Tarina noun declension

Finnish
101 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tarinat
stories
tarinat
stories
tarinoiden
(of) stories
tarinoita
(part of) stories
tarinoissa
(in) stories
tarinoista
(out of) stories
tarinoihin
(into) stories
tarinoilla
(at) stories
tarinoilta
(from) stories
tarinoille
(onto) stories
tarinoina
(as) stories
tarinoiksi
(into) stories
tarinoin
(with) stories
tarinoitta
(without) stories
tarinoineen
(together with) stories
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
tarina
story
tarina
story
tarinan
story
tarinan
(of) story
tarinaa
(part of) story
tarinassa
(in) story
tarinasta
(out of) story
tarinaan
(into) story
tarinalla
(at) story
tarinalta
(from) story
tarinalle
(onto) story
tarinana
(as) story
tarinaksi
(into) story
tarinatta
(without) story

Examples of tarina

Example in FinnishTranslation in English
"Olen kuullut tarinat isältäni - joten joudun pohtimaan, onko hän erehtynyt - vai onko hänellä jokin motiivi vääristellä totuutta."As so many of the stories were relayed to me by my father, I am forced to wonder if he is simply mistaken or if his motives are something more deliberate than that."
"Pelkään, että kuulemani tarinat ovat pikemminkin hämärtäneet totuuden.""I fear the stories I have heard may have clouded the truth more than clarified it.
"Äärimmäisellä totuudella, johon kaikki tarinat viittaavat, on aina kaksi puolta:"The ultimate meaning to which all stories refer has two faces:
- Ehkä ne tarinat ovat sittenkin totta.- Those stories may be true after all.
- Ei pahalla, mutta mitä vanhempi mies, sitä pidemmät tarinat.- No offense, the older a man gets, the longer his stories grow.
"Näytät saanen Luojalta lahjasi tarinoiden keksimiseen".Making up stories is your God-given talent.
- Elämämme ovat tarinoiden kaltaisia.- Our life's are like stories, you know?
- Kaupungin väki rakastaa tarinoiden kertomista. - Aivan.And the people in this town love to tell stories.
- Kuten tarinoiden kirjoittamista.Like writing stories.
- Sanoinhan jo sinulle että lopeta tarinoiden keksiminen.I told you before to stop making up stories.
"...kertovat meille tarinoita, yksi kustakin teemasta"...will tell us stories, each with a particular theme
"Chip, sinä et saa keksiä noin hurjia tarinoita."[ In British Accent] "Now, Chip, I won't haveyou makin' up such wild stories."
"Dark Score Lake kirous" juttu on vain tarinoita joita ihmiset kertovat leirinuotion ympärillä."Curse of Dark Score Lake" stuff... Just stories people tell around the campfire. Stories?
"En ainakaan, kun minulla on tarinoita kerrottavana."Not when I have such stories to share.
"Hän oli lukenut tarinoita lapsista, jotka olivat palaneet" -For she had read several stories about children who had gotten burnt,
- Kuten tarinoissa, - kaveri kuolee autolla, jonka myi kauan sitten.Kevin, it's like those stories. Like this guy was killed by a car he sold 10 years ago.
- Kyse ei ole kapteeni Waldenista, - vaan detaljeista miehistön tarinoissa.- It's not Captain WaIden, sir. It's some ofthe details ofthe stories I'm getting from her crew.
- Missä tarinoissa?- What stories?
- Ne ovat siis niitä olentoja, jotka mainitaan vanhoissa tarinoissa?These are the creatures from the old stories?
- Olemme kasvaneet näissä tarinoissa koko elämämme.We've grown up with these stories our whole life.
- Esimiehenänne en välitä tarinoista...I'll ignore the stories which bring officials only disrepute.
- Hauskoista tarinoista.From all the funny stories.
- Hän nauttii noista tarinoista.His whole style. She likes to make up these stories.
- Kaverit sopivat tarinoista.Buddies getting their stories straight.
- Kiitos tarinoista. Sinä keksit parhaat palat, Bobbi.Thanks for the stories.
"En usko ritari Kerskailijan tarinoihin. -"I don't believe Sir Boast-a-lot's stories.
- Eivätkö he kyllästy noihin tarinoihin?Don't they ever tire of these ridiculous stories?
- En usko häneen tai tarinoihin.I don't believe in him or the stories. - Prove it.
- Tiedän, ettemme - saisi vastata suoraan toistemme tarinoihin, - mutta toivoisin voivani sanoa jotain Beckylle.I know we're... not supposed to respond directly to each other's stories, but I was hoping I could say something to Becky.
En usko satuihin, saarnoihin tai tarinoihin rahasta, sisko, mutta kiitos savukkeesta.I don't believe in fairy tales or sermons or stories about money, baby sister. But thanks for the cigarette.
Biologista sodankäyntiä - se oikeuttaa heidän silmissään sen, että kansaa huijataan tarinoilla vihreistä miehistä.Biological warfare, which justifies in their eyes... Making an ass out of the nation with stories of little green men.
En ainakaan tarinoilla - mediatalojen uumenista.Well, I certainly can't impress them... with some of the stories rattling around the mainstream media echo chamber.
Erään opettajani mukaan ihmiset työstävät pelkojaan tarinoilla.One of my psych professors told me that people tell stories to cope with their fears.
Herätä minut tarinoilla Chuckin mustasta kirjasta.Please, wake me up with a few-few stories from Chuck's little black book.
Hän houkutteli minut puistoon karkeilla ja hassuilla tarinoilla.He lured me to the park with promises of candy and funny stories.
- Johnny, pelasta minut näiden tarinoilta.Hey, Johnny, come save me from the horrible stories they're telling.
- Minulla ei ole nyt aikaa tarinoille koiran kokoisista madoista ja demoni-huorista.- l don't have time for stories about dog-sized maggots and demonic hookers.
Ehkä siinä piilee syy tarinoille, jotka kertovat syvyyksien hirviöistä.Maybe that's the reason for many old stories that depict them as monsters living in the deep.
Ei siis ihme, että meri ja sen asukit ovat olleet inspiraation lähde monille tarinoille.It is little wonder that the sea and its inhabitants have provided us with so much inspiration for so many stories.
En ole tarpeeksi juovuksissa tarinoille.I am not drunk enough for stories.
Hienoa, saada kasvot - hienoille tarinoille, joita olemme pitkään kuulleet.It's so nice to finally put a face to all the amazing stories that we've heard for so long. Yeah.
Kaikki asiat alkavat ja loppuvat tarinoina.All things begin and end as stories.
Pidin niitä vain tarinoina.I... thought they were only stories until I...
Ja silloin minä tuon järjestyksen kaaokseen, jota he kutsuvat unelmiksi ja tarinoiksi.That's when I'll bring order to the chaos they call dreams and stories.
Kun muistelen uniani, ne muuttuvat tarinoiksi, mutta unet ovat kuin koko elämä.To remember my dreams, I turn them into stories. But dreams are like life.
Nämä kokemukset muuttuvat tarinoiksi.I know these will all be stories someday.
Joskus tarinoin itsekseni.Sometimes I tell myself stories.
Kun ihmiset kertoivat menneestään tarinoin - selittivät nykyisyyttään tarinoin - ennustivat tulevaisuutta tarinoin - paras paikka tulen ääressä oli varattu - kertojalle.When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for... The Storyteller.
"Etsin tämän kateushirviö-tytön ja luen hänelle tarinan - ja sulatan hänen jäisen sydämen." Hobitti sanoi, "Kiitos," - ja hobitti ja Jumala elivät onnellisina elämänsä loppuun asti, koska rakastivat niin toisiaan."I will go find this jelly monster girl" "and I will read her a story and melt her icy heart." And the hobbit said, "Thank you", and the hobbit and God lived happily ever after because I love her so much.
"Herätä minut, kun se on ohi" kertoo tarinan - veljestä ja sisaresta, jotka - heidän pahoinpitelevä isänsä hylkää. He joutuvat pitämään huolta toisistaan - kun heidän masentunut äitinsä lähtee treffeille, joilta hän ei koskaan palaa.Wake Me When It's Over tells the story... of a brother and sister who... after being abandoned by their abusive father... are forced to fend for themselves... when their depressive mother goes out on a date... from which she never returns.
"Keksimme tarinan, että kaupungin alla olevissa tunneleissa räjähti.Matt, voice-over: "We made up a story. "A mining fire erupted in the tunnels under the town...
"Kerron mielelläni tarinan.I sure got a story for you.
"Kerron sinulle tarinan." Hän kertoo aina tarinoita."Now, I'm going to tell you a story." He always tells you stories.
"Ei koskaan ole kuultu tarinaa niin onnetonta- kuin Julia ja hänen Romeonsa.""For never was a story of more woe" "Than this of Juliet and her Romeo"
"Hän ei voinut lakata ajattelemasta tarinaa."He couldn't stop thinking about that story."
"Kanadalainen etsii tarinaa Intiasta.""So, a Canadian who's come to French India "in search of a story. "
"Kertoi outoa tarinaa paikasta Tiibetissä."Telling a fantastic story about a place in Tibet.
"Mitä katsoit?" Aloin kertomaan hänelle tarinaa - ja kertoessani, kaikki tunteet tulivat takaisin."What did you watch?" I started to tell him the story and as I did, all the emotion came back.
"Ei ainakaan tässä tarinassa,"At least, not in this story,
"Onko tarinassa tyttöjä?Is there a girl in that story? No? Shut up.
"Todistajapilvi", kuten sanotaan jossain Dorothy Sayersin tarinassa."The cloud of witness," as the phrase is in... Dorothy Sayers uses it as the title for some story.
- Ei paljastu, jos pysymme tarinassa.- Not if we stick to the story.
- Emme tee mitään, tai pysymme tarinassa.We do nothing or we stick to our story.
"Tarina tarinasta on tarina.""The story of the story is the story."
"The Saturday Evening Post" voisi kiinnostua minunkin osastoni tarinasta!I see no reason why The Saturday Evening Post should not be interested in the story of my outfit.
"Välillä tällaisesta tarinasta kehkeytyy jotain muuta" - "hetki elämästä, joka avautuu kuin origamipallot vedessä." "Ne puhkeavat kukkaan ja ovat niin ihastuttavia" -"Sometimes this kind of story turns out to be something more some glimpse of life that expands like those Japanese paper balls you drop in water and they bloom into flowers and the flower is so marvelous you can't believe there was a time all you saw in front of you was a paper ball and a glass of water."
- En pidä tästä tarinasta!I don't like this story!
- En vain tykännyt tarinasta.-I didn't like the story.
- En halua häntä tarinaan!I don't want her in the story!
- Jeesuksen Kristuksen tarinaan.The story of Jesus Christ.
- Joo, ne kuuluvat tarinaan.It's part of the story. Anyway, OK, OK.
- Mahtavaa. Miksi tyytyä vain tarinaan?- Why settle for just a story?
- Jutun idea on... - Isä, ei tuolla tarinalla ole ideaa.The point is... nod, there is no point to that story.
-Joka tarinalla on alkunsa, sir.Every story has a beginning, sir.
-Joka tarinalla on sankarinsa.Every story needs a hero.
Ajattelin, että tarinalla olisi toinenkin puoli.I thought there might be another side to this story.
Aloitetaan tarinalla.Well, let's start with the story.
"Eagle" maksaa viisi dollaria tarinalta.The eagle pays five dollars a story.
- Kuulostaa melkoiselta tarinalta.Sounds like quite a story.
- Se ei tunnu tarinalta.It doesn't feel like a story.
- Tuo kuulostaa Kenin tarinalta.You know, Kenny predicted it. He wrote a story that was exactly like that.
... ja se oli 18 vuotta sitten emmekä ole voineet elää varmistamatta selustaamme siitä lähtien. Tuo kuullostaa ihan järkevältä tarinalta...... and that was 18 years ago, and we've been looking over our shoulders ever since that sounds like a very reasonable story...
- Haluat tarinalle onnellisen lopun.Or you want a storybook ending for the young man who crossed the ocean for his wife.
- No, varaan viisi sivua Ellisin tarinalle.Well, I'm holding five pages for the Ellis story.
- Onhan sinulla aikaa tarinalle?- You got time for a story. Right? - What?
- Suzanne, surullinen loppu tälle tarinalle.MAN ON TV: A sad end to that story, Suzanne.
- Tarvitsen sinun apuasi löytääkseni lopun tälle tarinalle.Now, I need your help finding an end to this story.
- Millaisena tarinana?A story like what?
Ajattele sitä sen sijaan tarinana.Think of it as a story instead.
En pitänyt sitä romanttisena tarinana ennenI never really thought of that as a romantic story before.
Isä ei pitänyt sitä vain tarinana.My father didn't treat it as a story.
Ja syvemmässä, uskonnollisessa merkityksessä myytti toimii ajatuksia ja toimintaa ohjaavana tarinana ihmisille.In a deeper sense, in the religious sense, a myth serves as an orienting and mobilizng story for people.
45-minuuttiseksi tarinaksi.Into a 45-minute story.
Fortean -tapauksesi osoittautuikin vain maailman vanhimmaksi tarinaksi. Kaksi miestä, yksi nainen.Your fortean event turned out to be nothing more than the oldest story in the world.
Jotkut kutsuvat sitä tarinaksi. Sepitteeksi.Some say it is a story, a fairy tale.
Jotkut väittävät sitä keksityksi tarinaksi, josta löytyy opetus.Some say this is an invented story, nothing more. Meant to impart a greater lesson.
Kuten ajasta huvipuistossa, jota sanon pikku "D-kupit teekuppeissa" -tarinaksi.Little story I like to call "'d' cups on the teacups."
" Siinä on opetus ja tarina pojalta joka tietää" Here's the moral and the story from the guy who knows
"Daniel, jos luet tätä, Kobran tarina on tappanut minut."Dear Daniel, if you're reading this, "then this Cobra story is the one that finally got me.
"David Copperfieldin tarina.""The Personal History of David Copperfield...
"Herra Leroy Lowe, kertokaa minulle tarina.""Mr. Leroy Lowe, Tell me a story."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

horina
twaddling
hurina
hum
jorina
chatter
korina
rhonchus
kurina
growl
lorina
gurgle
marina
whining
murina
growl
narina
creak
nurina
grumbling
porina
hum
sorina
drone
surina
hum
tohina
hassle
tuhina
sniffle

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tariffi
tariff
tarinankertoja
storyteller
tamminkainen
stag beetle
tanssikoulu
dance school
tari
tahr
tanu
thing
tantaali
tantalum
tarjotinpöytä
thing
tarke
diacritic
tarjouslaskenta
offer calculation

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'story':

None found.
Learning languages?