Teikt conjugation

Conjugate teikt - to say

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
teicu I say
Tu
teic you say
Viņš/viņa
teic he does say
Mes
teicam we say
Jūs
teicat you all say
Viņi/viņas
teic they say

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
teicu I did say
Tu
teici you did say
Viņš/viņa
teica he did say
Mes
teicām we did say
Jūs
teicāt you all did say
Viņi/viņas
teica they did say

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
teikšu I will say
Tu
teiksi you will say
Viņš/viņa
teiks he will say
Mes
teiksim we will say
Jūs
teiksiet you all will say
Viņi/viņas
teiks they will say

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
teiktu I/you/... would say

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
teic you say!
Jūs
teicietyou all say!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for teikt

There is no additional usage information for the verb teikt.

Examples of teikt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
BT uzskata, ka nav pareizi teikt, ka 1995. gadā veiktā vērtēšana arī bija par pamatu, nosakot vērtību 2000. gadā, un devusi noteiktību uz desmit gadiem: vienošanās, kas attiecas uz vērtības noteikšanu 1995. gadā, tika īstenota tikai 2000. gadā, jo tiesas process kavējās.According to BT, it is also wrong to say that the 1995 valuation also served as a basis for determining the 2000 values and conferred ten years of certainty on BT: the settlement concerning the 1995 valuation only took place in 2000 because of delays in the legal proceedings.
Tādēļ nav pareizi teikt, ka BT nerodas nodokļu saistības, kā to apgalvo sūdzības iesniedzējs vai trešā persona, tāda kā Altnet.Therefore, it is not correct to say that BT does not face any incremental tax liability, as suggested by the complainant or third parties such as Altnet.
Ar Intel nesaderīgas operētājsistēmas (piemēram, firmas Apple operētājsistēma Macintosh) “pieslēgšana” (varētu teikt, adaptēšana), lai tā varētu darboties ar aparatūru, kas ir saderīga ar Intel, ir ilgs un dārgs process.‘Porting’ (that is to say, adapting) a non-Intel-compatible operating system (for example Apple’s Macintosh) to run on Intel-compatible hardware is a long and costly process.
Es vienkārši teicu, ka gribu beidzot izbaudīt īstas brīvdienas ar savu vīru un mazo meitiņu bez vienmēr klātesošas vīramātes.All I’m saying is that it would be really nice to go on a proper holiday, with just my husband and daughter, without my mother-in-law constantly hovering in the background.
Vai es teicu aatraak?Did l say quicker?
Ok, es arii patiesiibaa neesmu tas ko teicu.Okay, so let's say, hypothetically, l'm not exactly who l said l was.
Profesors Joule teic, ka galvenais panākumu noslēpums ir“pareiza saziņa – procesā svarīgi nodrošināt ne tikai to, kurš ko kuram saka un kādu kanālu izmanto, bet arī jābūt skaidrai norādei par to, ko cilvēks var paveikt.”Sīkāku ieskatu Joule uzskatos var gūt, iepazīstoties ar viņa darbu Des intentions aux actes citoyens (3).Prof. Joule describes the key to success as:‘proper communication – not just ensuring that“who says what, to whom, and via which channel”is in the process, but also there must be a clear indication of what the individual can do’. Further details of Joule’s thinking can be found in his paper ‘Des intentions aux actes citoyens’ (3).
“Tomērstarp abām struktūrām skaidri jaušamas kultūras atšķirības,” teic viņa.‘But there are clearcultural differences between the twobodies,’ she says.
Bubuļa kungs teic, ka gaidāmas nepatikšanasWhen Mr Oogie Boogie says There's trouble close at hand
Tu tā teici.You did say that.
Ar viņu bija īpaša saikne. Tu teici, ka šķirsies un mēs pārcelsimies uz Toskānu.I did say that, but nothing I ever told you was true.
Esmu drošs, ka viņš tā teica.I'm sure he did say that.
Es teikšu, ja atgriezīsies pie Māršala kundzes, izturies pret viņu uzmanīgi, jo, zini...I will say, if you do get back with Miss Marshall, handle with care, because, you know...
Bet es teikšu vienu.But I will say this.
Tāpēc teikšu vēlreiz, es gribu to, ko tu man nozagi, tūliņ pat!So, I will say it once more, I want what you stole from me and I want it now!
Līdzko atstāsi šīs telpas, ik reizi, kad gadīsies iespēja, lai kāda tā būtu, tu teiksi "jā".Once you leave this building every time an opportunity presents itself no matter what it is you will say yes.
Visur visi teiks Klints Īstvuds... ir lielākais nožēlojamais gļēvulis Rietumos!Everybody everywhere will say Clint Eastwood is the biggest yellow-belly in the West!
Angļu vēsturnieki teiks, - esmu melša. Taču vēsturē ierakstīti tie, kas pakāra varoņus.Historians from England will say I am a liar, but history is written by those who have hanged heroes.
Par ievadprogrammu, kur bija iekļauti arī valodas kursi, es teiktu, ka universitātes starptautisko sakaru birojs par mums ļoti labi rūpējās un biroja darbinieki bija ļoti laipni un patīkami.“Considering the introductory programme including language courses, I would say we were very well looked after by the university’s international office, and the stain the offices were very kind and pleasant".
Lai atbildētu uz bažām, ko izteikusi māte un atkārtojusi iesniedzējtiesa, attiecībā uz saistību starp Lietuvos apeliacinis teismas 2007. gada 15. marta nolēmumu un Amtsgericht Oranienburg 2007. gada 20. jūnija nolēmumu, kas abi paredz bērna atpakaļatdošanu, es vispirms teiktu, ka diviem lēmumiem ar vienu un to pašu saturu parasti nav jātraucē vienam otram.In response to a concern expressed by the mother and echoed by the referring court, concerning the relationship between the decision of the Lithuanian Court of Appeal of 15 March 2007 and that of the Oranienburg court of 20 June 2007, both entailing the child’s return, I would say first of all that two decisions with the same effect should not normally interfere with each other.
“Tiem, kuri apgalvo, ka drošība maksā naudu, es teiktu, ka tās trūkums maksā vairāk.”“To those who say that safety costs money, I would say that the lack of it costs more.”

Questions and answers about teikt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about teikt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
ieteiktadvise
noteiktidentify
pateiktsay

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
tecētflow
tiektdrive away
trūktlack
veiktcarry out
Different length:
ieteiktadvise
noteiktidentify
pateiktsay

Other Latvian verbs with the meaning say

Verb
pateikt
sacīt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apvainotiesresent
briestswell
drīkstētdear
iemācītieslearn
kniebtnip
lastbreak
noslīktbe drowned
raktdig
tuvotiescome nearer
vajadzētbe needed