התרגז [htrgz] (to get angry) conjugation

Hebrew
36 examples
This verb can also mean the following: anger, become angry

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתרגז
mitəragez
I/you/he (masculine) get angry
מתרגזת
mitəragezet
I/you/she (feminine) get angry
מתרגזים
mitəragəziym
we/you all/they (masculine) get angry
מתרגזות
mitəragəzṿot
we/you all/they (feminine) get angry
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התרגזתי
hitəragazətiy
I got angry
התרגזת
hitəragazəta
you (masculine) got angry
התרגזת
hitəragazətə
you (feminine) got angry
התרגז
hitəragez
he got angry
התרגזה
hitəragəzah
she got angry
התרגזנו
hitəragazənṿ
we got angry
התרגזתם
hitəragazətem
you all (masculine) got angry
התרגזתן
hitəragazəten
you all (feminine) got angry
התרגזו
hitəragəzṿ
they got angry
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתרגז
’etəragez
I will get angry
תתרגז
titəragez
you (masculine) will get angry
תתרגזי
titəragəziy
you (feminine) will get angry
יתרגז
yitəragez
he will get angry
תתרגז
titəragez
she will get angry
נתרגז
nitəragez
we will get angry
תתרגזו
titəragəzṿ
you all (masculine) will get angry
תתרגזנה
titəragezənah
you all (feminine) will get angry
יתרגזו
yitəragəzṿ
they (masculine) will get angry
תתרגזנה
titəragezənah
they (feminine) will get angry
Imperative mood
-
התרגז
hitəragez
get angry!
התרגזי
hitəragəziy
get angry!
-
-
-
התרגזו
hitəragəzṿ
get angry!
התרגזנה
hitəragezənah
get angry!
-
-

Examples of התרגז

Example in HebrewTranslation in English
. אפילו לא הרשתי לעצמי לכעוס או להתרגז , אני מתכוון, אתה יודע, היום ... , צ'יקיטה, ניקולאס, מרינהI mean, I didn't even allow myself to get angry or annoyed. I mean, you know, today Chiquita, Nicolas, Marina -
...גורמים לי לחשוב על קופים .אתה לא חייב להתרגזYou don't have to get angry.
.אתה מעוצבן .לא, אני לא נוהג להתעצבן .אתה מרוגז .אני לא נוהג להתרגזYou're angry. No, no, I don't get angry. Well, you're upset.
.ואני מבטיח לא להתרגז אתה רוצה לדעת עם .הרגתי את הבחור ההואAnd I promise I won't get angry. You want to know if I killed that guy.
.שרה החלה להתרגז צעידה רגלית בערב לשמירה על .הגזרה היה הדבר שחיכתה לו כל היוםLet me see. Sarah was beginning to get angry. Her evening fitness walk was the one thing she looked forward to all day, and Richard knew this.
? ולמה הוא התרגזAnd why did he get angry?
.אך לא היתה לנו ברירה אחרת ,כאשר אתה מתרגז, ברוס ,ברגע שהזעם מכריע אותךBut we had no choice. When you get angry, Bruce, when you're overcome by rage, you are a force of destruction.
את אף-פעם לא ממש .ראית אותי מתרגזYou've never really seen me get angry.
דבר כזה ברדיו אתה יודע, שאתה מתרגז .האוזניים שלך נעשות אדומות .אתה רואה, כמו עכשיוWhen you get angry, your ears turn red. See, there they go.
הוא גילה לפני שאני מתרגז, למה שלא ?He found out. Uh, before I get angry, why don't you tell me what happened?
הלוואי שהיית כדי שנוציא את זה .החוצה ונפתור את זה .אני לא מתרגז .אני נוטה להפניםWell, then I wish you would. I wish you'd get angry so that we could have it out. I don't get angry.
,אני לא מתרגזת .אני נוקמתI don't get angry. I get even.
,את מתרגזת עלי לשניה ?You get angry at me for a second and you wanna send me to jail?
.אני אוהב כשאת מתרגזת .כלומר, על אנשים אחרים, חוץ ממני(Sighs) - I love when you get angry. - (Sighs)
אולי תרדי מזה כבר- .את מתרגזת כי יש משהו במה שאני אומרת- אני מתרגזת כי אין כלום .במה שאת אומרת-you get angry because there is something i get upset because there isn't anything i'm coming with you -where?
בהתחלה, הייתי מתרגזת .מכל דבר שהוא עשה !At first, I used get angry with everything he did... and now, I love those very same things...
,כשמסדרים אותם ,הם מתרגזים והם יעשו הכל .כדי לנקוםWhen they're crossed, they get angry, and they'll do anything to get back.
,עד כדי כך שכשאתם חושבים על זה ? אתם מתרגזים מחדש.So much that when you think about it, you get angry all over again.
-למה .כל פעם שאנחנו מדברים אנחנו מתרגזים אנחנו עדיין לומדים להכיר .זה את זו, וזה טוב ,את למדת שאני קצת חסר ביטחון .ואני למדתי שאת די רגישה-Why? You know, every time we do, we just get angry. Well, we're still getting to know each other,
אותו האובייקט, בשני מקומות בו זמנית ואז אנשים במעבדה מתרגזים אוכלים צהרים, הולכים הביתה וחיים את חייהם כאילו שלא קורה שום דבר מיוחדThat it's the same object and it's in two places at once. When people tinker in the lab, and they get angry about things, and they have lunch... and they go home and they lead their lives... just as though nothing utterly astounding is happening... because that's how you have to go about it--
רוב האנשים הופכים לאנשים .אחרים כשהם מתרגזים ‏ ‏ ‏ ‏ רובם לא דוחפים נערות .בנות 15 למסילותDetective, I think most people turn into another person when they get angry. Most people don't push 15 year olds into F trains.
,כרגיל, לא טרחת לשאול עליי ואני התרגזתי ואמרתי לדודה .שאת מנודה מהמשפחהAnd as usual, you didn't care asking about me, I got angry and I told your aunt that you were an outcast, and as I continued giving out about you
.אני .הועצמת .התרגזתי-Me. You got empowered. I got angry.
.התרגזתי ופשוט הסתלקתי נלחמנו ביפנים ובקומוניסטים .ואז נסעתי לטייוואן בשנת 1951I got angry and just took off. We fought the Japs and the Communists... and then I went to Taiwan.
.התרגזתיI got angry.
.זה היה חסר טאקט מצידי באותו יום .אני כפיתי את עצמי עליך .אני התרגזתיI was tactless the other day. I forced myself on you. I got angry.
,כשהוא באמת רצה להפסיק לא הייתה לו בעיה לעשות זאת ואת התרגזתWhen he really wanted to stop he had no problems doing it. And you got angry.
.אני לא רוצה לדבר על זה יותר ,אז התרגזת, הייתה לך התפרצות כעס ועכשיו את לא רוצה לדבר על הכעס שלך ?So you got angry, had an angry outburst, and now you don't want to talk about your anger in anger therapy?
.התרגזת עלי כשאמרתי לך את זה .כל הסימנים שם ?You got angry with me when I mentioned it to you. All the signs are there.
אתה התרגזת ,בפגישה האחרונה שלנו .והשלכת אגרטל דרך חלון המסדרוןYou got angry during our last session and threw this vase through the hall window.
הוא דחה אותך, אתה התרגזת, נהיית אלים.He rejected you. You got angry... And violent.
,היינו בדרך לאחותך וסיפרתי בדיחה על גיסך .ואמא שלך התרגזהWe were headed to your sister's,I made a crack about your brother-in-law, and your mother got angry.
אז אמרתי שאני יכולה לכבס לה את השמלה .שוב ושתבוא לקחת אותה מחר סילין התרגזה עלי ואמרה שאף אחד לא שאל אותי .ושהיא זאת שמקבלת כאן החלטות היא אמרה שהשמלה הייתה מוכתמת כבר קודם וזה לא קשור אלינוYeah. Then I said we can wash her clothes again and she can take them tomorrow. Then Céline got angry with me and said no one asked you anything.
ואז היא התרגזה .וגררה אותי לסיפור הזה ...היא הזכירה את ...יחסינו בבית המשפטThen she got angry and pulled me into this. She mentioned our our relationship in court...
לשאול אותה לגבי זה .שאלתי, אבל היא רק התרגזה אמרה לי שאין .לי אמונה בהI did, but she just got angry. Told me I had no faith in her.
ניסיתי לתת לו את ליהנות מהספק , אבל משהו בו ... ואז ניסיתי להזהיר את ולנטינה , אבל היא רק התרגזה איתי .I tried to give him the benefit of the doubt, but something about him... Then I tried to warn Valentina, but she just got angry with me.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התרגל
get used to
התרפא
recover

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הותפל
be desalinated
התגלגל
roll
התחבר
connect
התעטף
wrap
התפלא
be surprised
התקרב
approach
התקשר
bare infinitive of
התרגל
get used to
זרח
shine
חלק
divide

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'get angry':

None found.
Learning languages?