Leve conjugation

Conjugate leve - live

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
lever I live

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
levede I lived

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil leve I will live

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har levet I have lived

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde levet I had lived

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have levet I will have lived

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have levet I would have lived

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
lev live!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for leve

There is no additional usage information for the verb leve.

Examples of leve

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Da jeg blev musketer, lærte jeg, at hver gang jeg drog mit sværd, skulle jeg ikke tænke på, hvad jeg dræbte, men hvad jeg lod leve.When I became a Musketeer, I was told, each time I drew my sword, I should consider not what I killed, but what I allowed to live.
Og jeg håber, du vil leve for dette - at elske mig, som en far elsker sin søn.And I pray you live for this: to love me like your son.
Ligesom at verden heller ikke kan leve med krig.So the World will not live at war.
Så kan folket heller ikke leve på en revolution.So also the people do not live on revolution.
Lige meget hvad vi skaber. Lige meget hvad vi gør vil vi gå bort. Men i jer vil Tyskland leve evigt.Whatever we create today... whatever we do... will all pass away... but in you Germany will live on.
Vi lever i et universelt energifelt.We live in a universal force field.
En pludselig forståelse af at det er sådan en frygtelig verden, vi lever i.A sudden realization that It is such a horrible, horrible world we live in.
Vi lever af rationer, men nu, hvor Ziggurat skal fejres, får vi ikke engang dem.We live on rations but with the celebration for the Ziggurat we don't even get those.
- Men Leer, Müller og jeg lever...We were separated, but Leer's alive and Müller is alive and I'm alive.
Du og jeg lever.'You and I live. How I miss you.'
I seks år levede han inde i den maske!And for six more, he lived in that mask!
Da kongen herskede, levede vi i fred.While he reigned over us we lived in peace.
De levede i luften og i vandet, og også på land.They lived in the air and water as well as on land.
Her ligger en gammel mand, han levede, og han døde.This here old man just lived a life and just died out of it.
Han levede af dem.He lived by them.
- lkke en levende sjæl.- Not a living thing.
Men at se er at tro. Mine partnere og jeg har et levende bevis på vores eventyr.But, ladies and gentlemen, seeing is believing and we, my partners and I have brought back the living proof of our adventure.
Når du taler om din sindssyge lyst til at skabe levende mænd fra de dødes støv, synes et underligt syn at vise sig i værelset.And when you rave of your insane desire to create living men from the dust of the dead, a strange apparition has seemed to appear in the room.
Jeg hader levende.Hate living.
Med min metode har jeg skabt en perfekt hjerne, levende, men passiv.I have created, by my method, a perfect human brain-already living, but dormant.
- Jeg har altid levet i en tunnel.I guess I've always lived in a tunnel.
Jeg har ikke levet et godt liv.I haven't lived a good life.
For blandt alle hjortene i skoven, har ingen levet halv så lang tid.For of all the deer in the forest, not one has lived half so long.
Hvad det angår, har De levet op til mine højeste standarder.In that respect you've lived up to my highest standards.
Mine damer og herrer... Showet, som De har set i aften, har levet i lang tid, fordi det fandt vej til Deres hjerter.Ladies and gentlemen the show which you have seen tonight has lived a long time because it found a place in your hearts.
Åh, Konge af Judæa og Israel, lev for evigt.AMBASSADOR: Oh, King of Judah and Israel, live forever.
Slut jer til os og lev i fred eller forsæt jeres nuværende kurs og gå imod tilintetgørelsen.Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration.
Se ikke, rør ikke, kæmp ikke, træk ikke vejret, lev ikke.Don't look, don't touch, don't fight,... ..don't breathe, don't live.
Politiets indstilling er lev og lad leve.The attitude of the police is live and let live.
Bliv i din lejlighed og lev dit eget liv og lad mig leve mit.Stay in your own apartment and lead your own life and let me live mine! Darling!

Questions and answers about leve conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about leve
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arveinherit
givegive
havehave
hæveraise
ladelet
lavemake
ledemanage
legeplay
lejerent
lidesuffer
limeglue
liveenliven
lovepraise
ludelout
lunewarm
Different length:
leveresupply

Do you know these verbs?

VerbTranslation
indtastetype in
knusehug
krydsecross
kuecow
kulepit
lettelighten
leveresupply
limeglue
male byen rødpaint the town red
marineremarinate