Μπορώ (can) conjugation

Greek
24 examples
This verb can also have the following meanings: it is possible, may, be able, it

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
μπορώ
I can
μπορείς
you can
μπορεί
he/she does can
μπορούμε
we can
μπορείτε
you all can
μπορούν
they can
Future tense
θα μπορέσω
I will can
θα μπορέσεις
you will can
θα μπορέσει
he/she will can
θα μπορέσουμε
we will can
θα μπορέσετε
you all will can
θα μπορέσουν
they will can
Aorist past tense
μπόρεσα
I caned
μπόρεσες
you caned
μπόρεσε
he/she caned
μπορέσαμε
we caned
μπορέσατε
you all caned
μπόρεσαν
they caned
Past cont. tense
μπορούσα
I was caning
μπορούσες
you were caning
μπορούσε
he/she was caning
μπορούσαμε
we were caning
μπορούσατε
you all were caning
μπορούσαν
they were caning
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be caning
μπορείτε
can
Perfective imperative mood
μπόρεσε
can
μπορέστε
can

Examples of μπορώ

Example in GreekTranslation in English
Γι αυτό, λοιπόν, δεν μπορώ παρά να ακυρώσω τις επιπρόσθετες δραστηριότητες σου.I, therefore, have no alternative but to cancel all your extras.
Δεν μπορώ να πιστέψω άφησα να μου μιλήσει σε ακύρωσης δείπνο με Vanessa για αυτό.I can't believe I let you talk me into canceling dinner with Vanessa for this.
Θα πάρω την Σάστα και θα της πω ότι δεν μπορώ να πάω.- I remember to cancel the Shasta.
Κοίτα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι μια κόλαση ενός ντροπής να ακυρώσει το γάμο τώρα με βάση όσα γνωρίζουμε.Look, all I'm saying is it would be a hell of a shame to cancel the wedding now based on what we know.
! -νομίζεις... ότι μπορείς να το αντέξεις αυτό;! - Ohh! - You think... you can handle this?
! Νομίζεις πως μπορείς να κρύψεις την ενοχή σου πίσω από την δική του?Do you think you can hide your guilt behind his?
" ... Δεν μπορείς να έχεις 'όχι' στην καρδιά σου..."You can't have 'no' in your heart..."
" Αδελφέ, μπορείς να ετοιμάσεις το κρέας για τα χάμπουργκερ";"Hey, bro, can you make me, like, a hamburger, huh?"
Όποιος τύπος μπορεί να παίξει την τρομπέτα όπως αυτός μπορεί να μου χρωστάει 400 δολάρια.Any guy who can play the horn the way he does can owe me 400 bucks.
! Ισχυρίζεται ότι όλοι μπορούμε να το μάθουμε αυτό, όποτε το θέλησουμε!He says we can all learn that, whenever we want to learn it.
! Ναι, μπορούμεYes, we can!
" Αν θέλεις μπορούμε να βρούμε τον προορισμό μας ξανά.""lf you want we can find our destination again."
" Δέν μπορούμε να σώσουμε την ανθρωπότητα, χωρίς να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας.""We can't save humanity without holding on to what makes us human."
" 0500 και δεν μπορείτε να πάτε στο σπίτι"0500 and you can't go home"
" Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό."You can't do that.
" Εν τω μεταξύ παιδιά μπορείτε να γράψετε και σεις, έτσι;"Meanwhile you guys can write too, can't you?
" Αντίθετα την βάζει κάπου, που όσοι έρχονται να μπορούν να δουν το φως."Instead, he puts it on a stand, so that those who come in can see the light."
" Δύο Αμερικανόπουλα που κάνουν το καλύτερο που μπορούν... ""Two American kids, doing the best that they can...
" Μόνο αν μπορούν να διαχειριστούν ότι θα είμαστε απλά πλατωνικά".Only if they can handle us being platonic.
" Οι μόνοι "gookan" Αμερικάνοι που μπορούν να εμπιστεύονται "#The only gook an American can trust#
- Αν δεν μπορέστε, πάρτε το αμάξι του γιατρού και ακολουθήστε μας.- If you can't, take Doc's car and follow us.
How μπορέστε κάποιος τόσο έξυπνος να είναι έτσιHow can someone so smart be so...
Ένας τύπος όπως σας, όμορφος, πλούσιος, μπορέστε να έχετε οποιοδήποτε κορίτσι που θέλει, συγκίνηση ζηλοτυπίας πιθανώς μια νέα για σας, έτσι να είστε λίγο επιβραδύνετε για να πάρετε τι είναι ότι αισθάνεστε.A guy like you, handsome, rich, can have any girl he wants, jealousy's probably a new emotion for you, so you might be a little slow to get what it is that you're feeling.
Έχω πει πάντα τους κινηματογράφους μπορέστε να μας διδάξετε για τη ζωή,I've always said the movies can teach us about life,

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

μετρώ
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'can':

None found.
Learning Greek?