Transliuoti (to broadcast) conjugation

Lithuanian
11 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
transliuoju
I broadcast
transliuoji
you broadcast
transliuoja
he/she broadcasts
transliuojame
we broadcast
transliuojate
you all broadcast
transliuoja
they broadcast
Past tense
transliavau
I broadcast
transliavai
you broadcast
transliavo
he/she broadcast
transliavome
we broadcast
transliavote
you all broadcast
transliavo
they broadcast
Past freq. tense
transliuodavau
I used to broadcast
transliuodavai
you broadcast
transliuodavo
he/she used to broadcast
transliuodavome
we used to broadcast
transliuodavote
you all used to broadcast
transliuodavo
they used to broadcast
Future tense
transliuosiu
I will broadcast
transliuosi
you will broadcast
transliuos
he/she will broadcast
transliuosime
we will broadcast
transliuosite
you all will broadcast
transliuos
they will broadcast
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
transliuočiau
I would broadcast
transliuotum
you would broadcast
transliuotų
he/she would broadcast
transliuotume
we would broadcast
transliuotute
you all would broadcast
transliuotų
they would broadcast
Imperative mood
-
transliuok
you broadcast
-
-
transliuokite
you all broadcast
-

Examples of transliuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Komisija mano, kad reikia atskirti tarp valstybės ir privačių transliuotojų savanoriškai sudarytus susitarimus dėl kino rėmimo nuo RTP televizijai suteiktų viešųjų radijo ir televizijos transliavimo paslaugų teikimo įsipareigojimų transliuoti kinematografinę produkciją ir ją finansuoti.The Commission is of the opinion that a distinction has to be made between the voluntary agreements on cinema promotion concluded between the State and the private broadcasters, on the one hand, and the public service broadcasting obligations imposed on RTP to broadcast cinema productions and to finance them, on the other.
RTP turi a), c) prisidėti prie bendro visuomenės švietimo, informavimo ir mokymo; b) užtikrinti visuotinį žinių perdavimą; d), h) suteikti transliavimo laiką religinėms bendruomenėms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, viešajai administracijai ir vyriausybei skelbti žinias, komunikatus ir oficialius pranešimus; i) transliuoti du televizijos kanalus, kurių priėmimo zona aprėptų visą kontinentinės Portugalijos teritoriją, ir nors vienas iš jų aprėptų Azorų ir Madeiros autonominius regionus; j), m) transliuoti šviečiamojo, mokomojo pobūdžio, kultūrines ir sporto laidas; l) remti kiną ir skatinti jo vystymąsi; n) saugoti audiovizualinius archyvus; o) užtikrinti priemones, būtinas laidų ir informacijos mainams su Azorų ir Madeiros autonominiais regionais; p) ruošti ir transliuoti laidas, skirtas portugalų bendruomenėms užsienyje; q) bendradarbiauti su šalimis, kuriose vartojama portugalų kalba; r) užtikrinti tiesioginę svarbių, užsienyje vykstančių įvykių transliaciją; s) palaikyti kontaktus su televizijos viešąsias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, esančiomis Europos Sąjungoje; t) užtikrinti vykdomos televizijos veiklos ir kompetentingų tarptautinių institucijų nustatytų gairių atitikimą.RTP has: (a) and (c) to contribute to enlightening, informing and educating the population; (b) to guarantee news coverage: (d) to (h) to make broadcasting time available for official messages, religious events, political parties, trade unions, the government and the public administration; (i) to broadcast two general coverage programmes, one of which should cover the Autonomous Regions of Madeira and the Azores; (j) and (m) to broadcast programmes on education, training, sport and culture; (l) to support and promote the cinema; (n) to keep audiovisual files; (o) to exchange programmes and information with Madeira and the Azores; (p) to produce and broadcast programmes for Portuguese communities abroad; (q) to cooperate with Portuguese-speaking countries; (r) to ensure direct coverage of main events abroad; (s) to maintain contacts with other European public service television broadcasters; and (t) to ensure that television broadcasting is in conformity with the guidelines laid down by the competent international bodies.
taip pat yra pavesta transliuoti pranešimus dėl parengties gyventojams.It is also obliged to broadcast emergency measures.
Mokesčiai už dažnį transliuoti šalies mastu ir leidimas transliuoti vietinių dažnių tinkleFees paid for nationwide transmission frequencies and the authorisation to broadcast in networks
1998-2001 m. laikotarpiu visos komercinės vietinės televizijos stotys, turinčios leidimą transliuoti tinkle, turėjo valstybei mokėti metinį mokestį.In the period 1998 to 2001 all local commercial television stations licensed to broadcast in a network had to pay an annual fee to the State.
Komisija taip pat mano, kad TV2 įpareigojimas remti Danijos kino filmų gamybą yra viešosios televizijos transliavimo paslaugos dalis, nes vėliau per viešąją televiziją TV2 transliavo tuos filmus, kurių platinimo teises ji buvo įsigijusi.The Commission also considers that TV2's obligation to support Danish cinema production falls within the scope of public service broadcasting, as TV2 subsequently broadcasts on public service television the films, for which it has acquired the distribution rights.
įvykį anksčiau transliavo laisvai prieinama televizija.the event has previously been broadcast on free-access television.
Galiausiai ish tvirtina, kad tiesiogine finansine pagalba būtų papildomai palaikomi transliuotojai, kurie transliavo antžemine platforma, nors jie pagal must carry nuostatas ŠRV LMG 16 straipsnio 2 dalyje, pagal kurias kabelinio tinklo operatoriai yra įpareigojami savo tinkle transliuoti programas, kurioms LfM yra išdavusi antžeminio transliavimo licencijas, jau turi pranašumo, palyginti su kabelinio tinklo operatoriais.Finally, they take the view that the direct financial assistance increases the advantage of broadcasters transmitting over the terrestrial platform which they already enjoy in light of the must carry rules set out in Article 16 paragraph (2) of the Media Law of North Rhine-Westphalia (Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen), which obliges cable network operators to transmit on their network those programmes which have received a terrestrial broadcasting licence from LfM.
„Autoradio“ buvo uždrausta dėl to, kad „transliavo raginimus kelti masinius neramumus 2010 m. gruodžio mėn. prezidento rinkimų kampanijos metu“.(The ‘Autoradio’ was banned for ‘having broadcasted calls for mass disturbances during the presidential campaign in December 2010’.
TvDanmark priklauso SBS Broadcasting SA ir Danijoje transliavo du kanalus.TVDanmark is part of SBS Broadcasting SA and broadcast two channels in Denmark.
Viso pasaulio televizijos transliuos reportažus apie sprogimą.And every television station in the world will broadcast precise details of it's detonation.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

baigtis
end
balinti
whiten
įkąsti
bite
išsiskirstyti
disperse
košti
filter
pamyluoti
caress
pasiginčyti
argue
surinkti
gather
suteikti
provide
tilti
turn quiet

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'broadcast':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In