Sana noun declension

Finnish
115 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
sanat
words
sanat
words
sanojen
(of) words
sanoja
(part of) words
sanoissa
(in) words
sanoista
(out of) words
sanoihin
(into) words
sanoilla
(at) words
sanoilta
(from) words
sanoille
(onto) words
sanoina
(as) words
sanoiksi
(into) words
sanoin
(with) words
sanoitta
(without) words
sanoineen
(together with) words
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
sana
word
sana
word
sanan
word
sanan
(of) word
sanaa
(part of) word
sanassa
(in) word
sanasta
(out of) word
sanaan
(into) word
sanalla
(at) word
sanalta
(from) word
sanalle
(onto) word
sanana
(as) word
sanaksi
(into) word
sanatta
(without) word

Examples of sana

Example in FinnishTranslation in English
" He kuiskasivat korvaani, ja sanat olivat tututtuja."They whispered in my ear, and the words were familiar.
"Anna ne takaisin sinne mistä tulivat, pois sanat, pois voimat.""From whence they came Return them now Vanish the words Vanish our powers"
"Edes nämä sanat eivät riitä kuvailemaan Mary Fisherin uutta romaania.Even those words don't adequately describe... Mary Fisher's new novel.
"Eletään toisin kuin koskaan ennen." Ne olivat Stephenin viimeiset sanat.We were going to live as we had never lived. Those were the last words he said to me. "We will live as we have never lived."
"Toivomme näiden sanojen huojentavan suruanne.""These words, we hope, may ease your loss.
"Tärkeiden varjojen kirjan sanojen totuuden voi varmistaa vain ripittäjä.""The truth of the words "of the Book of Counted Shadows can only be insured by a Confessor."
- Autatko sanojen kanssa?Will you help me with the words?
- Kehonkielen, sanojen ja äänensävyn perusteella - minä arvioin Karnasin puhuneen rehellisesti.From his body language, as well as his words and tone, I'd judge that what Karnas said was honest.
- Mitä tapahtuu, jos nättien sanojen jälkeen he yhä yrittävät potkia Rickin ulos?What happens after all the nice words and they still try to kick him out?
"Facta, non verba", "Tekoja, ei sanoja".Deeds, not words. Davis prep, three blocks from the first attack.
"Halusin, mutta en löytänyt sanoja, kun näin sinut."I wanted to, but when I saw you I couldn't find the words."
"Hänen mieleensä lipui sanoja kaukaisista maista.""As he watched her... "exotic words drifted across the mirror of his mind.
"Kaikessa tässä irtiotossa eristymisestä" "On vaikeampi löytää sanoja, tosia ja samalla kilttejä"At this unique distance from isolation it becomes still more difficult to find words at once true and kind
"Katso miten paljon sanoja osaan.""Look at all the words I know."
"Mutta myös sanoissa, joita et elä, on rautaa, vaikka et tiedä sitä."As there's iron in the words that your living that you don't know it.
-En ole hyvä sanoissa.But what would you want words for?
Debran mielestä takeltelin joissakin sanoissa.-Debra thought I had trouble on the show last night with certain words
Ei kaikissa sanoissa, ei kaikessa puheessa.Not all words. Not all speaking.
Eikö Jumala olekin sanoissa?Isn't God in the words? See, God is the words.
"Ihmisen arvon tuntee teoista, ei sanoista.""you tell the worth of man by his actions, not his words"
"Kaikista sanoista surullisimmat:"Of all the words of tongue and pen, the saddest are these,
"Kirja ei koostu sanoista, vaan ihmiselämän kudoksesta."Walked the nation, lived in camps enough clothes... The book seems to be armed not with words but with the very fabric of human
"Ryhdyin sanoista tekoihin osoittaakseni arvostukseni.""I've gone from words to action to show my appreciation.
"niistä sanoista, jos tarkoitat niitä."at those words, if you really mean them.
- Luota sanoihin.- believe in the words.
- No hyvä että tulin. Humanoidi, naaras, kanavoi voimaa muotoihin ja sanoihin.Humanoid, female, uses shapes and words to channel energy.
- Pitkät vastausajat sanoihin perhe ja avioero...Long reaction times to the words "family" and "divorce".
-Mihin sanoihin?Words? What words?
-Suhtaudut liian kiltisti kapinallisen koviin sanoihinNaomi you are far too gentle for the harsh words of rebellion.
"Ei viimeistä." Tarkalleen noilla sanoilla."Not the last." Those were his words.
"Näillä sanoilla kielesi on luotava - ja kaikkialle lunta tuotava."With these words, Your tongue must sew. For all around there to be snow.
"Rakas Zack, anteeksi, kun kutsuin sinua niillä pahoilla sanoilla, mutta isäni ei ole kuollut.""Dear Zack, sorry I called you those bad words, but my dad is not dead.
"Rouenin ankanpoika-yllätyksen" - joka alkaa näillä sanoilla...Rouen Duck Surprise. It began with these words:
"Tarvitsevamme." Juuri noilla sanoilla."Needed." Those were your exact words.
Kun pilaillaan ja hassutellaan turvallisissa puitteissa, - ikäviltä sanoilta viedään terä.By joking and joking together in such a safe and nice frame like this - - Do we like the sting from the scary words.
Nuo kuulostavat kuuluisilta viimeisiltä sanoilta.They do. Unfortunately, that sounds a little like famous last words.
Sivulla on glyyfejä neljän tai viiden ryhmissä joten ensi silmäykseltä ne näyttävät sanoilta.You've got glyphs on a page arranged in groups of four or five so, at first glance, it looks like words. But here's the problem.
Tästä kulmasta, ne näyttävät sanoilta.From this angle, they're words!
Avaa mielesi kaikille maailman sanoille, joissa on E-kirjain.And now I want you to open your mind... to all the words in the universe that contain the letter E.
Ei tarvetta viimeisille sanoille.- No need for final words.
Elimme ja kuolimme noille sanoille.We lived and died by those words.
Hänellä oli muistikirja sanoille, joista hän piti.He had a notebook for words that he liked.
Jotain huomaamatonta lasiin, - lihasten rentouttamiseksi, sekä todistaja uhrin viimeisille sanoille.Something undetectable in a glass... to relax the muscles. And a witness to the victim's last words.
-Noita ei kannata sanoa viimeisinä sanoina.You might want to have different last words.
Tiedäthän, että olen tukenasi. Vaikka vain sanoina paperilla.I want you to know I'm there for you, even if it's words on paper.
"Minun on todella vaikea pukea tunteitani sanoiksi, - mutta kun tapasimme, - tiesin haluavani viettää elämäni kanssasi.""It's really hard for me... "To put my feelings into words, "But from the moment we met,
- En ollut muotoillut sitä ajatusta vielä sanoiksi, mutta kun sanoit nyt sen ääneen, sitä juuri ajattelenkin. - Tiedätkö mitä.I hadn't yet formulated that thought into words, but now you say it, that's exactly what I was thinking.
- En osaa pukea sitä sanoiksi.Well, come on, I don't have words for it.
- Sitä on vaikea pukea sanoiksi.It's difficult to put into words.
"Hogan, en välitä vaikka sinun täytyisi varastaa armeijan parhaan rykmentin, mutta löydä Sharpelle hänen tarkka-ampuja komppaniansa". Hänen omin sanoin."Hogan, I don't care if you have to steal the best regiment in the army, but you find Sharpe his crack company." His very words.
"Hogan," Hän sanoo. "Hogan, kerro Sharpelle ettei hänestä koskaan tule kapteenia hoitamalla terveyttään." Hänen omin sanoin."Hogan," says he, "Hogan, tell Sharpe he'll never make captain nursing his health " His very words
"Kiinan mahtavan lain mukaan" - "seuraa kuolemanrangaistus, jos levittää petosta petollisin sanoin" -According to the great law of China, spreading deceit through treacherous words is punishable by death ;
"Mitä minä teen tänä iltana?" Kirjoittakaa vastaus omin sanoin."What will I do tonight?" Please answer wih your own words.
"Se on puolustuksen olemus." "Toisin sanoin:""That is the essence of national defence. "In other words,
- Poistutko sanoitta?You leave without words.
Moni laji kommunikoi sanoitta.(scoffs) you know, lots of species communicate without words.
Ymmärsimme toisiamme sanoitta. Selityksiä ei tarvittu.We understood one another without words or explanations.
Hän sanoi viimeisine sanoineen.He said, last wordsingly. Hang on! Ahhhh, oh!
Kuulla "Supernaturalin" tarinan hänen omine sanoineen.Know, get the "supernatural" story in his own words.
"Aiheellista." Mistä hän tuon sanan oppi?- Not yet. - "Prudent." Wonder where he learned that word.
"Hellämielinen suosikki ja pelipoika poliitikko - kokousmies Chris Marshall..." Taisit ohittaa muutaman sanan, Jer."Sentimental favourite and playboy politico Assemblyman Chris Marshall...." Guess you missed a few words, Jer.
"Hok'tar" on kahden goa'uld -sanan sekoitus."Hok'tar" is a hybrid of two Goa'uld words.
"Hyvä Hazel, sain Hengiltä sanan, että tulet- vierailulle Augustuksen ja äitisi kanssa.""Dear Hazel, received word via the Genies that you will... "you'll be visiting us with Augustus Waters "and your mother on the fourth."
"Jumalallisella vallalla, sanan mahdilla, minä käsken sinua.""By the power of the divine, by the essence of the word, I command you."
! Et saa edes käyttää sitä sanaa.You don't even get to use that word.
" Me rakastamme sanaa?""We love the word"?
"Alansa edelläkävijä." Ei, siinähän on kaksi sanaa.I'd describe it as, like, "game changer." Oh, that's two words, what am I saying?
"Antaisit kirjailijan sanoa pari sanaa.""Step aside and let the writer say a few words."
"Asiallinen." Viljelet sitä sanaa varmaan ahkerasti tänään.Rational. Bet you're going to say that word a hundred times today.
"Kuinka monta ässää on sanassa 'shakki'?"How many S's are there in the word 'shicken'?"
"Tällaisen toiminnan uhriksi joutui mm. Charles-kuninkaan poika, - jonka nimi jäi elämään sanassa poika.""One of the victims of this was Charles Gunningham Boycott" "whose name lived on in the word boycott. " The fact remains that they're boycotted, not me.
- Haluan rahani takaisin. - Herramme sanassa, ei.In the words of our Lord, no.
-Tajusin juuri että olen "yt" sanassa "nyt".Marge, I just realized I am the "ow" in the word "now. "
-Vastauksen täytyy piillä sanassa "cheddar".- No cheddar. - Curious. The clue obviously lies in the word "cheddar."
"Arachna," se tulee kreikkalaisesta sanasta hämähäkille... ja "phobia" on phobia, se tarkoittaa "pelkoa.""Arachna," that comes from the Greek word for spider... and "phobia" is a phobia, it means "fear."
"Jos löydät sen sanasta tai kuvasta, et voi päästä eroon Babadookista."(READS) "If it's in a word or it's in a look, "you can't get rid of the Babadook.
"Katso, tuosta sanasta saa 480 pistettä Alfapetissa.""Look, it's a word in Scrabble that's 480 points."
"Nimi tulee sanasta long eli pitkä.""Our name is a derivation of 'long,' the Old English word for 'tall,'
"Näin päättyy teksti pyhästä sanasta ihmiskunnan puolustukseksi.""So ends the transcription "of the sacred word for the defense of mankind.
""Epäilemättä tein virheen luottaessani Geronimon sanaan - ""antautumisensa suhteen.'Without doubt, I made an error in trusting the word of Geronimo... '...that he would surrender.
"Ei" on negatiivinen liite - ja siksi se liittää negatiivisuuden nainen-sanaanNon is negative and is attached, therefore it attaches negativity to the word she, to which it is attached.
- Eli luotammeko hänen sanaan?So we take her at her word?
- En totu siihen sanaan.God, l can't get used to that word.
- En voi luottaa murhaajan sanaan.- I can not trust the word of a murderer.
"Ihmiskunta. Sillä sanalla pitäisi olla uusi merkitys meille kaikille tänään.""Mankind... that word should have new meaning for all of us today."
"Kerro 500 sanalla mitä äitiys sinulle merkitsee."You've gotta be kidding me. "Just send us 500 words telling us what motherhood means to you."
"Kun tilasin lasillisen viiniä, röyhkeä valkoisen roskasakin - tarjoilija ei antanut sitä ja nimitteli minua julkaisukelvottomalla sanalla.""When I ordered a glass of wine, not only did the surly white trash waitress refuse to make it, but she proceed to call me a word that I cannot print in this paper".
"Loitsu, joka tuottaa tämän voiman viidellä sanalla.""The spell which creates this force is five mystic words."
"Miten Shinette-sampoo muutti elämäni", 20 sanalla."How Shinette Shampoo changed my life," in 20 words.
"Ehdoton" kuulostaa sanalta, joka sanotaan..."Absolutely" sounds like the kind of word you use...
- Eli dollarin sanalta.-Yeah, it's $1 a word.
- Kolme taalaa sanalta. - Olet velkaa kuusi.- Three dollars a word.
- Kysy herra Se ei ole sanalta.Go ask Mr. That's-not-a-word.
- Sanatarkasti on sana sanalta.- Verbatim means word for word. - What? You sort of said it twice.
- Mikä on synonyymi sanalle "rakkaus"?What's another word for "love"?
-Ilmeisesti meillä on hyvin erilaiset määritelmät sanalle 'vaimo'.- Well, apparently we have very different definitions of the word "wife."
-Niin, mutta kuten tiedämme, meidän määritelmämme sille sanalle eroavat.Yes, oh, okay, well, as you know, you and I have different definitions of the word "crisis,"
Annetaan sanalle pelivaraa.But we have to give the word a little leeway.
Bodin esittää ensimmäisiä määritelmiä sanalle "noita".In Bodin, we find one of the first definitions of the word "witch"
-Peter Pan yhtenä sanana.- "Peterpan", one word.
En pidä sinua koti n-sanana.I don't think you're a house N-word.
Kiertääkö hän ruumini ympärillä, valmiina repimään lihastani tittelin isäni sanana ja tahtona?Does he circle fading corpse, eager to strip flesh of title as word and will of my father?
Niitä pidetään ikuisena sanana."This is the word of God. It's forever!"
Nyt kahtena sanana.Now, as two words.
Ja meillä oli tapana kutsua sitä ö-sanaksi, jota kukaan ei lausuisi ääneen.And we used to call it the O-word that nobody would say.
Kun hirviö oli tehnyt tehtävänsä kirjain alef pyyhittiin pois, jolloin sanaksi tuli met.When the monster's task was completed, the letter "aleph"was scratched out, changing the word to "met."
Mitä on tapahtunut? Samalla Rancho muutti useita sanoja Chaturin puheessa. "Palveli" vaihtui sanaksi "istua päällä."by the time chathur recovers from this shock, before that itself racho changed a few words in the speech like..... chamathkaar has become balathkaar [ miracle ] [ rape ] had you called me sir?
No ainakin luen Jos lasket "grrrrr" sanaksi.Well, at least I'm reading If you count "grrrrr" as a word.
Pannaan sanaksi "orgiat".Let's play charades, and my word will be "orgy."
Tiedätkö, mitä hänen sielunsa kertoi sanatta?Do you know what his soul said to me without saying a word?
""Totta joka sana."""True words were never spoken."
"Ainutlaatuinen" on yleinen sana täällä."Unique. " That's a word you'll hear frequently around here.
"Anteeksi" on heikko sana."Sorry" is a weak word.
"Anteeksi" on merkityksetön sana, - jota käyttävät sellaiset, jotka ovat menneet liian pitkälle ja toivovat sen auttavan.Sorry is a cast-away word on the breath of the hopefuls who have gone too far to right their wrongs.
"Anti-establishment" oli tuntematon sana ennen laulua. Tajusimme, että yhteiskuntaa vastaan voi protestoida - ja sille voi olla vihainen.We didn't know what the word "anti-establishment" was until it cropped up on a Rodriguez song and then we found out, it's OK to protest against your society, to be angry with your society.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aina
seine
gona
thing
hana
faucet
jana
line segment
juna
train
kana
chicken
kina
squabble
kuna
kuna
lana
leveling drag
mana
death
muna
singular
puna
thing
sade
thing
saga
thing
saha
saw

Similar but longer

saarna
sermon
sanka
temple
sanoja
one who says
sanoma
communication
santa
sand
sarana
thing
sauna
sauna
v-sana
thing

Random

samuus
sameness
sanaharkka
thing
samepiste
cloud point
sammutus
fire fighting
salkunkantaja
sidekick
samisen
thing
samoanlentäväkoira
thing
sangollinen
bucketful
sanaraja
word boundary
sadisti
sadist

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'word':

None found.
Learning languages?