Udtale conjugation

Conjugate udtale - say

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
udtaler I say

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
udtalte I said

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil udtale I will say

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har udtalt I have said

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde udtalt I had said

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have udtalt I will have said

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have udtalt I would have said

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
udtal say!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for udtale

This verb can also mean the following: pronounce, express, state, declare

Examples of udtale

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Hvad ærlighed angår, kan ingen udtale sig.As far as being the most honest, no one can say.
Det er for tidligt at udtale sig om, men der er visse ligheder.I'd rather not say at this time. There certainly seems to be a little similarity.
De har ikke pligt til at udtale Dem men det, De siger, kan bruges mod Dem.You're not obliged to say anything unless you wish. But anything you do say will be taken down in writing and may be used in evidence.
Jeg kan ikke udtale mig endnu.- Yes, we are. We don't have anything to say now.
- Du har ret til ikke at udtale dig, alt hvad du siger, kan og vil blive brugt imod dig.Anything you say...
Politichefen udtaler, at der står en udenlandsk forbryderbande bag.Police chief says there is a foreign criminal gang behind.
Kilder udtaler, at hændelsen ikke kommer som nogen overraskelse, da Thomas er psykisk uligevægtig efter bruddet. Har du set filmen?Sources say this latest incident is not surprising given Thomas' delicate mental state since his split with Gwen.
Hvis du udtaler dig, kan det blive brugt imod dig.Anything you say may be used against you.
Jeg ved, jeg ikke behOver udtale mig, sa jeg udtaler mig ikke om Leo.Sheriff, I'm just gonna say this: I know I don't have to, so I'm not gonna say anything against Leo.
Politiet udtaler sig ikke, men jeg har fået at vide at han var alene i bilen da ulykken skete for knap en time siden.Now, fire and police officials aren't saying much at this point. Here's what I do know. I have been told that the congressman... was alone in the vehicle when this accident happened just under an hour ago.
Premierministeren udtalte, at England og Grand Fenwick er forenede, ikke kun gennem sprog og historie, men ved blodets bånd.The prime minister said Britain and Fenwick are united not only by language and history, but by blood.
Præsidenten udtalte, at Sovjetunionen allerede har udviklet en Q-bombe, men at de fredselskende arbejdere i USSR vil gøre alt for at forhindre, at Fenwicks bombe falder i hænderne på de grådige, imperialistiske, krigselskende ... hyæner.The premier said that the Soviet Union had already invented a Q-bomb but the workers of the USSR would do anything to prevent the bomb from falling into the hands of the imperialist, warmongering hyenas.
En talsmand udtalte, at selv om de ikke forventede uroligheder, ville de alligevel tage deres forholdsregler...A spokesman said, while they weren't expecting any trouble they were going to be prepared...
"En talsmand udtalte, at mr. Allen var meget oprørt og overvejede at holde op med at filme i New York."A spokeswoman for the legendary filmmaker said that Mr. Allen was extremely agitated and wondered if his days of shooting movies in New York were over."
Du udtalte lans navn forkert.You said Ian's name wrong.
- Det har jeg ikke udtalt.I never said that.
Så hvis jøderne er, som en jøde selv har udtalt, et folk, der ikke tager et ja for gode varer, så lad os sige ja til dem.So if the Jews are, as one of their own has said, a people who will not take yes for an answer,
Det er det rene blodbad, og ikke en eneste, Vestlig leder har udtalt sig om hvad det er der sker her.This is total carnage, and not a single western leader has said a thing about what's going on here.
Jeg tror ikke på, min bror har udtalt sig sådan.I dont believe my brother said that!
Jeg har altid hørt det udtalt "kræjken".I always heard it said "krayken".
Se på hinanden og udtal ordene.Look upon each other and say the words.

Questions and answers about udtale conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about udtale
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
aftalearrange
betalepay

Do you know these verbs?

VerbTranslation
skubbepush
spadserestroll
søledirty
trasketrudge
trække fraadd
tvivledoubt
tævetrash
udsættesubject to
udtrykkeexpress
vigefall back