Zeggen conjugation

Conjugate zeggen - say

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zeg I say
Jij/Je/U
zegt you say
Hij/Zij/Het
zegt he/she/it says
Wij/We
zeggen we say
Jullie
zeggen you all say
Zij
zeggen they say

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zei;zegde I said
Jij/Je/U
zei;zegde you said
Hij/Zij/Het
zei;zegde he/she/it said
Wij/We
zeiden;zegden we said
Jullie
zeiden;zegden you all said
Zij
zeiden;zegden they said

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal zeggen I will say
Jij/Je/U
zult zeggen you will say
Hij/Zij/Het
zal zeggen he/she/it will say
Wij/We
zullen zeggen we will say
Jullie
zullen zeggen you all will say
Zij
zullen zeggen they will say

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou zeggen I would say
Jij/Je/U
zou zeggen you would say
Hij/Zij/Het
zou zeggen he/she/it would say
Wij/We
zouden zeggen we would say
Jullie
zouden zeggen you all would say
Zij
zouden zeggen they would say

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zegge I say
Jij/Je/U
zegge you say
Hij/Zij/Het
zegge he/she/it say
Wij/We
zegge we say
Jullie
zegge you all say
Zij
zegge they say

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gezegd I have said
Jij/Je/U
hebt gezegd you have said
Hij/Zij/Het
heeft gezegd he/she/it has said
Wij/We
hebben gezegd we have said
Jullie
hebben gezegd you all have said
Zij
hebben gezegd they have said

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gezegd I had said
Jij/Je/U
had gezegd you had said
Hij/Zij/Het
had gezegd he/she/it had said
Wij/We
hadden gezegd we had said
Jullie
hadden gezegd you all had said
Zij
hadden gezegd they had said

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gezegd hebben I will have said
Jij/Je/U
zal gezegd hebben you will have said
Hij/Zij/Het
zal gezegd hebben he/she/it will have said
Wij/We
zullen gezegd hebben we will have said
Jullie
zullen gezegd hebben you all will have said
Zij
zullen gezegd hebben they will have said

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gezegd hebben I would have said
Jij/Je/U
zou gezegd hebben you would have said
Hij/Zij/Het
zou gezegd hebben he/she/it would have said
Wij/We
zouden gezegd hebben we would have said
Jullie
zouden gezegd hebben you all would have said
Zij
zouden gezegd hebben they would have said

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
zeg say
Ihr
zegtsay

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zeggen

There is no additional usage information for the verb zeggen.

Examples of zeggen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! - En dat is alles wat je wilt zeggen?- And that's all you have to say?
! Laat me u "Amen" horen zeggen!Let me hear you say "amen"!
! Maar ik moet zeggen, worden afgetrokken terwijl je naar jezelf kijkt op TV?But I gotta say, getting jerked-off while you're watching yourself on TV?
! Waarom zou hij wat tegen mij zeggen?Why would he say something to me?
! Wat probeer je te zeggen?What are you trying to say?
! Iemand, zeg iets.Ay, somebody say something to me!
! Wat zeg je nou?What are you saying?
! Wat zeg je?What are you saying?
" Godverdomme. " zeg je."Goddamn. " you say.
"'Hartelijk dank, koning', zeg ik welopgevoed# "Thanks a lot, King", says I in a manner well-bred #
! - Wat zegt hij?- What's he saying?
! Er staat niks van in de regels boek, dat zegt dat je niet een beetje verf in een handschoen mag doen!There's nothing in the rule book says you can't have a little bit of paint inside a glove!
! Hij zegt dat hij belangrijke informatie heeft.- Sorry, but he says he's got something very important to tell you.
! Is dat wat je zegt!Is that what you're saying?
! Wie zegt dat ?Who's been saying that ?
"Ik, te verlegen om hallo te zegge."Me- too shy to say hello." [ Gasps ]
"Offe moete ik zegge... Beste buurvrouw."Iway ouldshay say...dear neighbor...
Deze keer, toen ik 'm hoorde zegge 100 meter verder... gaf ik mezelf 50 op 50.But this time, when I heard him say a couple of hundred yards down the road... I gave myself 50-50.
Dus wat ik probeer te zegge is dat ik de geen enkel nacht zal thuis zijn het komende jaar.So I guess what I'm saying is I won't be home nights for about a year.
Het leek of je iets belangrijk ging zegge over Francine.You sounded like you were gonna say something important about Francine.
" Ik kan me niet herinneren wie het gezegd heeft"l can't recall who said it
"Alles wordt gezegd dat moet worden zei in een kwart van een uur, Miss Blenkinsop"Everything is said that needs to be said in a quarter of an hour, Miss Blenkinsop.
"Als alles is gezegd, valt er niks meer te zeggen.""When all is said and done, there's nothing left to say or do."
"Doe open in naam der wet". Dat heb je niet gezegd."Open in the name of the law." You have not said that.
"Een revolutie voerje niet door met handschoenen aan," heeft Lenin gezegd." You can't make revolution with your gloves on," Lenin said.
# Je zegde dat je een revolutie wilde, wel ## You say you want a revolution, we-ell #
- Ach, hij zegde Phoebe af. Niet mij.I can take comfort in the fact that he cancelled on Phoebe, and not me.
- Dat zegde ze ook altijd.- She said that too.
- Ik zegde ons huurcontract op.I let go of our lease.
- Mijn man zegde af. Zijn vrouw is in de stad.All I'm asking is that you don't judge
- Ik heb m'n leven geleefd zeggend 'wat als?I'm sorry. I lived my life saying, "What if...?"
- Ik wil het nu gaan opnemen en zeggend dat het een heel slecht idee is.- l want to go on record right now as saying that this is a very bad idea.
60 minuten voordat de vlag eruit schiet zeggend, "Gefopt!"60 minutes until the flag shoots out saying, "Fooled you!"
Arthur werd afgevoerd door Merlijn, zeggend dat hij op weg was naar een deel van Avalon, dat volgens de legende een magische plaats was waar de doden samenkwamen.Arthur was then carried off in a barge by Merlin, saying that he was heading for the veil of Avalon, which according to legend was a magical place where the dead would meet.
Brock Alecksen gaf net een beëdigde verklaring aan de openbare aanklager zeggend dat u hem chanteerde met het doden van Larry McPhee en Anthony Hicks.Brock Alecksen just gave a sworn statement to the U.S. Attorney saying that you blackmailed him into killing Larry McPhee and Anthony Hicks.

Questions and answers about zeggen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zeggen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
biggenpig
joggenjog
leggenput
liggenbe situated
loggenlog
raggendo
reggendo
soggendo
zeikenwhine
zeilensail
zendenleather
zengenscorch
zettenput
zeulenlug
zeurenwhine
Different length:
afzeggencancel
nazeggenrepeat
omzeggendo
opzeggendo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
wegsnellenscud
wegwassenwash away
wijtenblame
wrekenrevenge
wroetengrub
zabbendo
zegevierentriumph
zeikenwhine
zigzaggenzigzag
zogensuckle