Worden conjugation

Conjugate worden - live

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
word I live
Jij/Je/U
wordt you live
Hij/Zij/Het
wordt he/she/it lives
Wij/We
worden we live
Jullie
worden you all live
Zij
worden they live

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
werd I lived
Jij/Je/U
werd you lived
Hij/Zij/Het
werd he/she/it lived
Wij/We
werden we lived
Jullie
werden you all lived
Zij
werden they lived

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal worden I will live
Jij/Je/U
zult worden you will live
Hij/Zij/Het
zal worden he/she/it will live
Wij/We
zullen worden we will live
Jullie
zullen worden you all will live
Zij
zullen worden they will live

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou worden I would live
Jij/Je/U
zou worden you would live
Hij/Zij/Het
zou worden he/she/it would live
Wij/We
zouden worden we would live
Jullie
zouden worden you all would live
Zij
zouden worden they would live

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
worde I live
Jij/Je/U
worde you live
Hij/Zij/Het
worde he/she/it live
Wij/We
worde we live
Jullie
worde you all live
Zij
worde they live

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben geworden I have lived
Jij/Je/U
bent geworden you have lived
Hij/Zij/Het
is geworden he/she/it has lived
Wij/We
zijn geworden we have lived
Jullie
zijn geworden you all have lived
Zij
zijn geworden they have lived

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was geworden I had lived
Jij/Je/U
was geworden you had lived
Hij/Zij/Het
was geworden he/she/it had lived
Wij/We
waren geworden we had lived
Jullie
waren geworden you all had lived
Zij
waren geworden they had lived

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geworden zijn I will have lived
Jij/Je/U
zal geworden zijn you will have lived
Hij/Zij/Het
zal geworden zijn he/she/it will have lived
Wij/We
zullen geworden zijn we will have lived
Jullie
zullen geworden zijn you all will have lived
Zij
zullen geworden zijn they will have lived

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geworden zijn I would have lived
Jij/Je/U
zou geworden zijn you would have lived
Hij/Zij/Het
zou geworden zijn he/she/it would have lived
Wij/We
zouden geworden zijn we would have lived
Jullie
zouden geworden zijn you all would have lived
Zij
zouden geworden zijn they would have lived

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
word live
Ihr
wordtlive

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for worden

There is no additional usage information for the verb worden.

Examples of worden

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
"...dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven""...if I deliver my body to be burned, - but have not love, I gain nothing."
"Als ik al mijn goederen zou uitdelen, - "...als ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden maar -"If I give away all I have, - and if I deliver my body to be burned, - but -
"Deze brief zal door onze kinderen worden afgeleverd."This letter will be delivered by our children.
"Ehrlichman kan aangeven hoe dit geleverd gaat worden"."Ehrlichman could provide the way to deliver it."
"Het geld zal geleverd worden aan onze kennissen in Rusland."The money will be delivered to our associates in Russia.
"Als ik naar de afd. motoren word overgeplaatst,... moet ik meestal alleen onderdelen bestellen,... en af en toe met een konvooi mee om munitie en dergelijke af te leveren.""If I get transferred to the motor pool, I'll mostly just be ordering parts, and occasionally will go along on convoys to deliver ammo and other supplies."
"Mocht gym veranderen in chinees restaurant, word je een bezorger op de fiets.""In event gym turn to Chinese restaurant, you bicyc-quow delivery boy."
'Als je heel braaf bent, en geen leugens vertelt... 'dan word je een echte jongen."If you're very, very good, and promise to tell no lies, "then you will become a real, live boy.
'Wanneer het word afgeleverd, het het zijn eigen postcode nodig"And when it makes a delivery lt needs its own zip code
- Dat was leuk toen we tien waren maar nu word ik verrot gestoken door de muggen.- Well, it was really fun when we were 10, but now, I'm just getting eaten alive by mosquitoes.
"Ik denk, Tenzij ik erg oud wordt"I suppose, unless I live to a really exceptional old age,
"Lang leve de Stuarts" wordt bedoeld."Long live the Stuart" sounds like.
"Onder de Republiek, wordt het land van de aristocraten die in Londen wonen... geconfisqueerd en opgedeeld onder werklozen en kleine boeren.""Under the Republic, the lands of the aristocracy who live in London will be seized and divided up against landless workers and small farmers. "
"Supernatural" wordt gefilmd voor een live publiek."supernatural" is filmed before a live studio audience.
"Want we weten dat als de Aardse tent waar we in wonen vernietigd wordt... "dan hebben we een gebouw van God... "een huis niet door de mens gemaakt...For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, a house not made from hands, eternal in the heavens.
"Hij woonde in de buurt van de plek waar een vermoord kind werd begraven.""He lived in close proximity to the burial site of a murdered child."
"Ik heb veel geleefd... "veel gebeefd... "werd omringd door kleine mensen die vergaten dat we naakt aankomen...'l've lived a lot... '...trembled a lot... '...was surrounded by little men who forgot that we enter naked... '...and exit naked... '...and that no accountant can audit life in our favor. '
'Ik werd geboren toen ze me kuste... en ik stierf toen ze me verliet. Ik heb een paar weken geleefd toen ze van me hield.' Vind je het mooi ?I was born when she kissed me I died when she left me I lived a few weeks while she loved me.
'Ze leefde in een wereld waar te veel werd verlangt.'"She lived in a world where too much was required."
'n Jongetje die in het gebouw woonde die wel eens omging met Sydney Barringer zei dat hij zes dagen eerder had gezien dat het geweer geladen werd.A young boy who lived in the building... sometimes a visitor and friend to Sydney Barringer... said that he had seen, six days prior... the loading of the shotgun.
Als mannen van uitputting bezweken, bracht men ze niet naar 'n dokter... maar werden ze voor dood achtergelaten.Those businessmen didn't care if we lived or died. Once' some people fainted from exhaustion. But they didn't take them to a doctor.
Als we 200 werden, zouden we nog steeds menselijk zijn... en dezelfde fouten maken.If we lived 200 years, we'd still be human. We'd still make the same mistakes.
Dat is zo cool. Terwijl hij leefde in het huis en werden er frequent... seances en vreemde experimenten en nog veel meer gehouden. Sommigen zeggen dat dit vervloekte kasteel uiteindelijk... de beroemde goochelaar zijn leven kostte.That's so cool. "While he lived in the house and became a frequent host to seances, strange experiments and more, some say this cursed castle may have finally cost the famous mag-- magician his life."
De Turken, die in Centraal Azië leefden, ten noorden van het Altai Gebergte en de Gobi woestijn, werden verdeeld in een oostelijke en een westelijke groepering.The Turks, who lived in Central Asia, north of the Altai Mountains and the Gobi desert, became divided between an Eastern and a Western faction.
De edelstenen werden gevonden, alles werd opgelost en mooie prinses Alina trouwde met prachtige prins Ali. en ze leefden nog lang en gelukkig.The precious gems were found... the wrong was righted... and beautiful Princess Alina... married wonderful Prince Ali... and they lived happily, forever and ever.
Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede... op Aarde zoals in de Hemel.Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil...
de beker heffen wij zijn naam worde...His men may live on, Let every cup raise...
- Het spijt me, maar ik weet hoe Machello zo oud is geworden.Sorry. Uh, I think I know how Machello has lived so long.
-Ja, ik had een oudoom die zoop en rookte zich helemaal de pleuris, 96 geworden.- Yes. I had a great-uncle. He drank and smoked his head off and he lived to be 96.
-M'n opa is 90 geworden.My grandfather lived to be 90.
Als die bus er niet geweest was was ik misschien wel 93 geworden.If it wasn't for that bus, I'd have lived to be 93.
Als hij was blijven leven, dan was hij na de dood van Roosevelt... de volgende president van Amerika geworden.Had he lived, it's very possible Chapman could have been Roosevelt's running mate in the 1944 election and upon his death, the next president of the United States."

Questions and answers about worden conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about worden
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
aardendo
gordengird
hardendo
hordendo
weddenwager
weidenfeed
wendenturn about
wiedenweed
wijdendedicate
windenwind
woedenrage
woelentoss
wokkendo
wolvendo
wondenwound
Different length:
gewordenbecome

Other Dutch verbs with the meaning live

Verb
leven
wonen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
wegtreiterendo
wellensoak
wervelenswirl
wezenbe
winkelenshop
wippenbalance
wonenlive
worgenstrangle
zaligendescend
zeggensay