as a vocation or pleasure.
"przypomniała mi czemu pisanie o jedzeniu jest moim powołaniem.""reminded me why I write about food as a vocation."
- Ale szybko przypomniała sobie, że...- But she was quickly reminded that... - Yeah, sure.
/Bardzo przypomniała mi Dawnę.Just her very essenCe reminded me of Dawn.
/Greta przypomniała sobie dzień sprzed 10 lat, /dzień, który zmienił jej życie.Greta was reminded of a day 10 years earlier... the day that changed her life.
'Byl jednym z kochanków mojej matki' 'pierwszym spośród innych,' 'jego pytania o matce przypomniały mi' 'od strony psychologicznej tam nazywaliśmy ją' 'spycholoh,'"He was one of my mother's lovers, "the main one. "His questions about my mother reminded me
/Obrazki przypomniały mi, że nie pamiętam /bym kiedykolwiek był mały.The images reminded me I had no memory of ever being small.
Atak Paula Wilsona ukazał mu, jaki słaby fizycznie jest, a zaloty Debry Wilson przypomniały, jak beznadziejne są jego fantazje.Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.
Bonnie i Ronnie właśnie mi o czymś przypomniały.Bonnie and Ronnie out there just reminded me of something.
Czerwone plamy na podłodze przypomniały mi o czymś, o czym chciałabym zapomnieć.When I saw the spots on the floor... It just reminded me of something I've spent a long time trying to forget.
Wiesz, dawna Monica przypomniałaby ci, żebyś wyszorował tę teflonową patelnię plastikową szczotką.You know, the old Monica would remind you... ...toscrubthatTeflonpan with a plastic brush.
- Miło, że mi przypomniałeś.- Glad you reminded me.
- Właśnie mi przypomniałeś.- What? You just reminded me.
A ty mi przypomniałeś, i..I forgot. You reminded me and thanks.
Ale to ty przypomniałeś mi, po co tu jesteśmy - aby robić dobre rzeczy.But you're the one who reminded me why we're here - to do the right thing.
- On przypomniał mi o...- He reminded me of...
- Po tym jak przypomniał mi, że już stąpamy po cienkim lodzie ponieważ mamy tylko jednego adepta i jesteśmy na cenzurowanym, powiedział, ze z przyjemnością popatrzy jak sobie poradzimy sami.- After he reminded me that we're already on thin ice for having one pledge and being on academic probation, he said he was excited to see how we're gonna handle this on our own.
- Sposób, w jaki to powiedziałaś... przypomniał mi Julię.Just the way you said that just really reminded me of Julia.
d d Come on down to South Park and meet some friends of mine d W zeszłym tygodniu przypomnieliśmy sobie, że nietolerancja wciąż istnieje w naszym kraju.♪ ♪ Come on down to South Park and meet some friends of mine ♪ Now, last week we were all reminded that intolerance still exists in our country.
Dlatego wy, idioci, przypomnieliście mi, jak fajna może być ta praca, gdy tylko nie muszę odpowiadać przed takim Bilsonem,In a way, you idiots reminded me how much fun my job can be when I'm not answering to the Bilsons of the world, so... I quit.
Dobrze, że przypomnieliście.Glad you reminded me.
/Podzielałem ten sceptycyzm, /do czasu, kiedy moi najlepsi /naukowcy przypomnieli mi, /że wrażliwość Supermana /na kryptonitI shared that skepticism until some of our top scientists reminded me that Superman's vulnerability to kryptonite can have a psychological component.
@bentusman: New York Times, Telegrah, Independent, Sun, Daily Mirror + inni przypomnieli Asifowi Zardariemu żeby wrócił do Pakistanu #shame #pkfloods @fbhutto: 32 zabitych w Karachi przez zabójstwo parlamentarzysty.@bentusman: The New York Times, Telegrah, The Independent The Sun, The Daily Mirror +others reminded Asif Zardari to return to Pakistan #shame #pkfloods @fbhutto: 32 killed in Karachi over MP's murder.
Ale wujowie przypomnieli mi, abym się z gracją wycofał.But the Uncles reminded me to bow out gracefully.
Ci trzej ludzie przypomnieli nam o jej bezmiarze.These three men reminded us of the limitlessness of our hopes.
Dlaczego mistrzowie stanowi Chaparral High, przypomnieli ci o długu?What exactly about the Chaparral High state champs reminded you to pay me.
"Jeśli nie pamiętasz pojęcia ... wiatrak przypomni Ci ".They only said, "If you can't remember the clue... the windmill will remind you."
- Cóż, to mu przypomni o mnie.Well, it will remind you of me.
- Nurnies przypomni mi.- Nurnies will remind me.
Gdy dopadnie was zwątpienie, te światła przypomną wam, że nigdy nie jesteście sami.When you feel doubt, these lights will remind you that you're never really alone.
Gdybym nadal był twoim mentorem, to przypomniałbym ci, jak pomocne jest studiowanie miejsca zbrodni z różnych perspektyw.If I was still your mentor, I would remind you how helpful it can be to study a crime scene from alternate perspectives, but...
- A to przypomniało mi o tobie.Which reminded me of you.
- Co ci to przypomniało?What was it that reminded you?
- W porządku. Jego kurator sądowy powiedział kilka pięknych słów, co mi jeszcze raz przypomniało, że koniec jest bliski.His parole officer said some lovely words, and once again l was reminded the end is near.
/I widząc ją martwą przypomniało mi się /jak żałosnymi istotami są ludzie... /Żeby zniszczyć się z powodu /tak przelotnego uczucia i potrzeb biologicznych.But seeing her like that only reminded me what ridiculous creatures they are, to destroy themselves over something so fleeting as emotional attachments and biological needs.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'remind':

None found.
Learning languages?