Perel (to sue) conjugation

Hungarian
140 examples
This verb can also have the following meanings: to quarrel, to litigate, quarrel

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
perlek
I sue
perelsz
you sue
perel
he/she to sue
perlünk
we sue
pereltek
you all sue
perelnek
they sue
Present definite tense
perlem
I sue
perled
you sue
perli
he/she sues
pereljük
we sue
perlitek
you all sue
perlik
they sue
Past indefinite tense
pereltem
I sued
pereltél
you sued
perelt
he/she sued
pereltünk
we sued
pereltetek
you all sued
pereltek
they sued
Past definite tense
pereltem
I sued
perelted
you sued
perelte
he/she sued
pereltük
we sued
pereltétek
you all sued
perelték
they sued
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
perelnék
I would sue
perelnél
you would sue
perelne
he/she would sue
perelnénk
we would sue
perelnétek
you all would sue
perelnének
they would sue
Conditional present definite tense
perelném
I would sue
perelnéd
you would sue
perelné
he/she would sue
perelnénk
we would sue
perelnétek
you all would sue
perelnék
they would sue
Conditional past indefinite tense
pereltem volna
I would have sued
pereltél volna
you would have sued
perelt volna
he/she would have sued
pereltünk volna
we would have sued
pereltetek volna
you all would have sued
pereltek volna
they would have sued
Conditional past definite tense
pereltem volna
I would have sued
perelted volna
you would have sued
perelte volna
he/she would have sued
pereltük volna
we would have sued
pereltétek volna
you all would have sued
perelték volna
they would have sued
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok perelni
I will sue
fogsz perelni
you will sue
fog perelni
he/she will sue
fogunk perelni
we will sue
fogtok perelni
you all will sue
fognak perelni
they will sue
Future definite tense
fogom perelni
I will sue
fogod perelni
you will sue
fogja perelni
he/she will sue
fogjuk perelni
we will sue
fogjátok perelni
you all will sue
fogják perelni
they will sue
Subjunctive present definite tense
pereljem
(if/so that) I sue
pereld
(if/so that) you sue
perelje
(if/so that) he/she sue
pereljük
(if/so that) we sue
pereljétek
(if/so that) you all sue
pereljék
(if/so that) they sue
Subjunctive present indefinite tense
pereljek
(if/so that) I sue
perelj
(if/so that) you sue
pereljen
(if/so that) he/she sue
pereljünk
(if/so that) we sue
pereljetek
(if/so that) you all sue
pereljenek
(if/so that) they sue
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
perelnem
I to sue
perelned
you to sue
perelnie
he/she to sue
perelnünk
we to sue
perelnetek
you all to sue
perelniük
they to sue

Examples of perel

Example in HungarianTranslation in English
! De fogom perelni magát, és be fogom perelni magát.I'm going to sue you, and I'm going to sue you.
- A lényeg, hogy nem fogsz perelni.Keep her out of this. All I'm telling you is we're not going to sue.
- Be akarja perelni a vőlegényét?- You want to sue your fiancé? - No.
- Be akarok perelni valakit.- I want to sue someone.
- Be fog perelni, tudod jól.- He's going to sue you. He'll win.
Nos, akkor perlek igazságtalan halálért. 1-1.Well, then, I'll sue for wrongful death. Win-win.
Eldöntötted, hogy perelsz-e?Have you decided whether or not to sue?
Ez a Harvard. Itt nem adsz az újságnak sztorikat, és nem perelsz be embereket.This is Harvard, where you don't plant stories and you don't sue people.
Ha nem perelsz be véged van, megértetted?You're a dead meat if you don't sue me, ok?
Megígéred, hogy nem perelsz be, és adok egy zsetont, amivel ingyen részt vehetsz a póker bajnokságon.You all promise not to sue me, I give you token for free entry in poker tournament.
Nem perelsz be senkit 1 millió dollárra, ha nem hiszed, hogy van valami értékese.Well, you don't sue someone for $1 million if you don't think they have something of value.
- Azaz, ha nem emlékszik, nem is perel? - Pontosan.- Which means she won't remember to sue us?
- Patterson nem perel be.Patterson is not going to sue.
A felmérések szerint a legerősebb elrettentő eszköz a pereléstől a szívélyes, személyes ismeretség, úgyhogy arra gondoltam, bejelentkezek Kevinnél, hogy megnehezítsem a döntését, hogy perel, tudva, hogy ezzel befolyá- solja majd az életvitelemet.Studies have shown that the strongest deterrent to a lawsuit is familiarity, a personal relationship, so I figure I establish a rapport with Kevin, it'll be that much harder for him to sue knowing it'll affect my livelihood.
Az a Hickey fickó beleegyezett, hogy nem perel be minket, amiért megkínoztuk, ha ejtjük az ellene felhozott összes vádat.That Hickey character agreed not to sue us for torturing him if we dropped all the charges against him.
De addig ne legyen döntés, amíg nem tudjuk, hogy az apa perel-e.Okay, but don't conclude it until we know if the father's going to sue.
Gondolja, hogy perlünk, ha felforrósodik a helyzet?You think we're gonna sue if things go South?
Mondd meg nekik, hogy perlünk, De lehet velünk egyezkedniSo tell them we'll sue But a settlement will do
- Engem be is pereltek gyerekkoromban.I actually did get sued when I was a kid.
- Megvolt, és nem pereltek be.- The guy didn't sue.
36 millió dollárra pereltek.I'm being sued for $36 million.
A szülők pereltek, de nem volt bizonyíték, hogy az ülés hibás volt.The parents of the little girl sued, But there was no evidence the seat was faulty.
Amikor pereltek csak a társadalomnak okoztok vele kárt.When you sue people, you just end up causing a lot of problems for society!
! Ellopták a dalom, és maguk perelnek be engem? !You stole one of my songs, and you're gonna sue me?
- Akkor is perelnek.Still got sued.
- Sokan perelnek engem.-A lot of people sue me.
- Én meg szeretem, ha nem perelnek.And I love not being sued.
Akinek tevékenysége... igazán pompás volt, és még csak be sem perelnek érte.Whose own contribution... was both more beautiful and less likely to sue us.
- Nem perlem be, bárki is.- I won't sue you, no matter who you are.
Addig perlem őket, amíg el nem véreznek.l will sue for negligence until they bleed.
Ezen kívül, és emiatt, vagy a PDQ-t perlem be, vagy magát."Hence, and theretofore, I will sue PDQ, or I will sue you."
Pszichológiai kiértékelés, orvosi vizsgálat és egy darab papír, amivel megígérem, hogy nem perlem be a várost a hülyeségért.After medical leave, psych evaluation, and a piece of paper that has me promising not to sue the city for stupidity, Ah.
Szerencséje, ha nem perlem be!You're lucky I don't sue you.
- Ha mázlink van, Hasty őt perli be, nem minket.- If we're lucky, Hasty sues her and not us.
Bobby perli a szüleit, mert nem fordítanak rá kellő figyelmet, ez önbizalomhiányhoz vezethet, ami miatt kevesebbet keres.Bobby sues Mum and Dad for insufficient attention leading to lack of confidence, leading to damages against earnings.
Legalábbis amíg a család nem perli be a kis hátsóját.At least not until the family sues your little behind.
Wilson balra-jobbra öli az embereket, és soha senki sem perli be.Wilson kills people left and right no one ever sues him.
- Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságot pereljük be bíró úr.How can anybody sue food or drugs?
- Harry szerint pereljük be őket!The trial's over. We won. -Harry says we are going to sue.
Az egyik lépcsőfok kimozgósodott. - Ezért pereljük őket.Some of the stones were loose, so we're gonna sue them.
Gyerünk vegyünk valamit, ami rossz a szervezetnek aztán pereljük be azokat, akik csinálták."Let's go buy something that's bad for us and then sue the people who made it."
Ha kell akkor, pereljük a Journal-t.If we have to, we'll sue the Journal.
A vállalkozók közül a papádat perlik a legtöbben.Which l appreciate, 'cause there's not a contractor who gets sued more than your daddy.
Amint ezek a bünözők kijönnek, felbérelnek más bünözőket, azaz ügyvédeket, akik milliókra perlik a várost. Mindezt egy hazug zsaru állításaira alapozva.Once you get these criminals out of prison, the first thing they're gonna do is hire other criminals called lawyers and they're gonna sue the city for millions... all this based on allegations of one lying con man cop.
Amíg meg nem tudják otthon és szét nem perlik a seggünk!¶ As long as they don't tell Mom and Dad ¶ And get our asses sued!
Magát már nem perlik, ezért maga nélkül is megállapodhatunk.You're no longer being sued, so we can settle without you.
Nem ez a kérdés, főnök, mert bármi is a szokásos ügymenet, önt és az L.A.P.D.-t jelenleg perlik, amiért veszélyeztette egy fekete bandatag életét.That's not the issue, Chief, because whatever our "Business as usual" is, you and the L.A.P.D. are currently being sued for recklessly endangering the life of a black gang member.
300 üzletet pereltem be tavaly egyedül!I sued 300 businesses last year alone.
Arrogáns... tekintetbe véve, hogy pont most intézett el egy állami pert, amiben zaklatásért pereltem be magát.Arrogant considering you just settled a federal lawsuit in which I sued you for harassment.
Borzalmasan néztem ki és mindenkivel pereltem.I looked terrible and I sued everyone.
Egy chip-et nem lehet piacra dobni tervezési dokumentáció nélkül, ezért pereltem, és ekkor Connell olyat csinált, amit sosem gondoltam volna.You can't bring a chip to market without an RD trail, so I sued, and that's when Connell did something I wouldn't have guessed in a million years.
Nem, sosem pereltem be senkit, és engem sem pereltek még be.No, I've never filed a lawsuit, and I've never been sued. He's wearing a toupee.
- Te pereltél be. Mit akarsz?You sued me, and now it's gonna play out.
- Te pereltél be.You sued me.
Már be is pereltél? - Elolvastad?You've sued me already?
Aki szarrá perelt téged!Who sued the crap out of you.
Alig perelt be, mikor áthajtottam a lábán.He barely sued me that time I ran over his foot.
Amikor Lisa ex-e perelt a gyámságért,When Lisa's ex sued for custody,
Az Artemis perelt rendőri zaklatás miatt.Uh, yeah. Artemis sued for police harassment.
Az információszabadság alapján perelt, de a bíró úgy döntött, hogy az adatot nem lehet nyilvánosságra hozni három kizáró kritérium miatt.He sued under Freedom of Information. The judge ruled the file couldn't be disclosed because it met three of nine exemptions.
Nem vagyunk rosszindulatú emberek, Mr. Stone, soha nem pereltünk senkit.We're not spiteful people,mr.Stone,and we've never sued anyone.
- Ezért perelte be?And that's why you sued him?
- Ki perelte be?Who sued him?
- Vegyük át! Be- perelte James Swant egy dal miatt, ezért tegnap felkereste magát.Let's review... you sued James Swan over a song, and then he came to see you about it yesterday.
A vállalati lopás és a bizalmas információk kiszivárgását illetően, a Tae San önt perelte be.For violations of unfair business practice and unauthorized access... Tae San Group has sued you.
A város legjobb ügyvédéhez mentem. Már négyszer perelte be a várost és mindet meg is nyerte.I went to the best attorney in town, a man who's sued this city four times and won.
- Nem. A könyvelő céget pereltük és nyertünk.We sued the accounting firm and won.
- Nem. Őket perelték be.They're being sued.
- Vallási oktatási intézményként perelték be.They were sued as a religious educational institution.
Amikor utoljára perelték be a várost, 3 millió dolláros bírságot vetettek ki rá.The last time the city was sued for wrongful arrest, they settled out of court for $3 million. Yeah.
Az Every Martot 2 millió dollárra perelték.Every Mart is being sued for $2 million.
Az épületed tulajdonosát többször is perelték már.Your landlord in this building, turns out he's been sued a couple of times, too.
Nézze, nem én kezdtem, nem az én hibám volt, és ha Amerikában lennénk, perelnék.Look, I didn't start it, it wasn't my fault, and if this were America, I would sue.
Habár mostanában csupa olyan dolgot tesz, ami nem vall rá, de nem hiszem, hogy perelne.I mean, granted, nothing he's been doing has really been in character, but I just don't believe he would sue.
Ki perelne be ezért?Who would sue you for that?
És be is perelném az iskolát.And I would sue you for your entire endowment.
- Akkor most pereljem be? - Mit fogsz most tenni?You want me to sue him for that?
- Esetleg pereljem be őket?- I guess I could sue, right?
- Hogy meggyőzzenek, ne pereljem be Lightmant.- Mr. Wilk... - To convince me not to sue Lightman.
A társaság azt akarja, hogy pereljem be őket.The party is asking us to sue them.
Az a szemét könyörögni fog, hogy ne pereljem be.Bastard's going to be begging me not to sue him.
- Hát, pereld be őket.- Well, sue them.
Akkor pereld be a börtönbizottságot!Then you sue the Board of Prisons.
Azt akarom, hogy pereld be őket.I want you to sue them.
Először is töröltesd a showt, pereld be a csajt szerződésszegésért.Cancel the show first, sue her for violating the contract.
Ha nem élem túl, mindeképp pereld be Emmit családját.If I don't survive, you should definitely sue Emmit's family.
Ha valakit be akar perelni, őket perelje.You want to sue someone, you should sue these people.
Meg akarom neki mondani, hogy 100,000$-ra perelje magát.I want to tell him to sue you for $ 100,000.
Megkérem hogy perelje be a sebészt aki egyértelműen elszúrta az műtétet.I'm gonna get him to sue the quack who obviously botched your vasectomy.
Ugyanakkor Paulson és Geithner kényszerítette az AIG-t, hogy ne perelje be csalásért a Goldmant és a többi bankot.At the same time, Paulson and Geithner forced AIG... to surrender its right to sue Goldman and the other banks for fraud.
Volt választása, hogy ne erőltesse az apaságát, és ne perelje be ügyfelemet.Your choice was not to force paternity and sue my client.
hogy lássa, mennyi szenvedést okozott a távozása, ha nem tud mást hozni, mint halált, pereljétek be a disznót. Ennyit tudok hozzátenni a teológiához.if after all the terrible days of this terrible century... he returned to see how much suffering his abandonment has created... if all he has to offer is death... you should sue the bastard.
- Andy akarta, hogy pereljék érte.- Andy was trying to get sued for fraud.
- Gyorsan, pereljék be!Quick, sue him!
Ahelyett, hogy őt perelnék, inkább az ügyvédjüket pereljék, amiért nem volt elég körültekintő Mr. Zale cégeivel kapcsolatban.So instead of suing him, you may want to sue your attorney for not doing his due diligence on Mr. Zale's subsidiary companies.
Be ne pereljék, mielőtt elveszíti a következő ügyét!Don't get sued before you lose your next case.
Mondd el, hogy fél óra alatt meggyőzted őket, hogy pereljék be a saját iskolájukat!Tell 'em how it took you 30 minutes to make them think they wanted to sue their own school.
- Én kit pereljek? Istent, mert áradást okozott vagy a Nemzeti Gárdát, mert nem segítettek nekem?What do I sue- God for causing the flood... or the National Guard for failing to show up and help?
Alan és Denny el van foglalva a Parti Őrséghez való csatlakozással, a barátnőd, Andrea azt akarja tőlem, hogy pereljek be egy krematóriumot, mert az anyjából cirkónium követ csináltak.Katie is taking care of a court-appointed matter. Denny and Alan are very busy trying to join the coast guard. Your friend Andrea wants me to sue some crematorium for turning her mother into a cubic zirconium.
Csak azért voltál kedves velem, hogy ne pereljek?You were just being nice to me so I-I wouldn't sue you?
Mindenki azt mondja, hogy pereljek, de az nem fogja visszahozni a fiamat.Everybody's telling me to sue, but that's not going to give me my son back.
Mégis mit vársz tőlem, pereljek be valakit?What do you want me to do, sue somebody?
- Akkor perelj be!So sue me. [Laughs]
- Akkor perelj be.Then sue me.
- Azt akarja, hogy perelj, de te nem fogsz. - Mije van ellenem?He wants you to sue, but you're not going to.
- Ne perelj.- Don't sue.
- Akkor pereljen be!- So sue me!
- Hadd pereljen.- Let him sue.
- Mibe kerül, hogy ne pereljen?So what's it gonna take for you not to sue?
- Nyugodtan pereljen be minket.- Feel free to sue.
- Rajta, pereljen be.Go ahead, sue me.
Akkor pereljünk!Then let's sue.
Könyörög nekünk, hogy pereljünk.He's begging for us to get sued.
Szerinted pereljünk a burger miatt?You think I should sue over the burger?
Szörnyű, de kit pereljünk?Terrific, so who do we sue?
Vagy inkább pereljünk!Uh...or we could sue.
Csak azt mondom, tett pár jó dolgot, pereljetek be érte.I'm just saying, he has done a couple of good things, so sue me.
Ne pereljetek!Please! Don't sue us!
Ne, ne pereljetek be.No, don't sue me.
- Hát, pereljenek be, miután leadtuk!Well, then sue us after it airs.
Akkor hadd pereljenek!Then let 'em sue.
Akkor pereljenek, oké?So sue me then, okay?
Bátran pereljenek be ezért is.But then, fearlessly, you sued me, too.
Csak pereljenek be nyugodtan.Feel free to sue me.
Akkor most... Be kell perelnem?So now... now I have to sue him?
Be kéne perelnem magát zaklatásért.I ought to sue for harassment.
Ha be kell perelnem őket, hogy visszakapjam a munkám, megteszem.So if I have to sue them to get my job back, then I will.
Nekem kell perelnem.I need to sue.
Nos, akkor be kell perelnem becsületsértésért.Well, then I'm going to sue him for defamation.
Be kell perelned őket, Judge.You've got to sue them.
De... ha perelned kell,But if you need to sue...
Ezért mondom, hogy be kell perelned az orvost.This right here is why I keep saying to sue.
A spermád sosem ért a petesejtemhez, és valakinek be kell perelnie a kormányt.Your sperm never touched my egg. And someone has to sue the government.
Akkor be kell perelnie.Then you have to sue for it.
Franz Kafkának plágium miatt be kéne perelnie a hadsereget.Franz Kafka ought to sue the US Army for plagiarism.
Ennek köszönhető, hogy felvilágosított affelől, hogy ha meg akarjuk kapni a tiszteletdíjunkat, be kell őt perelnünk.So candid, he's already told me we'll have to sue him for our fees.
Felmerült bennem, hogy be kéne perelnünk azt a klinikát.I'm starting to think that we need to sue that clinic.
Sajnos elég sok baj van ezzel, hogy megfelelően kivan-e fizetve a banda. Be kell perelnünk a kiadónkat, hogy kifizessenek.Unfortunately, there's a lot of fallout with- still, with bands getting paid, you know, we had to sue our label to get paid.
Be kell perelniük minket.We need them to sue us, right?
Ő az a vérszívó, aki a minket perlő fickót képviseli.She's the bloodsucker representing the guy who's suing us.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bérel
rent
pereg
spin
terel
direct somewhere

Similar but longer

perzsel
scorch

Random

modernizál
modernize
óv
protect
összezsugorít
shrink
pakol
pack
pályázik
go for
patkol
shoe
pereg
spin
pereskedik
litigate
pillant
glance
pityizál
tipple

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'sue':

None found.
Learning languages?